Портфоліо Зелінської Людмили Григорівни

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми (творча назва)

Людина - індивідуум

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Ти знаєш, що ти людина

Вік учнів, клас

7 клас

Стислий опис

Цей проект з української літератури 7класу буде розроблятися під час вивчення теми «Ти знаєш, що ти людина". Допоміжним предметом слугуватиме інформатика. Учні будуть намагатися передбачити, яким буде майбутнє людини. У ході вирішення поставлених питань вони будуть працювати по групах, проводити опитування, аналізувати, порівнювати, узагальнювати результати, давати характеристику героям. Цей проект дасть змогу глибше зрозуміти поняття людської індивідуальності та можливості людини в цілому. Разом з тим проект буде тісно переплітатися з елементами інформатики. Використання веб-технологій, групової роботи спрямовані на формування ключових компетентностей – інформаційно-технологічної та життєвої. Групи учнів презентують свою роботу в одній із вибраних ними форм публікації, вікі-сайту, блогу.

Повний План вивчення теми

План навчальної теми

План реалізації

Навчальні цілі

По завершенні проекту учні вмітимуть:

Дотримуватися закону про авторське право

Критично оцінювати веб-ресурси

Проводити опитування

Користуватися сервісом googlemaps

Оформляти, аналізувати та синтезувати інформацію для вирішення проблем та відповідей на запитання.

Вчитися відповідати за результати спільної роботи.

Розуміти, усвідомлювати роль ефективного спілкування, використовувати різні види спілкування: усне, письмове та за допомогою мультимедіа-засобів.

засобами комп'ютерних технологій шукати інформацію необхідну для проекту

Використовувати цифрові технології, інструменти комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних.

Використовувати комп’ютерні технологій як інструмент для спілкування, дослідження, організації, оцінювання інформації.

Ефективно використовувати час та розподіляти навантаження.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички ХХІ століття, при розробці змісту учнівських проектів та здійсні моніторингу власного навчання використовуючи відповідні методи оцінювання. Формуюче оцінювання проходить за допомогою форма ЗХД таблиці, організаційну діаграму, Опитування. Організоване обговорення ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують, контрольний список для вікі , щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Учні використають Бланк самооцінювання результатів роботи в проекті, щоб здійснити самооцінку роботи в проекті. Також використовується форма оцінювання для роботи на вікі-сайті .

Діяльність учнів

Плануючи роботу з учнями по методу проектів, учитель знайомить батьків на батьківських зборах із основними принципами та перевагами навчання за методом проектів, роздаючи їм інформаційні публікації.


Учні заповнюють форма ЗХД та організаційну діаграму для вхідного оцінювання навчальних потреб учнів. Вчитель переглядає результати, з’ясовує рівень підготовленості учнів. Для перевірки рівня володіння учнями Веб 2.0 технологій пропонує їм Опитування.

Потім учитель знайомить їх з темою проекту, пропонуючи переглянути підготовлену презентацію. Там повідомляються Основні питання проекту, на які їм необхідно відповісти під час виконання проекту. Для більш точного розуміння завдань учням пропонується документ фасилітації у вигляді буклета:Про початок проекту оголошують у шкільній газеті, на шкільному сайті з проханням домогти учням.

Перед тим, як почати працювати з Інтернет-ресурсами, учні знайомляться із законом про авторське право, проходять тест про авторське право. Також учитель знайомить їх із змістом листа, який необхідно написати для дозволу на використання потрібного ресурсу. Також знайомляться із Інструкція для пошуку інформації в мережі Інтернет. Наголошує, що обов’язково потрібно зберігати інтернет-посилання на використані ресурси. Для порівняння достовірності інформації в інтернет-ресурсах, учні виконують критичне оцінювання веб-ресурсів.

Учні одержують на свої електронні скриньки завдання, окремі інструкції для роботи у проекті.

Перша група буде збирати інформацію про місце народження письменника шляхом дослідження критичного матеріалу. Для забезпечення спільної роботи, узгоджених дій під час проведення дослідження, розподілення обов’язків та надсилання проміжних матеріалів учні використовують Skype. Зібравши дані, учні повинні засобами електронних таблиць узагальнити результати і проілюструвати. Друга група працювати над змістом твору, відповідати на поставлені запитання та виконувати певні завдання, використовуючи різні методи. Нарешті, учні обговорюють та роблять висновки. Результати своєї роботи презентують на вікі-сторінці.

Працюючи в групах, форма оцінювання роботи у групах учні створюють кінцевий продукт своєї діяльності. Презентують свою роботу. Результати своєї роботи представляють на окремій учнівській вікі-сторінці: 1 група, 2 група. Відбувається рефлексія, оцінювання навчальних досягнень учнів, оцінювання вікі-сайту, рівень розвитку навиків мислення високого рівня. Учні оцінюють свою роботу в проекті Бланк самооцінювання результатів роботи в проекті.

За контрольними списками «Рефлексія» проводиться рефлексія.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Зелінська Людмила Григорівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель української мови та літератури

=Навчальний заклад

Зелінська Л.Г., Хмельницький, НВК № 2

Місто\село, район, область

м. Хмельницький, Хмельницька область

Контактні дані

Zelinskalg@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього". НВК № 2 м. Хмельницький, 13 - 23 серпня 2012

Дати проведення тренінгу

20-29 серпня 2012

Місце провведення тренінгу

м.Хмельницький вул. Франка 57

Тренери

Поліщук Олег Петрович