Портфоліо Жилінської Тетяни з теми

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Знати - значить врятувати!

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Правила дорожнього руху, Захист Вітчизни (медико-санітарна підготовка)

Вік учнів, клас

15 - 17 років

Стислий опис проекту

Проект "Знати - значить врятувати!" розрахований на учнів І курсу з професії "Оператор комп'ютерного набору; секретар керівника" при вивченні теми "Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків", а саме питання: "Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм". Проект по часу розрахований на 5 академічних годин. 1 етап починається з ознайомлення з темою проекту, теоретичним викладенням нового матеріалу, який супроводжується презентацією. Далі знання учнів перевірятимуться за допомогою тестових завдань. При ознайомленні з правильними відповідями учні заповнюють таблицю самооцінювання, що дає змогу викладачу визначити, на які етапи впровадження проекту слід звернути більшу увагу. Далі учні знайомляться з презентацією класифікації травм, діляться на групи і отримують завдання для проектної діяльності: кожна група розробляє брошуру "Інструкції для надання першої допомоги" - для різних видів травм (кожна група), яка потім займе місце у класному куточку на стенді. Захист проекту кожної групи відбуватиметься у вигляді обговорення в з однолітками: кожна група отримуватиме позитивні та негативні відгуки. За час роботи над проектом учні навчаться збирати, класифікувати, узагальнювати інформацію, робити висновки, продемонструють вміння скооперуватися та працювати над єдиною метою в групі, вдосконалять навички по користуванню ресурсами мережі Інтернет, використовуватимуть мультимедійний проект для представлення результатів своєї діяльності.

План вивчення теми

План вивчення

Оцінювання

Оцінювання проводиться протягом всього навчання за методом проектів. На початку проекту проводиться оцінка початкових знань для виявлення базових знань про різні види травм при проходженні вхідного тестування, онлайн-опитування та заповненні діаграми. Перед ознайомленням з темою викладач демонструє учням результати онлайн-опитування. Після перегляду стартової презентації та презентації для фасилітації проводиться обговорення отриманої від викладача інформації, учні задають запитання і в ланцюговому режимі дають на них відповіді. Далі відбувається поділ учнів на групи по 5-6 дітей в підгрупі. Участь кожного учня в обговоренні використовується для планування навчання та забезпечення зворотного зв'язку. Під час навчання за методом проектів дуже важливим є те, що дії учнів мають бути узгодженими і cкоординованими. Викладач повинен перевіряти своєчасність виконання завдань, логічність викладених думок, творчий підхід. Важливим є самооцінювання учнями своїх досліджень та взаємооцінювання учнями робіт один одного, що дає змогу побачити свої помилки та виправити їх в ході виконання завдання. Самооцінювання відбувається за допомогою таблиці З-Х-Д, в якій учні вказують що вони знають на початку вивчення теми, що хочуть дізнатися в процесі вивчення і що дізналися по ходу вивчення теми. Після завершення основного етапу роботи над проектом проводиться конференція, де заслуховуються виступи учнів. У ході захисту учні демонструють результати своєї роботи - публікації, а також обговорюють роботи інших груп. Оцінювання проводиться за формою оцінювання публікації. Під час оцінювання враховується глибина проведення дослідження, творчий підхід, вміння виступати перед аудиторією, захищfти свою думку, брати активну участь в обговореннях, ставити запитання та давати чіткі відповіді на них.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком роботи викладач проводить бесіду з учнями про необхідність вивчення теми за методом проектів, наголошує на перевагах методу саме в цій темі за допомогою попередньої презенатції. Знання учнів перевіряються за допомогою тестових завдань. При ознайомленні з правильними відповідями учні заповнюють таблицю самооцінювання. Далі учні знайомляться з презентацією класифікації травм, викладач ділить учнів у групи, надає допомогу у розподіленні ролей, обговоренні стратегій дослідження та оформленні результатів роботи. Учні самостійно збирають інформацію з теми проекту в підручниках та в мережі Інтернет і обговорюють зібрану інформацію в групі. Викладач демонструє приклад учнівської роботи. Далі учні розроблюють сценарій проведення підсумкової конференції; створюють інформаційний буклет. Викладач попередньо надає учням список інформаційних джерел для допомоги в пошуку потрібної інформації. Протягом всієї роботи викладач приділяє особливу увагу дискусіям груп і надає консультації в міру необхідності. Учнями постійно проводиться самооцінка і взаємооцінка. Кінцевим результатом роботи учнів є публікація, яка в подальшому буде розміщена в класі. На конференцію запрошуються викладачі та батьки. Оцінювання відбувається за допомогою розроблених критеріїв оцінювання публікації. Під час захисту проектів учні дають відповіді на поставлені запитання, формулюють загальні висновки за підсумками роботи.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Жилінська Тетяна Михайлівна. Житомирський професійний ліцей легкої промисловості, заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач предметів: Захист Втчизни (медико-санітарна підготовка), Основи трудового законодавства, правила дорожнього руху.

Фах, навчальний предмет

Захист Вітчизни (медико-санітарна підготовка)

Навчальний заклад

Житомирський професійний ліцей легкої промисловості

Місто\село, район, область

місто Житомир

Контактні дані

0412- 25-88-03

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

08.04.,10.04-11.04.2014р., 22.04.,24.04.,25.04.2014р.

Місце проведення тренінгу

Житомирський професійний політехнічний ліцей

Тренери

Нікончук Ф.М., Діденко Т.А.