Портфоліо Калашнікової Л.В. з теми " Гідросфера "

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

"Гідросфера"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний - географія, другорядні - фізика, біологія, математика

Навчальна тема (як записано в програмі)

"Гідросфера"

Вік учнів, клас

12 років, 6 клас

Стислий опис

На початку роботи учитель буде використовувати такі форми: 1. проводиться вхідне оцінювання за допомогою таблиць ЗХД, анкетування або усного опитування; 2. форма оцінювання для командної роботи, де враховуються наступні показники: управління власним навчанням, активне слухання, участь в обговореннях, виконання завдання; 3. форма оцінювання щодо участі в обговореннях за допомогою наступних критеріїв: залученість до обговорення; підтримка думки, співпраця, поводження з розбіжностями, внесок, само оцінювання в участі. В процесі роботи учитель буде використовувати наступні форми оцінювання: 1. форма вміння оцінювати вміння аналізувати з наступними показниками: опис частини системи, опис взаємозв’язків системи, формулювання висновків; 2. Форма оцінювання критичного мислення учнів при оцінювані ними інформаційних ресурсів; 3. форма оцінювання виконання групових завдань; 4. форма оцінювання дослідження де проходить оцінювання дослідницьких вмінь в ході виконання проектів. Також учні будуть займатись оцінкою власної роботи та роботи груп. На завершення учитель буде використовувати: 1. форми з оцінювання буклетів, презентацій, електронних публікацій; 2. Форма оцінювання з вміння робити висновки з даних.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

1. Учні зможуть з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, ґрунтовне доведення та розуміння взаємозв’язків між системами гідросфери; • можуть здійснювати екологічний вибір щодо критеріїв використання саме чистої води для краси та здоров’я людського організму. • визначати та формулювати суттєві запитання до опонентів, виділяти категорії, диференціювати для прояснення різноманітних позицій з важливості кругообігу води в природі, що дозволить їм приймати кращі рішення по цілісності гідросфери.

2. У учнів буде з’являться вміння ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення свої проблем, поставлених перед проектом: • учні удосконалять навички збирання інформації засобами Інтернету та довідкової літератури, учні навчаться аналізувати інформацію, впорядкувати, осмислювати та опрацьовувати відомості про гідросферу землі; • навчаться вірному екологічному мисленню в рамках сталого розвитку суспільства.

3. Учні навчаться створювати презентації, буклети, відео ролики, в яких вони зможуть відобразити набутті знання, та обґрунтовувати свої позиції з отриманих завдань.

4. У школярів розвинуться базові розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації (IКT – грамотність); пошуку та оцінювання ними веб-ресурсів та дотримання законів про авторське право.

5. Учнів зможуть навчитися ефективне використовувати час та розподіляти робоче навантаження при вивченні даної теми.

6. Учні набудуть навичок адаптування в соціальному середовище для досягнення успіху в житті.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На початку роботи учитель буде використовувати такі форми: 1.проводиться вхідне оцінювання за допомогою таблиць, анкетування або усного опитування; 2.форма оцінювання для командної роботи, де враховуються наступні показники: управління власним навчанням, активне слухання, участь в обговореннях, виконання завдання; 3.форма оцінювання щодо участі в обговореннях за допомогою наступних критеріїв: залученість до обговорення; підтримка думки, співпраця, поводження з розбіжностями, внесок, самооцінювання в участі. В процесі роботи учитель буде використовувати наступні форми оцінювання: 1. форма вміння оцінювати вміння аналізувати з наступними показниками: опис частини системи, опис взаємозв’язків системи, формулювання висновків; 2.Форма оцінювання критичного мислення учнів при оцінювані ними інформаційних ресурсів; 3.форма оцінювання виконання групових завдань; 4.форма оцінювання дослідження де проходить оцінювання дослідницьких вмінь в ході виконання проектів. Також учні будуть займатись оцінкою власної роботи та роботи груп. На завершення учитель буде використовувати: 1.форми з оцінювання презентацій, буклетів, електронних публікацій; 2.Форма оцінювання з вміння робити висновки з даних.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Що повинно бути зроблено до початку проекту вчителем: - проведе роз’яснення для учнів та їх батьків що таке проект», - проведе батьківські збори, пояснить переваги роботи над проектами, - отримає згоду батьків на участь учня в навчальному проекті; - уточнить список навчального устаткування; - приготує матеріали, які можливо використовувати в ході проекту; - продумає Інтернет ресурс, в якому учні зможуть працювати. На початку проекту учитель проводить вхідне анкетування з теми, щоб з’ясувати для себе початкові знання учнів з даної теми. Далі учні знайомляться з презентацією вчителя, дізнаються над яким питанням їм доведеться працювати, яким чином потрібно буде об‘єднатись в групи та як їх робота буде оцінена. С початку учні відповідають на питання первісної Анкети для з‘ясування рівня знань та прогалини у навчанні, які потрібно заповнити в процесі виконання проекту. Далі учитель розподіляє учнів на три групи і вони отримують домашнє завдання - створити план роботи групи. Таким чином, усі залучаються до спільного планування проекту - питання для планування дослідження. Після чого групи учнів обговорюють план дій на майбутнє та за допомогою вчителя намагаються правильно його оформити та розподілити ролі і час виконання окремих питань. Кожна група складає орієнтовний план реалізації проекту. Учитель проводить бесіду про безпечне використання Інтернету та про авторське право. В ході проекту учні об’єдналися за психологічними та особистісними характеристиками (але враховувалось і «власне бажання») на три відповідні групи:

