Портфоліо Звєрєвоі Діани з теми "Будова речовини"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


=Назва проекту= Будова речовини.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

фізика, інформатика, природонавство

Навчальна тема

Будова речовини

Вік учнів, клас

12-13 років, 7клас

Стислий опис проекту

Фiзика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальнi закономiрностi перебiгу природних явищ, закладає основи свiторозумiння на рiзних рiвнях пiзнання природи i дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини свiту. Сучасна фiзика, крiм наукового, має важливе соцiокультурне значення. Вона стала невiд’ємною складовою культури високотехноло¬гiчного iнформацiйного суспiльства. Фундаментальний характер фiзичного знання як фiлософiї науки i методологiї природознав¬ства, теоретичної основи сучасної технiки i виробничих технологiй визначає освiтнє, свiтоглядне та виховне значення шкiльного курсу фiзики як навчального предмета. Обрана тема Будова речовини розрахована на те що учні виконують 3 лабораторні роботи самостійно. Вони вже можуть застосовувати свої знання які отримали з Природонавства. В ціеї темі можливо надати проекти які учні закінченні теми представить свій проект для обговорення та повторення теми.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Розширення пізнавальних інтересів, самостійність у вирішені виникнені питань при роботі, аналізувати отримані результати та систематизувати хід думок та дій. Проект який учні самостійно розробляють вчить їх планувати свій проект працювати в парах, обговорювати проекти. Учні самостійно планують дослід по своїй темі аналізують та узагальнюють отримані результати. - формулювати основнi положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини; - описувати особливостi руху атомiв i молекул речовини в рiзних агрегатних станах; - обґруновувати залежнiсть швидкостi руху атомiв i молекул вiд температури; - порівнювати фiзичнi властивостi тiл у рiзних агрегатних станах; - спостерiгати явище дифузiї в газах i рiдинах; - робити висновки про залежнiсть плину явища дифузiї вiд температури. -оцінювати факти, які пов’язані з процесом визначення густини - збирати вхідні дані від вимірюваня рекомендації для діяльності іншимм групам - використовувати електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних - створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами - називає агрегатнi стани речовини, густини основних речовини;

Опис оцінювання

Для оцінювання роботи учнів я обрала:

1.контрольний список до теми "Останні новини" 1

2.контрольний список для усного виступу 2

3.форма оцінювання "Журнал навчання" 3

4.форму оцінювання для дослідження 4

5.форма оцінювання для переконуючих умов 5

6.форма оцінювання мультимедійної презентації 6

Діяльність учнів

Вчитель готує матеріал для жеребкування, проводить поділ на групи. Учні працюють в групах, при цьому у кожній групі своє завдання. Вчитель знайомить учнів з методом проекту за допомогою буклету Буклет Вчитель за допомогою таблиці ЗХД визначає рівень підготовки учнів до сприйняття нового матеріалу З-Х-Д.Вчитель показує вступну презентацію презентація та з’ясовує навчальні потреби учнів. Учні використовують Інтернет-ресурси. Вчитель повинен забезпечити відповідальне використання Інтернет ресурсів. Але зі свого боку учні повині предстваити дозвіл батьків який дозволеє використовувати при роботі Інтернет ресурс. Вчитель та учнів використовують блог вчителя для обговорення питань які виникають при вивчені теми. Опитувальник дозволяє використовувати тестову форму роботи для встановлення рівня навчальних досягнень учнів. тест опитування Вчитель дає завдання створити учнівській блог, в якому учні працюють над сторінкою та наповнюють його інформацією про своє дослідження, обговорюють з іншими учнями свою тему дослідження. учнівський блог Вчитель формує систему оцінювання. Залучає учнів до використання самооцінювання з використання контрольних списків та форм оцінювання Опитувальник презентацій та блогів. 6 Вчитель визначає типи сприйняття учнів, яка півкуля домінує та стилі множинного інтелекту. Для цієї роботи можна виконати різні види тестів, також можливо використовувати асоціативний кущ. асоціативний кущ За отриманими результатами вчитель формує групи учнів таким чином щоб в одній групі були учні з різними типами сприйняття інформації.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Діана Звєрєва

Фах, навчальний предмет

вчитель фізики та інформатики, фізика.

Навчальний заклад

Одеська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 106

Місто\село, район, область

м.Одеса

Контактні дані

провулок Дачний № 1 44-65-35

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

з 9 липня по 14 липня

Місце проведення тренінгу

Навчально виховний комплекс № 84

Тренери

Ковтун Тетяна Петрівна