Портфоліо Житєньова Наталя з теми "Будова речовин"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Ньютономузика

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика. Будова речовини.

Хімія. Початкові хімічні поняття. Речовини. Чисті речовини і суміші. Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини.

Вік учнів, клас

7 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Ньютономузика» спрямований для дослідження учнями 7 класу, на протязі 7 годин, в позаурочний час в рамках теми «Будова речовини». За час даний на підготовку проекту учні опановують теоретичний матеріал з теми «Неньютонівська рідина», дізнаються з чого складається рідина, що не підкоряється законам, збирають матеріал та власноруч виготовляють субстанцію, досліджують властивості та поведінку даної рідини при зміні умов. В кінці підготовчої частини перед учнями постає мета дослідити поведінку такої рідини під дією вібрації мембрани колонки та виготовити саморобну світломузику для дискотеки. Пізніше діти готують презентацію виконаної роботи для демонстрації основних характеристик рідини та створюють власний блог.

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють Т-таблицю та Асоціативний кущ, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, в чому полягає різниця між фактами та домислами, а також вказують властивості речовині показують свої попередні знання щодо того, які властивості речовин вони знають. Учні ведуть щоденник спостережень впродовж всього виконання проекту та постійно працюють над Контрольним списком і поступово заповнюють його. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме йде процес навчання учнів. Коли учні завершать частину з проведення дослідів з хімії, учитель перевірить їх журнали спостережень, щоб дізнатися, чи потребують учні додаткових інструкції для збору інформації та правильного проведення експериментів. Коли учні завершать частину з проведення дослідів з фізики, учитель перевірить їх журнали спостережень, щоб дізнатися, чи потребують учні додаткових інструкції для збору інформації та правильного проведення експериментів. Коли проекти учнів буде завершено, вони будуть презентувати результат щодо вивченого. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

Назва навчальної теми

Ньютономузика

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика. Будова речовини.

Хімія. Початкові хімічні поняття. Речовини. Чисті речовини і суміші. Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини.

Вік учнів, клас

7 клас

Діяльність учнів та вчителя

Підготовка до вивчення теми

У процесі підготовки до проекту вчитель складає план реалізації проекту.

За тиждень до початку проекту:

Перегляньте разом з учнями та вивчіть значення наступних наукових термінів:

  • Аналіз
  • Гіпотези
  • Передбачення, прогнози
  • Процеси
  • Варіанти рішень

Роздайте дітям брошури для батьків 1 ,2, які пояснюють метод проектів та як він буде застосовуватися у вашому класі при вивченні теми. Складіть бланк самооцінювання щодо супроводу навчання (фасилітації)

Початок проекту

Вчитель пропонує учням переглянути учительську презентацію. Переглядаючи її учні разом з вчителем обговорюють питання, що виникли. Нехай учні заповнять Т-таблицю відповідаючи на запитання. Запропонуйте учням заповнити Асоціативний кущ і обговоріть властивості рідин. Запишіть відповіді учнів на великому аркуші паперу, який ви будете використовувати в ході проекту. Для визначення знань і вмінь учнів для роботи над проектом вчитель пропонує учням переглянути презентацію, перейти за посиланнями у ній та заповнити запропоновані форму та таблицю. Оголосіть початок проекту Ньютономузика.

Постановка Ключового запитання та визначення початкових знань учнів

Поставте учням Ключове запитання Чи можна вірити законам? Нехай учні обговорять це запитання в малих групах чи в парах та занотують свої відповіді та наведуть приклади, які ілюструють їх ідеї. Попросіть учнів подумати про приклади з їх щоденного життя, які говорять про те що не підкорюється законам та як це неймовірне можна зробити реальністю. Нехай кожна мала група (чи пара) поділиться з усім класом своїми ідеями. Запишіть ідеї учнів на великому аркуші паперу і нехай цей аркуш висить в класі впродовж всього вивчення теми, що вони час від часу до нього поверталися і доповнювали, чи спростовували свої думки.

Почніть писати журнал спостережень. Учні будуть використовувати цей журнал для зворотнього зв’язку з вчителем. Дуже важливо, щоб учні писали в журнал відповіді на питання вчителя. Використовуйте журнал спостережень, щоб відслідковувати, як іде їх процес навчання. Спонукайте учнів написати перший запис в журналі, розмірковуючи над Ключовим запитанням навчальної теми, нехай вони запишуть своє перше бачення відповіді на це запитання. Пізніше знову повертайтесь до обговорення цього питання.

