Портфоліо Зайко Олена Миколаївна

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Визначні місця Києва та Лондона

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, українська мова, історія, географія

Вік учнів, клас

10 років, 5 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Даний проект призначений для учнів 5 класу. Учні повинні дослідити визначні місця Києва та Лондона. Виготовити путівники для туристів Перед проектом (за кілька місяців до нього) в консультаціях з учителями української мови та інформатики проводиться оцінювання готовності учнів до виконання проекту (рівень володіння навичками роботи з комп’ютером, пошуку інформації в мережі Інтернет, роботи з мережевими ресурсами, тощо).

На початку роботи над проектом відбувається: • Перегляд презентації вчителя з її наступним обговоренням (фронтальним і малими групами - «мозковий штурм») • Вхідне тестування за інтернет-опитувальником для з’ясування рівня знань по темі проекту • Робота з таблицями «ЗХД» та Т-схемами, де учні оцінюють власні знання з предмету дослідження; • Ознайомлення з дослідницькими роботами, виконаними раніше, та їх оцінкою (якщо такі роботи розміщені на інтернет-блогах) з подальшим їх обговоренням у міні-групах.

Впродовж роботи над проектом: • Вчитель проводить консультації та проміжне оцінювання попередніх результатів; • Учні по мірі проходження основних етапів проектної роботи заповнюють контрольний список прогресу роботи (електронна таблиця, Google-документ); • Учні систематично проводять самооцінку своєї роботи, користуючись відповідними формами для оцінювання.

Наприкінці роботи над проектом: • Учні проходять підсумковий тест-контроль за завданнями вчителя для перевірки набутих знань • Учні демонструють виконані роботи (інтернет-сайти, веб-сторінки, блоги), після чого відбувається їх само оцінювання, оцінювання вчителем та іншими групами (згідно критеріїв оцінювання) • В процесі роботи з таблицями «ЗХД» відбувається самооцінка учнями власних набутих знань та вмінь • Якщо результатом роботи було створення блогу, то в подальшому відбувається оцінювання учнівських робіт читачами блогу

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Перед проектом (за кілька місяців до нього) в консультаціях з учителями української мови та інформатики проводиться оцінювання готовності учнів до виконання проекту (рівень володіння навичками роботи з комп’ютером, пошуку інформації в мережі Інтернет, роботи з мережевими ресурсами, тощо)та розробляється графік оцінювання [1]

На початку роботи над проектом відбувається: • Перегляд презентації вчителя з її наступним обговоренням (фронтальним і малими групами - «мозковий штурм») • Вхідне тестування за інтернет-опитувальником для з’ясування рівня знань по темі проекту • Робота з діаграмами Вена діаграма Венаде учні оцінюють власні знання з предмету дослідження; • Ознайомлення з дослідницькими роботами, виконаними раніше, та їх оцінкою (якщо такі роботи розміщені на інтернет-блогах) з подальшим їх обговоренням у міні-групах.

Впродовж роботи над проектом: • Вчитель проводить консультації та проміжне оцінювання попередніх результатів; • Учні по мірі проходження основних етапів проектної роботи заповнюють контрольний список прогресу роботи (електронна таблиця, Google-документ); • Учні систематично проводять самооцінку своєї роботи, користуючись відповідними формами для оцінювання [2].

Наприкінці роботи над проектом: • Учні проходять підсумковий тест-контроль за завданнями вчителя для перевірки набутих знань • Учні демонструють виконані роботи (інтернет-сайти, веб-сторінки, блоги), після чого відбувається їх само оцінювання, оцінювання вчителем та іншими групами (згідно критеріїв оцінювання) • Якщо результатом роботи було створення блогу, то в подальшому відбувається оцінювання учнівських робіт читачами блогу

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком виконання проекту

Приблизно за тиждень-два до початку роботи над проектом "Визначні місця Києва та Лондона" учні ознайомлюються з публікацією вчителя про метод проектів,отримують буклети [3] ,дізнаються про його переваги та можливості, відмінності від методів традиційного навчання. Тоді ж вчитель пропонує їм для ознайомлення і попереднього оцінювання інтернет-ресурси, на яких розміщено результати проектних робіт попередніх груп чи класів, рефлексія учнів, що займались проектною діяльністю.

