Портфоліо Засоріної Марини Олегівни з теми « Лінійні рівняння та іх системи »

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Лінійні рівняння та іх системи

Основний навчальний предмет

Основний предмет : математика.

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років


Стислий опис проекту

Проект призначений для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Під час роботи над проектом учні активно використовують ІКТ: інтернет, тестування, анкетування та опитування за допомогою чатів та миттєвих повідомлень, збір інформації по темі "Лінійні рівняння з однією змінною" з інтернет джерел. На проміжному етапі роботи над проектом використовується метод взаємооцінювання, тестування, метою яких є контроль процесу виконання та виявлення періоду необхідності надання консультації.

План вивчення теми

План проекту

План впровадження проекту

Оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб діагностувати знання і мислення учнів та їх міркування. На початку вивчення теми учні заповнюють опитувальник та таблицю «ЗХД», що допомагає вчителю відслідковувати індивідуальні навчальні потреби учнів щодо цієї теми.Вчитель спрямовує учнів на набуття навичок 21 століття та їх самооцінку. Впродовж роботи над проектом для оцінювання учнів використовують консультації (on-line); продовження роботи з таблицею; самостійну роботу учнів з листами оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання). Під час роботи над проектом учні створюють сайт та презентацію. Наприкінці роботи над проектом використовують такі методи оцінювання як демонстрація (захист проекту); робота з таблицями; анкетування; аналіз онлайн-таблиці та листів оцінювання. Використовують Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контроль оцінювання навичок спільної діяльності роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним.

Навички 21 століття

Форма оцінювання роботи в групі

Форма оцінювання блогу

Форма оцінювання мультимедійної презентації

таблиця оцінювання роботи учнів 7 класу


Учні також проводять свою самооцінку, заповнюючи такі контрольні списки та форми, запропоновані вчителем:

Контрольний список для автобіографії

Контрольний список для усного виступу

Самооцінювання прикладу учнівської роботи

Самоспрямування.


Контрольні списки для оцінювання роботи у групі:

самоспрямування Форма оцінювання виконання групового завдання. Середні класи

Контрольний список для процесу дослідження

Контрольний список для вікі-сайту

Контрольний список для аналізу

Контрольний список з самоспрямування у навчанні


Докумети для рефлексії, критичного мислення:

Контрольний список щодо готовності до критичного мислення. Середні класи

Форма оцінювання готовності до критичного мислення. Середні класи

контрольний список для оцінювання критичного мислення учнів

Форма оцінювання буклету

Форма оцінювання презентації


Контрольна робота з даної теми:

Контрольна робота з теми «Лінійні рівняння з однією змінною. Системи лінійних рівнянь»

Контрольна робота з теми «Лінійні рівняння з двома змінними. Системи лінійних рівнянь»

Діяльність учнів та вчителя

1 етап. Перед початком роботи над проектом вчитель створює сторінку на сврєму сайті метод навчальних проектів, де висвітлюються посилання на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси, закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті; передбачає сторінку для On-line консультацій учнів

До початку роботи над проектом вчителю потрібно:

переглянути буклет про метод навчальних проектів, про навички 21 століття; перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати їх та документувати; здійснити роботу з учнями щодо пошуку та оцінювання ними веб-ресурсів та дотримання законів про авторське право; переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд), мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має:

Сайт вчителя

інтернет-ресурси

Буклет про метод проектів

Про навички 21 століття

таблиця З-Х-Д

ІІ етап – Мотиваційний

Перед учнями ставиться ключове питання і під час проведення мозкового штурму відбувається його обговорення. Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Щоб перевірити рівень володіння учнями записами основних математичних понять, а учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми проекту всім класом заповнюють дві перші колонки таблиці З-Х-Д (знаю – хочу дізнатися) ; виконують завдання по заповненню графічних схем. Учні формують 4 групи, обирають одну з тем для дослідження; обирають спосіб представлення результату своєї роботи. Вчитель повідомляє, що на на сторінці сайту «метод навчальних проектів» для проведення консультацій on line є підсторінка. Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням Google-таблицю, в якій відображається результат просування кожної групи над дослідженням.

[ Презентація основних понять]

ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються пошуком відомостей, складають план діяльності для впровадження своїх планів, визначаються зі способом представлення результату роботи та використовують форми оцінювання самоспрямування у навчанні. Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, в тому числі через сайт проекту, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням.

Другий тиждень

Учні працюють над створенням презентації та сайту. Вчитель роздає учням документ Контрольний список. Попередньо відбувається обговорення цих форм з керівниками груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи. Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи. Одним із документів фасилітації є презентація основних питань вчителя. Учитель дотримується стратегій фасилітації. Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання і оцінювання обдарованих учнів та учнів з обмеженими можливостями.

IV етап – захист проекту

Перед завершенням роботи учні, використовуючи критерії перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби. Кожна група здає вчителю лист-контроль оцінювання самоспрямування роботи у групі; оцінювання навичок спільної діяльності. У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією форму оцінювання презентації. Контрольний список для оцінювання однолітками математичної презентації призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, відбувається підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється третя колонка таблиці З-Х-Д. Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з google-таблиці. Після представлення всіх результатів відбувається обговорення ключового питання.

Відомості про автора

Z4WNEPpXRug.jpg

Ім'я, прізвище

Засоріна Марина Олегівна

Фах, навчальний предмет

Майбутній вчитель математикии(інформатики)

Навчальний заклад

Криворізький педагогічний інститут

Місто\село, район, область

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, 5 січня 2017 - 17 січня 2017 року (2 група)

Дати проведення тренінгу

5 січня 2017 - 17 січня 2017 року

Місце проведення тренінгу

Криворізький педагогічний інститут

Тренери

Лов′янова Ірина Василівна