Портфоліо Качковської Надії Іванівни з теми "Руська правда"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Руська правда

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

історія

Навчальна тема

Київська Русь за часів Ярослава Мудрого

Вік учнів, клас

12 років. 7 клас

Стислий опис проекту

Учні досліджують питання щодо рівня розвитку Київської держави під час князювання Ярослава Мудрого на основі вивчення пам'ятки давнього права


Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План проведения проекта

Навчальні цілі

Наприкінці вивчення теми учні повинні : показувати на карті територію Київської Русі за Ярослава, визначати хронологічні межі правління Ярославаі; застосовувати поняття та терміни:”закон”, “Руська правда»; характеризувати Ярослава як особистість і державного діяча; ; пояснювати роль княжої влади у політичному устрої Київської Русі, сутність феодальних відносин; використовуючи методи критичного мислення ,визначати роль особистості в історії. . Проект спрямований на: досягнення належного рівня сформованості просторових та хронологічних вмінь, вміння проводити історичний аналіз, розширення культурно-пізнавальних інтересів учнів, виховання в них прагнення до самостійності, самовдосконалення, розвиток вміння проводити самостійні дослідження та інтерпретувати отримані дані. Під час виконання проекту учасники досліджують; продовжують вчитися відбирати необхідну інформацію, аналізувати її. Серед очікуваних результатів – формування у дітей вміння оцінювати певні явища, відстоювати власну думку. При створенні презентації продовжувати формувати вміння планувати роботу, стисло подавати результати досліджень, добирати відповідний ілюстративний матеріал, робити висновки.

Опис оцінювання

На першому етапі створення проекту повідомляю тему, мету проекту та проблеми ,над якими учням доведеться працювати за допомогою вступної презентації ,підготовленої мною. Далі учні об’єднаються в групи методом жеребкування. Вийшло три групи. Кожній групі дається питання для роздумів. Провожу мозкову атаку. Учні придумують відповіді та висловлюють ідеї, пов'язані із заданою темою або запитанням і пов'язують ці ідеї з попередніми знаннями і новими можливостями. Визначається план проекту - учні визначають цілі, виробляють стратегії для їх досягнення, створюють часовий графік роботи, визначають критерії оцінювання. На другому етапі створення проекту провожу консультації з учнями, наштовхую їх на правильний шлях, провожу тестування в письмовій та усній формі, веду спостереження за роботами в групах та надаю оцінку отриманим знанням. Учні в свою чергу заповнюють анкету, ,де вони оцінюють себе та своїх товаришів.Занотовую свої спостереження за роботою як групи так і окремих особистостей, що дає більш повно зрозуміти вклад кожного учня та відслідкувати роботу всієї групи. Консультації за проектом провожу на протязі всього проекту, щоб правильно сконструювати роботу групи, допомагаю групі поставити правильні цілі та вибрати форми роботи. Неформальні опитування – на протязі проекту опитую учнів на засвоєння вирішуваних ним завдань. Учні дають перші відповіді на такі запитання, це допомагає їм прояснити ідеї, визначити свої погляди, або розширити власне мислення. Самооцінювання і рефлексія – за допомогою контрольного списку для рефлексії виконання проекту Наприкінці роботи над проектом кожна група надає презентацію своєї роботи в формі презентацій, звітів, рефератів.. Оцінювання проводиться за шаблонами та критеріями оцінювання різних видів робіт (Оценочный лист, Лист учета готовности отчетных материалов) відповідно до контрольного списку для оцінювання ,внеску учасника до роботи групи та форми для оцінювання .

Діяльність учнів і вчителя

За допомогою підготовленої мною презентації відбулось повідомлення теми та мети проекту. Заповнюеться таблиця З-Х-Д.Учні об’єднанні в групи, кожній групі повідомлено тему ,над якою вони будуть працювати. 1-ша група: Досліджує питання соціального укладу в законодавстві та аналізує статті першого українського правового акта за планом: : 1.Становище різних груп населення. 2.Наявність невільних груп населення. 3.Захист приватної власності. 2-га група: Досліджує:1.Пережитки родового ладу в «Руській правді» 2..Наявність родових пережитків у розв’язанні конфліктів. 3.Уявлення про особисту гідність 3група;1.Аналізує статті «Руської правди» та робить висновки, відповідаючи на питання: 1.Чим ви пояснюєте: а) дозвіл законодавством кровної помсти за вбитого родича? б)заміну кровної помсти грошовим штрафом? в) однаковість штрафів для різних народів, різних соціальних груп? 2.Чому за відрубаного пальця закон вимагає плату в чотири рази меншу, ніж за вирваний вус чи жмут бороди? 3.Яку власність захищає «Руська правда»? Про що це свідчить? 4. Яке становище людини в суспільстві часів Ярослава Мудрого? Про що це свідчить? Зробіть загальний висновок про рівень розвитку державності в Київській Русі на початку і в середині х1 століття,дайте оцінку Ярославу Мудрому як особистості та державному діячеві. При виконанні проекту учням потрібно буде користуватись новітніми комп’ютерними технологіями. Інтернет – для пошуку потрібної інформації (Mozilla, Opera).(Памятка для поиска информации) Презентація Microsoft Office PowerPoint – створення презентації для подачі висновків. Користуються найпростішими серверами спілкування (телефон). Орієнтуються в найпростіших пошукових системах – Google, Yandex. Наприкінці проекту всі проведені дослідження кожна група надає у формі презентацій, доповідей.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Надія Іванівна Качковська

Фах, навчальний предмет

учитель історії

Навчальний заклад

Макіївська загальноосвітня школа № 50

Місто\село, район, область

Місто Макіївка. Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17 – 23серпня 2012 року

Місце проведення тренінгу

МЗШ i-iii ступенів № 50

Тренери

Прилуцька Наталія Василівна