Портфоліо Карпович Наталії

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

«Хто ви, комахи?»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Природознавство

Вік учнів, клас

8-9 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект пропонується для реалізації учням початкових класів. Працюючи над проектом, учні розширюють і поглиблюють отримані знання про життя комашок, їхнє значення в природі, використовуючи власні спостереження, розповіді учителя , періодичні видання та ресурси Інтернету; набувають дослідницьких умінь, навички фотографування. Повчаться у комах працьовитості, відповідальності за виконання своїх обов’язків, підтриманню чистоти і порядку, вмінню приходити на допомогу. Поділившись на групи, вони оформлятимуть результати своєї роботи у вигляді , презентацій та діаграм Учні навчаться робити самооцінку, взаємооцінку своєї роботи та роботи своїх однолітків.

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Вчитель планує оцінювання заздалегідь та оцінює учнів упродовж навчання за темою, ознайомлюючи їх з критеріями оцінювання даного проекту. Перед першим уроком учитель демонструє учням публікацію про метод проектів та пропонує їм форми З-Х-ДЗХД та організаційні діаграмиДіаграми. Завдяки цим діям можна визначити рівень знань учнів, навчальні мотиви. Також учитель знайомить учнів із формою «Я-розумію!»Я розумію В процесі роботи над проектом учні працюють із формою «Я-розумію!»та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень[1]. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання презентації[2]. Учні працюють із формою «Я-розумію!» та записують свої результати до Журналів спостережень[3] за рахунок чого проводиться само оцінювання роботи над проектом. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно. З метою оцінювання результатів досліджування, та підсумкової презентації[4] використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника [5] Учні використовують само оцінювання журналів для того, щоб визначити чи правильно вони ведуть ці журнали і що необхідно до них додати.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Урок1 Підготовка Учитель повинен пересвідчитися в тому, що діти мають уявлення про клас комах, значення комашок в природі, про необхідність бережливого ставлення до тварин. Наголосити школярам про дотримання інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні спостережень, практичних робіт. Учитель ознайомлює з публікацією про проект, роздруковану публікацію пропонує для ознайомлення членам громади, адміністрації, учнівському колективу тощо. Учитель демонструє власну презентацію 1 або2. Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форм З-Х-Д та організаційною діаграмою визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Діти шукають в підручнику і додаткових джерелах, мережі Інтернет інформацію про різні види комах та їх значення для людей. Дослідження Діти об’єднуються в групи,визначають об’єкти спостереження , проводять дослідження щодо видів та кількості комах на шкільному подвір’ї . Аналізуючи отримані результати, роблять відповідні висновки. У кінці уроку учні працюють із документом «Я- розумію», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати. Результати вносяться до журналів спостережень. Урок 2 Підготовка. Учні оголошують результати спостережень . Дослідження. Учитель наголошує на важливості цих досліджень, визначає коло завдань, які необхідно виконати, аби остаточно знайти вирішення проблеми,а саме діти визначають кількість комах-шкідників на подвір’ї школи і проводять опитування на тему: « Чи потрібно знищувати шкідливих комах ?» На основі проведеного дослідження учні аналізують дані, будуть діаграми та графіки,роблять відповідні висновки. Починають готувати власну презентацію та вносять дані до журналу спостережень .На протязі дослідження відбувається взаємодопомога та взаємооцінювання учнів. Урок 3. Підготовка . Учні створюють власні презентації за пропонованою інструкцією. Дослідження. Учні , об’єднуються в групи та використовуючи результати досліджень створюють та демонструють підсумкові презентації за проектом. Шляхом використання форми із «З-Х-Д» проводиться повторна оцінка рівня знань та домагань учнів. На протязі роботи над проектом учні отримують підтримку засобами учительської презентації, яка використовується як засіб для фасилітації. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати. Учитель проводить оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання підсумкової презентації та , перевіряючи щоденники досліджень та правильність обробки та аналізу експериментальних даних, власну презентацію.


Публікація

ЗХД

журнал досліджень

Оргдіаграма


Власна презентація

Презентація 1


Презентація 2


Опитувальник

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Карпович Наталія Олександрівна


Фах, навчальний предмет

вчитель початкових класів


Навчальний заклад

Заклад «Навчально-виховний комплекс:загальноосвітня школа-гімназія №6 І-ІІІ ступенів Вінницької міської ради»

Місто\село, район, область

Вінниця

Контактні дані

natali.karpovich.75@mail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

02.01-11.01.2013

Місце проведення тренінгу

Заклад «Навчально-виховний комплекс:загальноосвітня школа-гімназія №6 І-ІІІ ступенів Вінницької міської ради»

Тренери

Пойда Сергій Андрійович, Марковська Тетяна Василівна