Дослідження властивостей речовин

Покажіть учням дослід про агрегатні стани речовини. Для приклада візьміть воду і покажіть як можна швидко її заморозити. Поясніть чому так відбувається. Запропонуйте вдома з батьками зробити морозиво. Потім покажіть агрегатні стани інших речовин. Нехай учні запишуть основні моменти. Зробіть так, щоб учні порівняли свої дані у електронних таблицях, зробили висновки і порівняли їх із своїми попередніми передбаченнями (гіпотезами). Якщо учні не знайомі з таблицями, поясніть їм, що таблиці потрібні для зручного запису даних. Використовуючи мультимедійний проектор покажіть учням як працювати з електронними таблицями – покажіть, як створити нову електронну таблицю, написати заголовок, як вводити дані в клітинки, як будувати діаграми. Потім учні нехай створять таблицю і вигадають контрольні запитання по темі. Не давайте учням для заповнення готові таблиці, нехай вони створять свої власні таблиці. Якщо це викликає у них труднощі, надайте їм інструкції зі створення таблиць. Впевніться в тому, що вони створили таблиці, назвали їх, внесли дані і зберегли. Нехай учні запишуть свої передбачення, запропонують свої версії щодо того, що вони спостерігали. Обговоріть результати їх досліджень усім класом. Запитайте, чи всі рідини мають однакові властивості. Побудуйте порівняльні таблиці і зробіть записи результатів в журналах досліджень.

Рефлексія вивченого та початок роботи

Об’єднайте учнів в малі групи. Нехай члени кожної групи поділяться своїми записами в журналах досліджень щодо властивостей речовини, агрегатних станів. Запропонуйте, щоб вони обговорили між собою, які речовини мають всі агрегатні стани, які мають не всі.


Початок дослідження

Нехай учні зроблять індивідуальні плани проекту, щоб вони самі могли відслідковувати послідовність своїх дій і навчання. Якщо потрібно вчитель проводить консультації з кожною групою окремо, щоб сприяти роботі учнів над проектами та їх навчанню. Починайте проекти з погодженої з усіма партнерами дати. Робіть цифрові фотографії кожного з етапу дослідів і розміщуйте їх на блозі. В кінці кожного тижня нехай учні обговорюють те, що відбувається. Спонукайте учнів періодично переглядати Форми оцінювання. Вчитель постійно перевіряє їх роботу і при потребі надає консультації. Учитель надає дітям доступ до форми для самоспрямовування, яку вони повинні заповнювати в ході свого дослідження. Частоту заповнення форми вчитель встановлює в залежності від особливостей класу.

Використання Інтернет-технологій для співробітництва

Вчитель може запропонувати учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, презентацій) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Наприклад, група Журналісти може одночасно писати статтю у газету.

Використання електронної пошти

Управляти проектами так, щоб заохочувати спільне навчання. Спільна робота мотивує учнів задуматися про багато питань: про роботу в групі, оцінки, чому вони навчилися тощо. Подумайте і допоможіть ефективно сформулювати питання, які вони хочуть поставити іншим. Спільні проекти допомагають учням розвинути критичне мислення та навички запитування.

Робота з Інтернет джерелами

У процесі роботи з Інтернет-джерелами вчитель пропонує учням список джерел якими вони можуть користуватися і повинні доповнювати. Обов’язковою умовою для використання обраних учнями джерел буде посилання на сайт першоджерело (вчитель пропонує учням перегляд презентації про авторське право) та оцінювання Інтернет-джерел 1 2. У разі використання учнями Інтернет-джерел їм необхідно скласти лист-дозвіл на використання ресурсів з джерел.

Попередження від плагіату

Наприкінці роботи вчитель вимагає усних звітів про роботу учнів. Під час звіту вчитель ставе запитання про їх дослідження та процес роботи над проектом. Учням з самого початку, слід сказати про те, що їм доведеться робити презентацію своєї наукової роботи для класу, вони зрозуміють, що їм треба бути добре знайомими як з процесом написання роботи, так і з її змістом. Вимоги щодо таких знань є стримуючим фактором проти списування робіт. Вчитель може задавати запитання типу: "Що саме ви маєте на увазі тут під 'неньютонівською рідиною'?" "Де ви знайшли рецепт виготовлення неньютонівської рідини? «Не могли б ви принести мені копію на наступну зустріч?"

Створення блогу

Покажіть учням свій заздалегідь підготовлений приклад блогу обговоріть з ними вимоги до створення такого документу. Роздайте учням Контрольний список створення блогу і обговоріть його разом з учнями. Після того, як учні ознайомляться з Контрольним списком перегляньте разом з ними приклад роботи знову, щоб показати, як цей приклад відповідає вимогам. Обов'язково скажіть учням, що посилання на створений ними блог буде надіслане всім учасникам-партнерам та всім батькам учнів, щоб показати родинам, що учні вивчили в класі. Учні мають показати, як їх проекти відповідають змісту шкільної програми. Учні мають зробити свій блог до того, як завершиться вивчення теми і після того, як учні вивчать все про будову речовин та розроблять груповий план. Ви можете провести з учнями додаткові заняття по створенню блогів, якщо будуть виникати запитання. Або ж ви можете навчити їх всьому цьому до початку проекту. Після того, як блог завершено нехай учні заповнять аркуш з взаємооцінювання, щоб відмітити участь кожного в груповій роботі.

