Портфоліо Зернової Галини з теми "Створення відеокліпу" або проект "Шкільна кіностудія"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

0000002.jpeg

"Шкільна кіностудія" (Створення відеокліпу)


Основний та другорядні навчальні предмети

Проект реалізується на уроках інформатики в рамках освітньої галузі «Технології»

Навчальна тема

«Використання мультимедійних можливостей операційної системи для створення відеокліпів », 6 годин

Вік учнів, клас

11 клас, 15-17 років

Стислий опис проекту

В рамках теми навчальної програми з інформатики для профільного 11 класу :«Використання мультимедійних можливостей операційної системи для створення відеокліпів », 6 годин, реалізується проект «Створення відеокліпу».

Суть завдання проекту:

Створення сценарію та режисури власного відеокліпу, практична реалізація прийомів та методів роботи з різними видами медіаресурсів.

Учасники в складі: режисер, сценарист, оператор, монтажер – мають виконати наступні види робіт:
 • підготувати сценарій відеокліпу, відтворення якого триватиме не більше 5-ти хвилин (зав’язка, розвиток, кульмінація, розв’язка);
 • підібрати до відеокліпу звукову дорожку, аудіоефекти;
 • змонтувати відеокліп (за допомогою програми Movie Maker).

Дослідницька робота учнів полягатиме в обґрунтованому виборі тематики, дизайну, методів, засобів та способів створення відеокліпу.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми: «Створення відеокліпу»
План впровадження проекту "Шкільна кіностудія"

Навчальні цілі

Сформувати поняття: відеокліпу, аудіороліку, сценарію, відеозапису, аудіозапис, відео- та аудіоефекту, монтажу кліпів, різні типи форматів аудіо- та відеофайлів,
Здійснити: розподіл ролей членів команди, завдання для членів команди, вибір теми, формат вихідного файлу,
Пояснити (аргументувати): підбір відповідних аудіо та відео матеріалів, типів кліпів за жанром, темпом та ритмом
Опанувати: процес відеомонтажу
Вибрати: кольорову гаму відеоепізодів, їх послідовність та цілісність відео ряду, різні види ефектів
Використати: програмне забезпечення для роботи з аудіо- та відеоматеріалами
Дотримуватися: правил техніки безпеки під час роботи за ПК
Визначати: часові рамки відеокліпу
Застосовувати: відомі технології відеомонтажу
Зробити висновок: про ефективність роботи в команді та обраних технологій створення кліпу

Набувати та розвивати навички 21 століття, а саме
 • розвивати творчість і інноваційність (при виборі теми, методів реалізації тощо),
 • критичне мислення і вміння вирішувати проблеми (при взаємооцінюванні, виникненні нестандартних ситуацій, конфліктів тощо),
 • комунікативні навички та навички співробітництва (в груповій роботі),
 • інформаційну грамотність та медіа грамотність (при виконанні практичних дій по створенню відеокліпу),
 • гнучкість та пристосовуваність (при необхідності співпрацювати та враховувати інтереси інших),
 • продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати різні показники (про наявність даних навичок можна судити по якості залікового продукту),
 • лідерство та відповідальність (при підготовці і вчасному захисті звітів, продукту – відеоролику).

  Опис оцінювання

  На початку проекту в якості актуалізації знань і вхідного оцінювання учитель використовує таблиці «З-Х-Д», діаграми. Учні заповнюють Опитувальник. Основні критерії тематичного оцінювання учні отримують із самим завданням (табличка у файлі завдання_для_проекту), в якому чітко видно, що саме і на скільки балів буде оцінено. Крім того, в процесі роботи над проектом проводитиметься поточне оцінювання у вигляді усних відповідей, перевірки поточних звітів, сценаріїв, заповнення форм оцінювання групової, творчої, дослідницької роботи, форми контрольного списку для рефлексії.
  Для отримання залікової оцінки за проект кожна група здає папку, що містить звіт про виконану роботу окремим учасником і результати групової роботи.

  Діяльність учнів

  Урок 1.

  Уитель демонструє презентацію за допомогою якої здійснюється актуалізація опорних знань, об’єднання учнів в групи, формалізація цілей та постановка завдань, націлення учнів на вибір теми згідно з запропонованою мотивацією за якою працюватиме знімальна група учнів.
  Запропоновані наступні тематичні напрямки для здійснення проекту:
  • відеокліп до загальношкільного свята;
  • відеокліп, як засіб привернення уваги громади до актуальної проблеми;
  • відеокліп-хроніка «На добру пам’ять про рідну школу».


  Учитель об’єднує клас в групи по 4-6 учнів, кожна з яких буде виконувати завдання проекту.

  Учитель видає завдання на проект та пояснює розподіл ролей в кожній групі.
  Закріплення ролі за кожним учасником учні можуть здійснювати самі за своїм вподобанням або вчитель призначає ролі учасникам (у разі виникнення складнощів і непорозумінь).

