Портфоліо Закревська Євгенія

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми (творча назва)

Магія знаку

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

інформатика, художня культура, економіка.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Комп’ютерна графіка. Векторна графіка.

Вік учнів, клас

11 клас, (15 – 17 років)

Стислий опис

Беруть участь старшокласники, 11 класу при вивченні теми: Комп’ютерна графіка. Векторна графіка. Взявши на себе роль у групах дослідників, журналістів, художників – дизайнерів, кожна мала група учнів обирає тему, що представляє для них інтерес. Основні види діяльності учнів – практичні роботи, можливі учнівські ролі (дослідники, журналісти, художники). Кінцевий результат діяльності – створення логотипу з уподобань учнів, а саме гуртка (спортивний, танцювальний,) або логотип школи чи класу.

Повний План вивчення теми

- План навчального проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

• Розвиток і впровадження та донесення нових знань. Вміти використовувати отримані знання з векторного редактора для створення логотипу. • Учні навчаться переконливо демонструвати відомості про логотип, добираючи відповідні типи інтерпретації інформації за допомогою графіків чи діаграм або інших засобів візуалізації даних. Вміти створювати переконуючі презентації і демонструвати їх цільовій аудиторії. • Учні вдосконалять навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей. • Учні навчаться відповідальності за результати спільної роботи.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають (про значення символів, знаків в повсякденному житті, вплив реклами на споживачів, чи вміють працювати у векторних редакторах) відбувається при заповненні ними таблиці з-х-д. Учні використовують: - Форма оцінювання виконання групового завдання. - Контрольний список процесу дослідження. Після на основі взаємооцінювання (Читання відповідей та коментарів в щоденнику дослідження), самооцінювання переходять до створення презентації. Презентація вже оцінюється за іншою формою, Форма оцінювання презентації.)

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку: Вчитель проводить анкетування учнів за допомогою он – лайн анкети, заповнюють таблицю з-х-д. На початку: Навчальна тема розпочинається з того, що учні ознайомлюються з ключовими запитанням. Наступним етапом є ознайомлення учнів з презентацією вчителя, в якій вчитель описує основні завдання . При перегляді презентації вчителя: учні заповнюють таблицю з-х-д беруть участь в мозковому штурмі ознайомлюються і обговорюють Ключові і Тематичні запитання отримують завдання на виконання учнівських проектів: учні об’єднуються у малі групи 3, 4 – за бажанням, ролі - дослідники , журналісти, художники –дизайнери. Учні висловлюють свої бажання, висловлюють свої ідеї. Учні визначаються з тематикою дослідження в проекті. Створити логотип гуртка з повним поясненням історії створення. Гіпотеза дослідження: Протягом дослідження: Учні об’єднуються в групи, обирають ролі (дослідники, журналісти, художники - дизайнери). Відповідно до своїх ролей проводять дослідження користуючись Інтернетом та друкованими джерелами з своїми темами. Дослідники – визначаються з основними: - інструментами у векторному редакторі за допомогою яких можна створювати прості і складні логотипи, - можливостями он – лайн ресурсів, які надають змогу без використання векторних редакторів малювати будь який логотип - поняттями: логотипу, функціями. Журналісти – збирають основну інформацію до відповідного логотипу(школи, гуртка, класа), яке команда готує. Художники - дизайнери - готують основні критерії, принципи дизайну логотипу і рекомендації щодо обраних тематик логотипів. Постійно консультуються з вчителем і обговорюють один з одним питання з теми дослідження.

Під час виконання дослідження учні постійно використовують інтернет ресурси, тому обов’язковим моментом є проведення бесіди з правових та етичних питань. Завдання на використання інтернект – ресурсів: Проаналізувати відомі логотипи на відповідність основних принципів їх створення. Згідно запропонованої класифікації логотипів знайти і скопіювати до себе на комп’ютер. Цілі для вчителя: навчити учнів правильно використовувати інформаційні джерела, ознайомити з авторським правом.

Завершення: Учні представлять результати своїх досліджень у вигляді або презентації, або інформаційного бюлетеню. Результатом, кінцевим продуктом в цьому проекті є створення логотипу школи, класу, гуртка. Перегляд презентацій їх обговорення. Прикладом учнівської роботи була обрана публікація у вигляді інформаційної брошури (яка ілюструється в середині дослідження). В якій група «Художники - дизайнери» зробили звіт згідно питань: - Які основні елементи дизайну для створення логотипу?

- Які основні принципи створення гармонійної композиції логотипу?

Було дано додаткове запитання з профорієнтації: - Які б поради щодо професії дизайнер надали різних професій?

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Закревська Євгенія

Фах, навчальний предмет

старший викладач кафедра ІКТ в освіті

Навчальний заклад

ЧОІППО

Місто\село, район, область

м.Чернігів

Контактні дані

design_evgeniya@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

23 - 28 квітня 2012

Місце провведення тренінгу

м. Київ

Тренери

Cаражинська Наталія Анатоліївна Манько Надія Миколаївна