Таким чином, ще до початку роботи над проектом в учнів формується позитивне ставлення до проектної діяльності, бажання оцінити свої сили і можливості, проявити творчість, ситуація успіху і потреба "зробити ще краще, ніж попередники". Таке попереднє ознайомлення знімає стресову ситуацію, притаманну для переходу на нові види діяльності. Крім того, тоді ж у середовищі учнів розпочнеться мимовільне створення мікро-груп, які під час проекту працюватимуть над різними темами досліджень.

Впродовж виконання учнями проектів

В перший день роботи над проектом (1-ий урок) учні переглядають презентацію вчителя про проект, знайомляться з ключовим та тематичними запитаннями і приймають рішення про роботу в одній з двох груп (кожна група шукатиме відповідь на одне з трьох тематичних питань); об'єднавшись у групи, методом мозкового штурму проводять початкове обговорення шляхів пошукової діяльності (це обговорення вони продовжать в позаурочний час, коли основні стратегічні лінії вже будуть вироблені), розподіляють свої обов'язки в межах групи (хто яку частину роботи буде виконувати); знайомляться з порадами вчителя щодо організації роботи учнів та документами, підготовленими вчителем, що стосуються їх проектної роботи: допомога в плануванні проекту, допомога у проведенні рефлексії, інструкціями, контрольними списками, формами для оцінювання робіт та самооцінювання, шаблонами робіт; проходять вхідне тестування за інтернет-опитувальником, тощо. Учні отримують адреси інтернет-ресурсу, де розміщені всі ці документи (щоб продовжити ознайомлення та роботу з ними в позаурочний час), а також бланки Дозволу батьків на публікацію учнями своїх робіт в мережі Інтернет (які вони приносять заповненими на наступний урок).

Оскільки на роботу над проектом відведено лише 4 уроки, то основну частину роботи учні виконуватимуть вдома, в позаурочний час, розподіливши в межах мікро-груп свої обов'язки. Робота передбачає проведення практичних досліджень, експериментів та замірів, які учні виконують на місцевому матеріалі (у приміщенні школи, у своїх квартирах тощо). Для спілкування членам групи під час роботи вчителем рекомендуються ІМ-месенджери типу Skype чи чати; також учням пропонується спілкування на шкільному форумі в рамках виділеної для них теми форуму. Учні з допомогою вчителя та за інструкціями створюють тематичний блог для представлення результатів своїх досліджень, і за бажанням – власні блоги для рефлексії. Шкільний психолог допомагає при потребі відкоректувати розподіл роботи учнів в межах мікро-груп.

На другому уроці продовжується робота в групах. Учні обговорюють результати пошуку в Інтернеті матеріалів для дослідження, уточнюють напрями діяльності, оформлюють свої дослідження окремими сторінками тематичного блогу. Вчитель проводить групові консультації, контролює процес роботи з допомогою контрольного списку прогресу роботи, допомагає провести проміжне оцінювання результатів роботи (з допомогою форм та контрольних списків), звертає увагу на контроль відповідності діяльності учнів Основним запитанням проекту, знайомить обдарованих учнів з додатковими завданнями. Учні з особливими потребами отримують індивідуальні консультації вчителя та шаблони [4], які допоможуть їм успішно виконати свою ділянку роботи.

В післяурочний час учні завершують роботу над дослідженням та оформленням результатів досліджень, ще раз проводять оцінку своєї роботи за формами само- та взаємооцінювання, переглядають роботи інших груп і залишають коментарі та рефлексію (за бажанням) на власних блогах.

Наприкінці виконання проекту

На останньому уроці проводиться Конференція, на якій учні демонструють отримані результати своїх досліджень,демонструють проекти,[5] здійснюють оцінку робіт своїх однокласників (за розробленими формами) та самооцінку своєї участі у дослідженні (за формами для оцінювання робіт та співробітництва). Учні проходять тест-контроль [6]вчителя для оцінки набутих знань.

В післяурочний час повідомлення про виконання проектної роботи та адреси створених інтернет-ресурсів з результатами учнівських досліджень розміщуються на шкільному сайті для подальшого ознайомлення всіх бажаючих з цими роботами та їх оцінюванням.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Зайко Олена Миколаївна

Фах, навчальний предмет

вчитель, англійська мова

Навчальний заклад

Павлоградська ЗСШ № 15

Місто\село, район, область

с. Межирічі, Павлоградський Р\н

Контактні дані

0994689057

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12-24 червня 2017 року

Місце проведення тренінгу

М. Павлоград Павлоргадський міський ліцей

Тренери

Бондарева Раїса Григорівна