Портфоліо Качор Любов Омелянівни до теми " Купувати чи готувати?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Проект "Купувати чи готувати?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет: хімія

Другорядні (дотичні) навчальні предмети: біологія, основи здоров'я, інформатика, українська мова та література.

Навчальна тема

Оксигеновмісні органічні сполуки.

Вуглеводи.

Крохмаль. Будова крохмалю. Хімічні властивості: гідроліз, реакція з йодом.

Вік учнів, клас

14 - 16 років, 9 - 11 класи

Стислий опис

Цей проект з хімії, з курсу «Органічна хімія» з теми «Вуглеводи», що вивчається в 9 класі. В основному учні досліджують вміст у варених ковбасних виробах харчової добавки – крохмалю. Діти шукають відповіді на запитання: Купувати чи краще приготувати? Що може зашкодити нашому життю? Як змінилося б життя, якби не знали поняття про вуглеводів та можливість їх використання? Що таке добавки?

У ході вирішення поставлених питань учні поділяються на три малі групи : «науковці», «дослідники», «соціологи», для того щоб:

- вияснити що таке харчові добавки,

- які речовини відносіть до харчових добавок,

- чи корисне введення вуглеводу-крохмалю до складу варених ковбасних виробів;

- проводити дослідження, виконуючи якісні реакції на виявлення крохмалю.

Учні проводять опитування (що думають люди стосовно введення у продукти харчування, і в ковбасні вироби, зокрема, вуглеводу - крохмалю). Групи учнів презентують свою роботу в одній із вибраних ними форм публікації, вікі-сайту, блогу.

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

Формувати знання учнів про органічні сполуки класу вуглеводів, вміння швидко та ефективно шукати інформацію. Розвивати комунікативні навички роботи в групах, розуміння ролі ефективного спілкування. Вдосконалювати належне використання комп’ютерних технологій, як інструменту для спілкування, досліджень, пов’язаних з доступом та використанням інформації. При проведенні досліджень в учнів формуються: - навички проведення експерименту (дослідження); - навички робити правильні висновки. Учні ознайомлюються з методами дослідження. В учнів формуються навички пошуку інформації в Інтернеті,зберігати веб-сторінки, перевіряти їх на достовірність за допомогою форми оцінювання веб-сайтів, формуються навички спілкування, комунікаційні навички за допомогою електронної пошти. Вчитель знайомить учнів з авторським правом та вчить їх як правильно вказувати джерела інформації. Вдосконалювати: - вміле, відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження для аналізу та вирішення проблем, - вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем; - використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень - володіння базовим розумінням етичних/правових питань Учні набувають розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування (за допомогою Інтернет ресурсів);розуміння взаємозв’язків між системами. В учнів формується відповідальність за результати спільної роботи. Учні навчаються і формують навички роботи у Вікі – середовищі. Засвоюють вводити текст, розміщуваний в Інтернеті, можливість вставлення гіперпосилань або зображень; можливі другорядні сторінки та категоризація даних, які можна переглядати у попередніх редакціях даних і повідомлень; удосконалюють розміщення поточних даних або результатів досліджень для користувачів мережі; можливість спілкування із аудиторією з усього світу; спільне з іншими особами або експертами написання текстів; вчаться робити внесок у реальне «доросле» дослідження або вирішення проблеми; описують осмислення та розповідь про навчання або процес дослідження. Коли учні працюють в малих групах над проектами, в них формуються навички співробітництва, вміння планувати свою діяльність, ефективно спілкуватися, робити обґрунтований вибір. Учні вчаться порівнювати свою діяльність з критеріями, для того щоб вони вміли об’єктивно оцінювати та користуватися формами оцінювання.

