Портфоліо Жеки Ольги Арсенівни

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Шедевр маляра Бермана

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Світова література

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Краса чистих людських взаємин». О. Генрі «Останній листок»

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

У 7 класі,вивчаючи тему «Краса чистих людських взаємин», використовую роботу з підручником, з мультимедійними засобами. Учнів ділю на групи,які виконують різні завдання,готують міні-проекти і захищають їх. На закріплення пишемо різні види вікторин, складаємо схеми, алгоритми.

Повний План вивчення теми

план проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

1.В учнів будуть формуватися навички створення презентацій, які будуть переконливими для вивчення теми;

2.Учні навчаться переконливо демонструвати відомості про частину мови дієслово, добираючи відповідні приклади за допомогою графіків чи діаграм або інших засобів візуалізації даних;

3.Формування в учнів Уміння з’ясовувати ознаки, за якими можна знайти відмінності та схожість дієслів з іншими частинами мови;

4.Учні зможуть визначати та складати стислий опис подій, основних ідей та допоміжних деталей у літературних творах,використовуючи дієслова.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

До інших систем оцінювання відноситися рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових компетенцій і створює можливості для:

1. підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;

2. розширення можливості в індивідуальній підготовленості учнів на кожному етапі навчального процесу;

3. підвищення об'єктивності оцінювання не лише протягом навчального проекту, а й за весь період навчання;

4. градації значущості балів, які отримують учні за виконання різних видів робіт протягом виконання проекту.

Списки запитань для самоконтролю, опитувальники, форми оцінювання, тести та контрольні роботи. Оцінюватимуться презентації та виступи учнів. Важливим інструментом в оцінюванні діяльності дітей є таблиця З-Х-Д.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

- При вивченні теми учні узагальнюють та систематизують матеріал по темі за допомогою глибокого знання тексту, використання інтерактивних форм навчання, створюють презентаці. Під час роботи над темою вчитель використовує мережевий опитувальник. Учні дають відповіді, діляться коментарями. Вчитель за допомогою таблиці ЗХД. визначає рівень попередніх знань, вмінь та навичок.

- За допомогою вступної презентації учитель з‘ясовує, як учні глибоко засвоїли текст твору. Проводить різнорівневі тестові завдання літературні диктанти, групові та індивідуальні методи роботи. Знайомить учнів з темою, обговорюються ключові та тематичні питання. Далі відбувається оцінювання вчителем їх навчальних потреб.

- Вчитель демонструє презентацію про авторське право ( презентація для учнів ,презентація для вчителів ), намагається забезпечити відповідальне та відповідне використання інтернет-ресурсів.При вивченні теми учні на сайтах Інтернету знаходять тексти, займаються пошуковою діяльністю, готують презентації, проводять дослідження. Наголошує, що обов’язково потрібно зберігати інтернет-посилання на використані ресурси.

- При створенні власних робіт учні обирають відповідальних за написання статті, підбирають необхідний матеріал та узагальнюють його. Планують розміщення матеріалу на сторінці публікацій, підбирають ілюстрації, створюють учнівські публікації, беручи за приклад учнівську роботу, створену вчителем.

- Перед початком роботи над проектом учень має чітко знати параметри оцінювання його роботи. Завдання вчителя полягає в формулюванні критеріїв оцінювання роботи, визначенні можливого внеску учня в роботу над проектом, проводиться самооцінювання за сформованими шаблонами. Вчитель формує систему оцінювання, долучає до оцінювання учнівських проектів самих учнів, а також учні однієї групи оцінюють учнів з іншої групи.

- Вчитель визначає типи сприйняття учнів, яка півкуля домінує та стилі множинного інтелекту. Для цієї роботи можна виконати різні види тестів. За отриманими результатами вчитель формує групи учнів таким чином щоб в одній групі були учні з різними типами сприйняття інформації. щоб поєднати в ній учнів з різними здібностями, для допомоги «слабким» учням.

- В результаті даної діяльності школярі переконуються у цінності людського життя і необхідності його берегти. Очікувані результати: • розвиток навичок, необхідних для адаптації до проблем сучасного життя,

• навички креативного мислення,

• рішення соціальних проблем, комунікативні навички,

• формування вміння співпереживати, нести відповідальність за тих, хто тебе оточує,

• формування вміння формулювати свою думку та аргументувати її.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Жека Ольга Арсенівна

Фах, навчальний предмет

вчитель світової літератури

Навчальний заклад

Волочиська загальноосвітня школа I-III ст.№5

Місто\село, район, область

м. Волочиськ, Хмельницька обл.

Контактні дані

т. 0975006504, e-mail zhekaoa@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце провведення тренінгу

Волочиська загальноосвітня школа I-III ст.№5

Тренери

Крутисвіт Руслан Олександрович

Пересунько Світлана Петрівна