Портфоліо Кателіна С.Г.

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук" Молекули. Агрегатні стани речовини "


Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

фізика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Будова речовини

            As12.JPG

99.jpg 898.jpg 9999.jpg

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Презентація 1


Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Повний План вивчення теми

Мій план

Навчальні цілі

0010.jpg 002.png


Мета вивчення проекту

1. формування пізнавального інтересу до предмета через використання ІКТ,

2. розвинути комунікативні якості,

3. сформувати навички роботи в групах,

4. розвивати творчість і співпраця,

5. формувати почуття прекрасного.

6. розвивати увагу, пам’ять, уяву та формувати навички толерантного спілкування,


Протягом реалізації проекту учні навчаються:

- шукати в Інтернеті необхідну інформацію стосовно теми уроків ( аудіо, відеоматеріали, статті щодо творчого доробку композитора),

- працювати у програмах Microsoft Office: Word, Power Point, Publisher

- створювати та демонструвати презентації,

- створювати інформаційні бюлетені та wiki - сайти, блоги,

- обговорювати та висловлювати власні думки на форумах

Презентації

Сказка про агрегатные состояния

Сказка о молекуле воды

Презентація 2

Опис оцінювання

Контрольно-оцінювальна діяльності на уроках передбачає систематичну взаємодію між учителем та учнями у результаті якої отримується об’єктивна інформація про перебіг і результати навчально-виховної діяльності.

Вона забезпечує реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до освіти школярів і складається з організаційних методів (тестування у поєднанні з анкетуванням, метод З-Х-Д, спостереження за навчальною роботою учнів) форм та засобів оцінювання.

Головний метод, що застосовувався протягом вивчення теми – це метод тестування. Тестування результатів освіти школярів визначається як об’єктивне, стандартне вимірювання, що має у собі завдання, орієнтовані на визначення рівнів засвоєння змісту та оцінювання індивідуальних досягнень, яке проводить вчитель так і використння самооцінювання.

Тести мали комплексний характер і фіксували особистісне ставлення (самостійні судження, погляди, позиції) учнів до обраної теми на основі набутих знань. Оцінки виставлялись після кожного уроку.


Інструменти оцінювання

Заняття та вправи

Форма оцінювання веб-сайтів

Критичне оцінювання сторінок учнями

Тест

Таблиця ЗХД

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Діти поділені на три групи, кожна з них має конкретні завдання:

І група – Скласти Казку про Молекулу води і зробити презентацію

ІІ група - Скласти Казку про агрегатні стани і зробити презентацію

ІІІ група - Круглий стіл – (склянка з водою)- Доведіть…Чи може одна речовина існувати в трьох станах?

Блог - фізика 7-8 клас

стаття


" Відомості про автора "

Ім'я, прізвище

Кателіна Світлана Григорівна

Фах, навчальний предмет

вчитель фізики та інформатики

фізика та інформатика

Навчальний заклад

Одеська ЗОШ №89 Одеської міської ради Одеської області

Місто\село, район, область

Одеса, Київський район

Контактні дані

Написати листа

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13.08.2012 - 17.08.2012

Місце проведення тренінгу

Одеська ЗОШ №80 Одеської міської ради Одеської області

Тренери

Демченко Світлана Миколаївна