Портфоліо Калашник Т.І. за темою "Вправи для баскетболістів"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Технічна підготовка баскетболістів

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізична культура. «Баскетбол. Техніко-тактична підготовка». 4-й рік навчання.

Вік учнів, клас

9 клас, 14-15 років

Стислий опис проекту

Варіативний модуль «Баскетбол». Проект розраховано на учнів 9 класу (2 рік вивчення). Протягом проету учні з’ясовують, які якості необхідні баскетболістам для успішної гри, які вправи допомагають їх розвинути. Протягом проекту учні виконують ці вправи, спостерігають за власними змінами.

Учні об’єднуються у 6 групи, кожна група збирає матеріал стосовно одного методу тренування та оформлює свою сторінку блогу. Наприкінці теми учні класу захищають свою роботу, узагальнюють матеріал за вивченою темою.

План вивчення теми

План вивчнння теми

План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми враховуючи навички учнів 21 ст., щоб діагностувати знання, мислення та міркування учнів. На початку роботи над проектом учні заповнюють таблицю "З-Х-Д", в якій наводять відомості про те, що вони знають та хочуть дізнатися. Поточне оцінювання ґрунтується на відповідях на запитання, які попередньо записані вчителем для учнів, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання - оформленні мультимедійного продукту для представлення результатів учнівських проектів: форму само оцінювання спільної роботи, форму оцінювання критичного мислення, форму для оцінювання блогу. Учні використовують надані вчителем форми оцінювання з кожного виду діяльності (відповідно до контрольних списків) для самооцінювання свого проекту. Ці ж форми використовуються вчителем для виставлення оцінки кінцевих результатів. Проводиться також взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним .

Форми для оцінювання

Контрольний список для блогу. Середні класи

Форма оцінювання блогу. Середні класи

Форма оцінювання командної роботи. Середні класи

Форма оцінювання комп’ютерних робіт. Всі класи

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

400 px 400 px

1. Діяльність учителя

  • До початку проекту учитель знайомить учнів з перевагами методу проектів, використовуючи для цього буклет
  • Окрім всього необхідно отримати Дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня, організувати заповнення Форми батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет;
  • Для правильного та зручного проведення проекту учитель може використовувати План впровадження проекту;
  • Вчитель на початковому етапі проекту знайомить учнів з презентацією ідей проекту, організовує основних запитань проекту та організовує проходження дітьми вхідного тестування. Далі учитель організовує заповнення таблиці ЗХД та формує групи учнів, формулюючи перед ними завдання. На протязі виконання проекту учитель виступає в ролі консультанта, координуючи діяльність кожної групи і в разі необхідності окремих учнів.
  • Важливим елементом в роботі учителя є дотримання авторського права при роботі учнів в мережі Інтернет, для цього вчитель звертає увагу на презентацію про авторське право та рекомендує заповнювати список використаних джерел.
  • Окрім всього вчитель постійно відслідкоує блог учнів, де організовано обговорення питань, які виникають в ході виконання проекту
  • Наприкінці проекту учитель організовує захист дітьми своїх проектів. Можливим є також організація всешкільних зборів, де б були розглянуті результати проекту з пропозиціями удосконалення.


2. Діяльність учнів

Після обговорення методу проектів, основних запитань, заповнення таблиці ЗХД учні формують групи і кожна група виконує своє завдання, досліджуючи відповіді на тематичні запитання.

1. Шукає в Інтернеті, бібліотеці інформацію по темам.

2. Отримані знання дадуть змогу заповнити власну сторінку в спільному блозі або створити презентацію за результатами своєї роботи.

3. Для проведення дослідження учні можуть провести он-лайн опитування учнів, створивши форму Google, користуючись наданою вчителем інструкцією 4. Учні готуються до захисту своїх проектів

Після захисту учні завершують роботу з таблицями ЗХД та проходять вихідне он-лайн тестування з теми.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Калашник Тамара Іванівна

Фах, навчальний предмет

Учитель фізичного виховання

Навчальний заклад

Середня загальноосвітня школа № 18

Місто\село, район, область

м. Новомосковськ

Дніпропетровської обл.

Контактні дані

kalashnik.tamara@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м. Новомосковськ, СЗШ №18, 07 - 19 грудня 2015 року


Тренери

Скуратовська Людмила Григорівна

Полякова Марія Вікторівна