Портфоліо Заярного Станіслава Семеновича за темою: "Життя у русі"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

«Життя у русі»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізична культура

Вік учнів, клас

7 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект«Життя у русі».... присвяченій профілактиці дефіциту рухової активності При недостатності руху виникає гіподинамія. Вона стає причиною порушень розвитку скелета, томлюваності, поганого сну. Учні більшість часу впродовж дня сидять: за партою у школі, за комп'ютером та біля телевізора вдома. Потрібно чергувати інтенсивну рухову активність із низькою. Це покращує стан організму, зокрема зміцнює серце. У людини, яка достатньо рухається, хороша координація рухів і маса тіла відповідає віковій нормі. Рухова активність сприяє розвитку розумових здібностей, покращує настрій. На початку проекту учні формують декілька груп, кожна з яких займається дослідженням своєї теми . В результаті роботи над проектом створюють мультимедійні презентації та вікі-статтю, відповідно до теми проекту з метоюдемонстрації результатів.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Окрім всього проводиться заповнення таблиці з-х- д. Учні з самого початку роботи над проектами використовують  контрольний список для інформаційного бюлетеню,  контрольний список для оцінювання однолітками презентації щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свогопросування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Запросіть учнів використовувати  Форму оцінювання вікі-статті,  Форму оцінювання презентації,  Форма оцінювання буклету щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Ті ж самі Форми оцінювання використовується і для оцінювання кінцевих результатів завершених проектів. Методичні засади Попередні знання та навички  Досвід створення мультимедійнихпрезентацій, інформаційного бюлетеня

З-Х-Д  Вміння проведення пошук у мережі Інтернет з критичним оцінюванням ресурсів,придатних для навчання та досліджень  Досвід роботи з можливостями Google – створення блогів, сайтів, календарів, документами та ін..  Досвід роботи з програмами пакету Microsoft Office.


Аналіз власної системи оцінювання

Оцінювання в проектному навчанні

Графік офінювання

Форми оцінювання мультимедійної презентації

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

1. Діяльність учителя  До початку проекту учитель знайомить батьків та вчителів з перевагами методу проектів, використовуючи для цього буклет  Окрім всього необхідно отримати Дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня, організувати заповнення Форми щодо збереження конфіденційності учня та Форми батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет  Для правильного та зручного проведення проекту учитель може використовувати План впровадження проекту  Вчитель на початковому етапі проекту знайомить учнів з проблемним відео, організовує дискусію на тему проекту та організовує заповнення дітьми діаграми фільму. Далі учитель демонструє презентацію, присвячену проекту, організовує заповнення таблиці з-х- д, та діаграм та формує групи учнів, формулюючи перед ними завдання. На протязі виконання проекту учитель виступає в ролі консультанта, координуючи діяльність кожної групи і в разі необхідності окремих учнів.  Важливим елементом в роботі учителя є блог, створений ним для цього проекту. В блозі учитель формулює завдання для кожної із груп та рекомендує список використаних джерел. Окрім всього цей блог використовується учнями для обговорення питань, які виникають в ході виконання проекту  Наприкінці проекту учитель організовує захист дітьми своїх проектів. Можливим є також організація всешкільних зборів, де б були розглянуті результати проекту з пропозиціями удосконалення.

2. Діяльність учнів

Учні формують групи і кожна група виконує своє завдання:

Спільні завдання: - в процесі своєї проектної діяльності знайдіть відповіді на тематичні запитання. Учні формують групи і кожна група отримує та виконує своє завдання:

Група 1: 1. Шукає в інтернеті, бібліотеці інформацію про раціональний руховий режим школяра. 2. Отримані знання дадуть змогу заповнити таблицю, та створити презентацію за результатами своєї роботи. 3. Для пошуку інформації учні можуть скористатися наступними веб-посиланнями: (вчитель готує необхідні посилання)

Група 2: 1. Шукає в Інтернеті, бібліотеці інформацію про рух, як основу життя. 2. Отримані знання дадуть змогу заповнити таблицю, та створити презентацію за результатами своєї роботи. 3. Для пошуку інформації учні можуть скористатися наступними веб-посиланнями: (вчитель готує необхідні посилання)

Група 3: 1. Шукає фотографії, які ілюструють наявність проблем, шукають новини, які присвячені цій проблемі. Створює вікі-статтю, які руху, наповнюють необхідною інформацією. 3. Для пошуку інформації учні можуть скористатися наступними веб-посиланнями: (вчитель готує необхідні посилання)

План впровадження теми

Презентація учня

Навички 21 століття

Презентація вчителя

Шаблон презентації для учнів з потребами

Документ для фасілітації

Форма батьківського дозволу

Булет про метод проектів

Лист на дозвіл

Лист на дозвіл про відкриття ел пошти

Форма батьківського дозволу

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Заярний Станіслав Семенович


Фах, навчальний предмет

вчитель фізкультуриНавчальний заклад

Павлоградська ЗШ №9


Місто\село, район, область

Павлоград

Контактні дані

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Павлоград на базі Павлоградського міського ліцею, 11 - 23 квітня 2016 року

Дати проведення тренінгу

11 - 23 квітня 2016 року

Місце проведення тренінгу

Павлоградський міський ліцей

Тренери

Шевченко Галина Володимирівна