Дослідження

Запропонуйте учням об'єднатися у команди в залежності від типу роботи:

команда «науковці»

Основною метою зібрати та донести до інших теоретичний матеріал з теми «Будова речовин. Неньютонівська рідина», а також записати хід роботи, всі аспекти, думки для подальшого розміщення на блозі.

команда «вчені-дослідники»

Збирають інформацію про складові рідини її властивості та виготовляють її.

команда «журналісти»

Створюють блог та пишуть грамотні описи та статті на блозі.

команда «хіміки»

Проводять аналіз як можна створити різнокольорові рідини, а також рідину, що світиться і виготовляють її.

Етапи діяльності

І етап. Науковці знайомлять загал з теоретичними матеріалами, виділяють основні аспекти, готують дві-три теоретичні статті.

ІІ етап. Вчені-дослідники розповідають про чудо рідину та готують її. На цьому етапі учні спостерігають за поведінкою рідини її властивостями, описують, формулюють припущення, Журналісти записують основні моменти та готують статті з описами. Вчитель слідкує за виконанням дослідів із небезпечними речовинами.

ІІІ етап. Хіміки аналізують компоненти які входять до складу для виготовлення рідини, що світиться. Вчитель у процесі виготовлення рідини слідкує за виконанням дослідів із небезпечними речовинами.

IV етап. Підпорядковує знаходження шляху використання рідини, підготовленні основного обладнання та виканні пробної демонстрації. Науковці готують доповідь, щодо поведінки рідини під дією музики. Журналісти готують та випускають публікації.

V етап. Журналісти за наданими ним науковцями, дослідниками та хіміками логічно будують структуру блогу. Вчитель допомагає з технічними питаннями, що виникають.

VІ етап. Презентація проекту.

VІІ етап. Святкова дискотека з супер-новітньої світломузикою.

Зверніться до Т-таблиці, обговоріть, як властивості має рідина. Які властивості притаманні Неньютонівській рідині. Нехай учні роблять записи своїх гіпотез та передбачень а також міркувань, а команда «Журналісти» поміщує їх на блог. Кожна група має ознайомитися з Формою оцінювання для самооцінювання ходу експерименту.


Аналіз результатів

Наприкінці поставте перед учнями Тематичне запитання Що підкоряється законам фізики? Чи існують виключення з правил, що не підкорюються фізичним законам? Нехай учні проаналізують результати своїх досліджень. Учні підсумовують (синтезують) всю одержану в класі інформацію і роблять висновок про найкращу консистенцію рідини для танцю. Вони записують ці висновки в свій журнал досліджень.

Висновки

Учні зробили свої експерименти і зробили висновки, запропонуйте їм знову переглянуть свої передбачення, які вони зробили на початку вивчення теми, а також запропонуйте їм записати, чому вони навчилися в ході цього проекту. Об’єднайте учнів у нові малі групи для обговорення таких Ключового та Тематичних запитань. Нагадайте учням, щоб вони використовували свої отримані результати та приклади з експериментів для підтримки та аргументації своїх висновків та ідей. Продовжте обговорення всім класом Ключового запитання та запишіть відповіді учнів поряд з їх попередніми ідеями, які вони висловили на початку вивчення теми. Запитайте учнів, чому вони навчилися, відповідаючи на Ключове, Тематичні та Змістовні запитання (записуйте їх відповіді на аркуші паперу або на дошці), щоб допомогти їм відповідати на запитання. Запропонуйте учням дати письмову відповідь на Ключове запитання (одним реченням) та навести приклади з реального життя, які підтверджують їх думку.

Заключний етап

Нехай учні визначать, що з вивченої теми їм найбільше сподобалося та напишуть про це невеликий твір про те, що вони дізналися з експериментів та чому навчилися. Потім поросіть їх , використовуючи частину Організація роботи над проектом з Форми оцінювання та свій план роботи в проекті, описати, як вони організували свою роботу в проекті. Хорошими ілюстраціями до учнівських порт фоліо будуть цифрові фотографії з учнями, які роблять експерименти та працюють над проектом. Додайте учнівські твори-рефлексії до їх портфоліо.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наталя Житєньова

Фах, навчальний предмет

математика, інформатика

Навчальний заклад

ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Місто\село, район, область

м.Харків

Контактні дані

м. Харків, вул. Блюхера б.2 ХНПУ імені Г.С.Сковороди кафедра інформатики

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

10.06.13 – 15.06.13

Місце проведення тренінгу

м. Одеса Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського

Тренери

Барна О.В. Скрипка А.В.