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб діагностувати знання та мислення учнів та їх міркування. На початку вивчення теми учні в парах розповідають один одному поняття про вуглеводи, це допомагає вчителю відслідковувати індивідуальні навчальні потреби учнів, щодо цієї теми. Такі розповіді та обговорення після цього можуть також забезпечити інформацією про те, як учні розуміють основні поняття вуглеводів і класифікація їх та використовувати їх згодом для з’ясування та повторного пояснення складних для учнів понять. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про вуглеводи відбувається при заповненні ними таблиці З-Х-Д та Діаграми Вена . Форма оцінювання використовується для того, щоб учні могли самостійно створювати свої презентації і оцінити свої презентації до оцінки учителя. Форма оцінювання для блогу, вікі - сайту, публікації описує критерії для написання вікі-сторінки різних точок зору, вона використовується під час написання своїх досліджень учнями, а потім знову - для оцінювання кінцевого продукту- вікі – статті. Після завершення учнями їх міні-проектів, спеціальна Форма зворотного зв’язку однокласників використовується для забезпечення отримання думок і оцінок однолітків. Учні використовують цю форму для того, щоб отримати зворотний зв'язок щодо своїх розповідей, для перевірки своїх кінцевих продуктів. Учні використовують Контрольний перелік запитань для вікі, щоб планувати та здійснювати моніторинг свого прогресу під час створення вікі -статті. До закінчення створення презентацій потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати авторам презентації зворотній зв’язок щодо покращення презентації, дати можливість учням ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надайте час та допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації.Проводиться мозкова атака на початку завершального етапу вивчення теми щодо використання харчової добавки – крохмалю у ковбасних виробах. Вона надасть можливість визначити, чи розуміють учні основні проблеми введення додаткових речовин у продукти харчування. Відповіді учнів на Ключове запитання під час написання ними блогу, публікації, вікі-сайту надає відомості про те, як учні працюючи у малих групах, зуміли поєднати свою роботу у проекті.

Діяльність учнів

Етап 1 . Вчитель пропонує тему для дослідження; ставить їм ключові, тематичні та змістові запитання перед виконанням проекту; пропонує засоби, які можна використати під час дослідження, розподіл обов’язків, створює опитувальник для учнів та використовує вхідне оцінювання, щоб виявити навчальні потреби учнів. Перед виконання проекту вчитель пропонує переглянути презентацію і заповнити два документи З-Х-Д схему та Діаграми Вена . На початку роботи одна група учнів (дослідники ) отримує від вчителя форму оцінювання, коригує, користується нею та дотримується всіх критерій та вимог.

Етап 2. Вчитель створює макет проекту. Учні обговорюють виконання сценарію проекту. Учні об’єднуються у три малі групи: 1група(науковці) шукають відповідь на запитання : Чи шкідлива наявність крохмалю у ковбасних виробах ( промислового виробника та приватного)? 2 група ( дослідники): проводять дослідження наявності крохмалю в молочних ковбасах промислового та приватного виробника; 3 група (соціологи): проводять опитування з приводу того, що думають люди про введення такої харчової добавки у ковбасні вироби, як крохмаль. Учні здійснюють пошук ресурсі в Інтернеті, критично їх оцінюють, знайомляться з авторським правом. Надсилають листа в організації щодо використання ресурсів у своїх проектах. Учні проводять пошук інформації в Інтернеті; спільно виконують роботу в Інтернеті; створюють опитувальникіз теми; відповідають на вчительські тести.

Етап 3. Вчитель перед тим як учні будуть створювати свої презентаційні роботи ознайомлює учнів із шаблонами публікації та надає сценарій для створення вікі - сайту. Кожна із груп вибирають свою форму презентування результатів проекту . Так науковці створюють блог, дослідники створюють Вікі - сайт учнів до проекту "Купувати чи готувати"?, а соціологи суспільну думку публікують у буклеті. На заключному етапі учні презентують свою роботу перед однокласниками та батьками, молодшими школярами та учнівським самоврядуванням. Запрошеними є також адміністрація школи та представник організації захисту прав поживачів. Вчитель використовує Форму оцінювання з балами також і для підсумкового оцінювання, організовує взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним, враховується наскільки оригінально учні підійшли до вирішення проекту. Оцінюються учні і під час підсумкового обговорення Ключового запитання - Купувати чи готувати? Проводиться підсумкове обговорення-рефлексія.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Любов Качор

Фах, навчальний предмет

За фахом: хімік, викладач,

навчальний предмет: хімія

Навчальний заклад

Львівська середня спеціалізована загальноосвітня школа №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів з проглибленим вивченням англійської мови

Місто\село, район, область

м. Львів

Франківський район

Львівська область

Контактні дані

E-mail: ka4or.fam на gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього". м. Львів, 26 березня - 31 березня 2012

Дати проведення тренінгу

26 березня - 31 березня 2012

Місце провведення тренінгу

м. Львів, ССЗШ № 3, ЛОІППО

Тренери

Дементієвська Ніна Петрівна

Манько Надія Миколаївна