Портфоліо Захарчевої Лідії з теми "Десяткові дроби та дії над ними"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Десяткові дроби та дії над ними

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - математика.

Другорядні навчальні предмети - іноземні мови, інформатика.

Вік учнів, клас

5 клас

10-11 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Для кращого засвоєння теми десяткові дроби було запропоновано розробити проект, в якому учні спробують себе в ролі мандрівників по різним країнам. Під час роботи з проектом учні об’єднались на три групи. Учні першої групи - “Мандрівники Франції”, вони подорожують до Франції, знайомляться із цікавими місцями країни та складають кошторис для тижневого перебування у Франції. Учні другої групи - “Мандрівники Японії”, вони подорожують до Японії . Учні третьої групи - “Мандрівники Англії”, вони подорожують до Англії.

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження проекту

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Етап
Методи оцінювання
Інструменти оцінювання
На початку проекту

Методи оцінювання, які допомагають визначити попередні знання, уміння, навички учнів: опитування, спільні обговорення, робота з презентаціями, таблицями. Для оцінювання учнів я використала: опитувальник, який створила у документі Microsoft Word за допомогою малюнку SmartArt, щоб перевірити знання учнів з навчальної теми; Мережевик опитувальник (Google форма), який створила за допомогою Google форм, для того, щоб визначити уміння учнів; таблиця ЗХД - Знаємо-Хочемо дізнатися-Дізналися створена в Google документі, щоб перевірити набуті знання учнів та уміння формулювати запитання.         Робота з презентацією основних питань, учні визначать основні питання, над якими будуть працювати. Ознайомивши учнів з переліком нивичок ХХІ століття вчитель спрямовує на набуття цих навичок.

 1. Таблиця З-Х-Д
 2. Мережевий опитувальник
 3. Презентація основних питань
 4. Вправа на Learningapps
Впродовж роботи над проектом
Продовження роботи з таблицею ЗХД. Оцінювння вміння учнів оцінювати веб-ресурси. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка спрямовує їх у навчанні. Періодичний перегляд записів учнів  дозволяє оцінити їх розуміння і скерувати їх навчання в потрібному напрямі. Потрібно заохочити учнів використовувати План впровадження для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план може слугувати для підсумкого оцінення роботи. Результати роботи подаються в google-таблиці оцінювання роботи учнів над проектом.
 1. Таблиця З-Х-Д
 2. Контрольний список для аналізу
 3. Контрольний список для вікі-сайту
 4. Контрольний список з вправності продукування творчих ідей
 5. Контрольний список для блогу
 6. Презентація учнів
 7. Онлайн-таблиця для контролю роботи над проектом
Наприкінці роботи над проектом

Проводиться учнівська конференція, де учні демонструють результати проективної діяльності. Проводиться оцінка, самооцінка та взаємооцінка роботи за допомогою таблиці З-Х-Д; робота з таблицями; аналіз оцінених робіт. Заповнюються листи оцінювання проекту.

       Під час виступу з презентацією використовуюють такі форми: Форма оцінювання презентації, Форма оцінювання блогу призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Використовують форми:Форма оцінювання готовності до критичного мислення, Форма оцінювання щодо самооцінки вікі-сайту, ​Форма оцінювання запитань до рефлексії, Загальні критерії оцінювання роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним. 

       По закінченю проекту проводиться презентація проектів учнів, взаємооцінювання та рефлексія.

 1.  Таблиця З-Х-Д
 2. Оцінювання Мультимедійного Проекту
 3. Форма оцінювання блогу
 4. Форма оцінювання використання евристики
 5. Форма оцінювання вікі-сайтів
 6. Форма оцінювання збору даних і їх інтерпретації
 7. Форма оцінювання комп’ютерних робіт
 8. Презентація основних питань

Діяльність учнів та вчителя

Етап Діяльність
І етап – Підготовчий

Перед початком роботи над проектом вчитель 

До початку роботи над проектом вчителю потрібно: 

ІІ етап – Мотиваційний
 • Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту.
 • Щоб перевірити рівень знань учнів з теми "Десяткові дроби" та щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають, пропонуємо заповнити дві перші колонки таблиці З-Х-Д.
 • Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням таблиця гугл, в якій відображаються результат роботи над дослідженням.
 • Проводиться міні-лекція «Авторські права в мережі Інтернет».
ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень.

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою.

Другий тиждень.

Учні працюють над створенням презентацій, веб-сторінок.

 • І група – «Франція», повинні представити результат своєї роботи у вигляді сторінка на сайті проекту, де висвітлюються основні результати дослідження.
 • ІІ група – «Японія»,  також представлятиме результат своєї роботи у вигляді сторінка на сайті проекту, де висвітлюються: основні результати діяльності у ході проекту.
 • ІІІ група  – «Англія», представитиме результат своєї роботи у вигляді сторінки на сайті проекту, де висвітлюються основні результати дослідження.

Одним із документів фасилітації є Шаблон учнівської презентації

IV етап – захист проекту
 • Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, проводимо підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється  третя колонка таблиці З-Х-Д. Учні разом з учителем переглядають таблицю З Х Д оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити. 
 •  Учні пишуть підсумкову письмову роботу
 • Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з google-таблиці.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Захарчева Лідія Миколаївна

Фах, навчальний предмет

вчитель математики і інформатики

Навчальний заклад

КДПУ

Місто\село, район, область

Кривий Ріг

Контактні дані

Користувач:Захарчева Лідія

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

5.01.18 - 17.01.18

Тренінг Intel "Навчання для майбутнього"

Місце проведення тренінгу

КДПУ

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна