Портфоліо Качан Тетяни з теми "Рослини рідного краю"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Рослини рідного краю"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія (ботаніка)

Навчальна тема

Покритонасінні. Загальна характеристика.

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

реєстрація блогу

буклет

презентація

Це міжпредметний інформаційний проект,конспект проекту спрямований на поглиблення знань учнів про систематику рослин. Учні згадують основні ознаки родин дводольних та однодольних рослин, відпрацьовують навички роботи з визначальними картками за гербарними зразками й виконують проектні роботи. Кожна група виконує проектну роботу пов’язану з рослинами рідного краю обраної ними родини.

Повний План вивчення теми

[ https://docs.google.com/file/d/0Byyq4zd0CjabMjZXaktRS0FFRW8/edit План вивчення теми]

Навчальні цілі

-Дати загальну характеристику відділу Покритонасінні; розглянути життєвий цикл покритонасінних. -На прикладі групи квіткових рослин вивчити поняття про таксономічні категорії – види, роди, родини, класи; показати більш близьке й віддалене споріднення між рослинами, їх біологічні особливості й народногосподарське значення. -Ознайомити учнів з основними представниками родин Розоцвіті, Капустяні й Бобові, їх характерними ознаками, розмаїтістю й використанням людиною. -Ознайомити учнів з основними представниками родини Пасльонові й Айстрові, їх характерними ознаками, розмаїтістю й використанням людиною. -Ознайомити учнів з основними представниками родини Злаки, їхніми характерними ознаками, розмаїтістю й використанням людиною.


Використання законів про авторське право закон про авторське право та критичне оцінювання веб-ресурсів.

Опис оцінювання

таблиця оцінювання проекту

Робота над проектом розпочинається з того, що в ході презентації учителя з'ясовуються знання учнів по цій темі, учні мотивуються на проведення досліджень в проекті, визначаються теми досліджень. Враховуючи вимоги стандарту, складаються критерії оцінювання майбутніх робіт учнів, по яких відбувається контроль і самоконтроль в групах. Перед початком роботи вчаться знайомляться з цими критеріями. В ході роботи групи заповнюють таблицю просування за проектом, обговорюють отримані результати, звіряють отримані результати з критеріями. Для глибокого осмислення теми для учнів розроблені дидактичні матеріали. Після завершення роботи заповнюються листи самооцінки роботи групи, створюється оглядова вики-статья, що відбиває результати досліджень і отримані виведення. Проводиться урок-конференція, на якому заслуховують виступи учнів з підсумками своєї роботи. Тут оцінюється глибина проведеного дослідження, стислість і місткість формулювань, уміння логічно представляти хід і результати дослідження, переконливо аргументувати свою точку зору, ставити питання, активність. В ході виступів учні демонструють результати своєї діяльності - презентації і публікації. У завершенні конференції колективно обговорюються виведення, що служать відповіддю на засадниче питання проекту. За підсумками проекту здійснюється індивідуальна рефлексія.


[1]. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується форма оцінювання [2]. Контрольний список питань до проекту [3][4]

Діяльність учнів

На початку проекту вчитель: -Проводить урок, на якому дає загальну характеристику класифікації покритонасінних, загальну характеристику відділу "Покритонасінні", допомогає розглянути життєвий цикл покритонасінних. -Готує список літератури з теми проекту; -Відправляє інформаційний буклет про метод проекту батькам; -Об’єднує учнів у групи. Перша група вивчає історію покритонасінних; друга група вивчає класифікацію квіткових рослин та розподіл квіткових на класи та родини; третя група на прикладі групи квіткових рослин вивчають поняття про таксономічні категорії; четверта група вивчає клас дводольні та однодольні; -Формулює критерії оцінювання роботи учнів. Учні: -Обговорюють тему проекту, цілі, завдання; -Складають план роботи групи та розподіляють обов’язки у групі; -Відбувається збір інформації про рослини, пошук відповідей на основні питання з подальшим обговоренням, аналізом та корекцією; -Кожна група обирає питання та відповідає на них.

Для того, щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, вчитель демонструє свою Презентацію Презантація вчителя. Впродовж роботи над проектом вчитель: - консультує групи; - забезпечує групи ресурсами; - згідно плану контролює послідовність виконання проекту; - заповнює оціночні листи груп учнів Учні: - консультуються з учителем; - обговорюють проміжні результати; - оформляють проект; - звіряються з контрольними списками для презентації та інформаційного бюлетеню; - готуються до захисту; - оцінюють роботу в команді.

Наприкінці роботи над проектом вчитель: - під час захисту проекту задає допоміжні питання; форма З-Х-Д

оцінювання мультимедійного проекту

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Татьяна Качан

Фах, навчальний предмет

Вчитель біології та хімії

Навчальний заклад

Одеська гімназія №1 імені А.П. Бистріної

Місто\село, район, область

м.Одеса

Контактні дані

(067)9512455, м.Одеса,

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

16-23.10.2012

Місце проведення тренінгу

м.Одеса, Одеська гімназія №1 імені А.П. Бистріної

Тренери

Мельник Олена Михайлівна, Дундєва Наталя костянтинівна