  Завдання проекту наступне:
  • підготувати сценарій відеокліпу, відтворення якого триватиме не більше 5-ти хвилин (зав’язка, розвиток, кульмінація, розв’язка);
  • підібрати до відеокліпу звукові файли, аудіоефекти;
  • змонтувати відеокліп (за допомогою програми Movie Maker).
  В проекті наявні наступні ролі:
  1. Режисер – координує роботу над кліпом, приймає остаточне рішення щодо кожного з етапів роботи. Він є головним автором режисерського сценарію та координатором командної роботи над проектом.
  2. Сценарист – генерує основну ідею кліпу, формулює тему, пише синопсис , формує сюжет і створює літературний сценарій. Протягом усієї роботи над кліпом він дбає про відповідність створюваного кліпу первинній ідеї, темі та сценарію. До того ж сценарист створює початкові та завершальні титри.
  3. Оператор/звукооператор шукає або створює первинні аудіо-, відео- та фотоматеріали, формує операторський сценарій на базі літературного та режисерського, у співпраці з монтажером працює над відео- та аудіо рядом з відповідними відео переходами та відеоефектами. Нарешті він відповідає за використання музики та шумових ефектів.
  4. Монтажер – виконує монтаж кліпу у відповідності до режисерського сценарію, з використанням матеріалів, наданих оператором.


  Учителем проводиться бесіда-консультація стосовно безпеки роботи в Інтернеті, чинного законодавства по захисту авторських прав, надаються вказівки і рекомендації з приводу оформлення списку використаних джерел. Проводиться анкетування учнів «Тест –авторське право», що містить пояснення ключових питань. Крім того з учнями проводиться бесіда з приводу безпеки в Інтернеті, пропонується оцінити один з веб-ресурсів за списком критеріїв для оцінки надійності інформації.

  З метою залучення учнів до участі в проекті діти заповнюють анкету-опитувальник.

  Уроки 2-6.

  Учні працюють над проектом. Для цього їм пропонується орієнтовний план діяльності знімальної групи:

  План роботи
  1. Створення сценарію відеокліпу. Написання сценарної заявки та синопсису (Режисер, сценарист) – урок 2
  2. Створення літературного сценарію (Сценарист) – урок 2
  3. Створення режисерського сценарію (Режисер) – урок 2
  4. Створення операторського сценарію (Оператор) – урок 2
  5. Пошук і створення фото-, аудіо- та відеоматеріалів (Оператор) – урок 3
  6. Монтаж первинних відеоматеріалів (Монтажер, оператор) – урок 3-4
  7. Додавання ефектів та переходів (Монтажер, оператор) – урок 3-4
  8. Створення титрів (Сценарист, монтажер, оператор) – урок 4
  9. Робота зі звуком (Оператор) – урок 4
  10. Звітування (всі) – урок 5-6
  11. Захист (всі) – урок 5-6


  Для роботи учитель готує і надає учням шаблони-приклади (анкети, незаповнені таблиці) сценарної заявки, синопсису, літературного, режисерського та операторського сценарію, результуючого звіту, критеріїв оцінювання проекту.


  На початку проекту в якості актуалізації знань і вхідного оцінювання учитель використовує таблиці «З-Х-Д», діаграми. Учні заповнюють Опитувальник. Основні критерії тематичного оцінювання учні отримують із самим завданням (табличка у файлі завдання_для_проекту), в якому чітко видно, що саме і на скільки балів буде оцінено. Крім того, в процесі роботи над проектом проводитиметься поточне оцінювання у вигляді усних відповідей, перевірки поточних звітів, сценаріїв, заповнення форм оцінювання групової, творчої, дослідницької роботи, форми контрольного списку для рефлексії.

  Для отримання оцінки за проект керівник кожної групи має підготувати папку із зібраними матеріалами-звітами, що були виконані в проекті різними членами групи, а саме:
  1. Титульна сторінка
  2. Звіт (приклад учнівської роботи)
  3. Сценарна заявка (приклад учнівської роботи)
  4. Синопсис (приклад учнівської роботи)
  5. Літературний сценарій (приклад учнівської роботи)
  6. Режисерський сценарій (приклад учнівської роботи)
  7. Операторський сценарій (приклад учнівської роботи)
  8. Заповнені форми оцінювання групової, творчої, дослідницької роботи, форми контрольного списку для рефлексії
  9. Файл відеоролику в форматі avi або wmv (приклад учнівської роботи)

  Відомості про автора

  Ім'я, прізвище

  Зернова Галина Геннадіївна

  Фах, навчальний предмет

  вчитель інформатики

  Навчальний заклад

  Донецький ліцей №12

  Місто\село, район, область

  м. Донецьк, Калінінський район

  Відомості про тренінг

  Дати проведення тренінгу

  11 -16 червня 2012 року

  Місце проведення тренінгу

  м. Донецьк, ДонОблІППО

  Тренери

  Стрига Марія Валеріївна