1 група – вчені-дослідники, які готують презентацію з теми «Важливість кругообігу води в природі». 2 група - журналісти екологи, які з усіх джерел інформації проводять дослідження на тему «Чи можуть висохнути моря і океани», в ході цього дослідження вони зроблять невелике анкетування та зроблять публікацію на тему «Чи можуть висохнути моря і океани..?». 3 група - режисери-сценаристи, які готують відео ролик (документальний фільм) на тему «Чиста вода - це здоров'я та краса?» Під час роботи групи обмінюються набутим досвідом, консультуються з учителем.

1-й тиждень: кожна група здійснює пошук інформації (статей, малюнків та відео матеріалів) в Інтернеті (учням надається форма оцінювання сайту), бібліотеці, газетах та журналах відповідно до обраної теми. На об’єднаних уроках проводяться бесіди з тематики проекту, перегляд матеріалів. Організація обговорення допоможе тим, що учні навчаються побачити внутрішні якісні характеристики своєї роботи через самооцінювання робіт інших учасників. Здійснюють аналіз власних досягнень та досягнень кожної групи.

2-й тиждень - учні починають систематизувати знайдений матеріал, інформацію. Проводять анкетування в ході досліджень, які допоможуть знайти відповідь на поставлене питання. При необхідності роблять фотознімки для відео ролика. Збираються в групи, обговорюють роботу кожного. Певні коригування учителем можуть проводитися в режимі консультування після уроків по певному графіку. На цьому етапі здійснюється самооцінювання, що дасть учням можливість оцінити власний прогрес, свої думки і навчання, і методи їх поліпшення.

3-й тиждень – можна назвати «Завершення проекту» та «Прийняття рішень». Учні намагаються остаточно оформлювати кінцевий продукт у вигляді презентації, публікації та відео ролика де дають відповіді на поставлені запитання. Захищають свої проекти та можуть самі ставити запитання іншим учасникам групи. Оцінювання цих видів роботи проводиться завдяки формам оцінювання публікації, презентації.

По закінченню рефлексія проекту відбувається наступним чином: учні складають тест зі знань програмного матеріалу. Після чого усно обговорюють проблемні питання, що вийшло, а що не зовсім вийшло зробити в даному проекті. Учні можуть розповісти, що їх зацікавило, що захопило, а що розладнало. І на завершення учитель підбиває підсумок виконаної роботи і всі учасники проекту отримують остаточні оцінки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Лідія Володимирівна Калашнікова

Фах, навчальний предмет

учитель географії, економіки

Навчальний заклад

Мар’їнська загальноосвітня школа I-IIIступенів №1

Місто\село, район, область

м.Мар’їнка Мар’їнський район Донецька область

Контактні дані

lida.kalahnikova@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13.08.2012 – 18.08.2012

Місце провведення тренінгу

Мар’їнська загальноосвітня школа I-III ступенів №1

Тренери

Калініченко Алла Леонідівна