Портфоліо Дяченко Світлани Дмитрівни на тему "Країни Європи"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Країни Європи

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія, економіка,зарубіжна література,біологія,етика.

Навчальні цілі

Розширити кругозір дітей,збагатити їх знання додатковою інформацією,зацікавити предметом.Розвивати колективізм,взаємодопомогу,відповідальність.

Вік учнів, клас

12-14 років 7 клас

Стислий опис проекту

У навчальному проекті беруть учась учні 7 класу.Тема проекту : "Країни Європи ". Основні види діяльності:робота в малих групах, індивідуальна робота.Складання карток самоаналізу знань з теми. Учні утворюють міні - проекти:Презентації "Країни Європи.Іспанія", " Країни Європи.Італія ", "Країни Європи. Велика Британія", публікацію та вікі - статтю.

Повний План вивчення теми

План реалізації проекту

План вивчення теми

Навчальні цілі

В учнів будуть формуватися навички створення презентацій за темою «Країни Європи». В учнів будуть вдосконалюватися навички збирання даних кількома способами – пошук навчального матеріалу в інтернеті, опрацювання наукової літератури, перегляд науково-пізнавальних журналів та публікацій в бібліотеці, зв'язок з життям. Впроваджують аналіз, а саме учні аналізують роль та місце господарювання країн Європи та його вплив на світову економіку. Впорядкування – де будуть використовуватися ці знання в сучасному житті в новітніх технологіях. Осмислення – наприклад,чи впливає НТП країн Європи на їх екостан. Учні навчаться переконливо демонструвати відомості про господарювання європейських країн, переконливо доказуючи, що саме цей спосіб буде оптимальним в даному випадку, яким чином економіка Великої Сімки впливає на повсякденне життя, рівень розвитку промисловості, науки та інших галузей життя, добираючи відповідні типи за допомогою відео презентацій, малюнків, або інших засобів візуалізації даних. Формування в учнів уміння з’ясовувати причинно-наслідковий характер прогресу в різних галузях. Учні зможуть визначати та складати стислий опис.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати дану інформацію для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно під час засідання творчої групи, індивідуальних консультацій. Учні з самого початку роботи над проектами використовують: 1. До початку проекту проводиться діагностика: а) навчальних потреб учнів З-Х-Д З-Х-Д б) рівня їх фактичних знань учнів з теми; в) рівня сформованості навичок роботи з технологіями Веб 2.0 та створення презентацій форми оцінення презентацій. 2. Під час проведення проекту проводиться: а) анкетування для групування учнів та розподілення ролей з урахуванням інтересів учнів та психо-фізіологічних можливостей кожної дитини, звіт дослідницької роботи форми оцінювання звіту дослідницької роботи. б) оцінювання навичок використання інтернет-ресурсів: оцінювання мультимедійного проекту: загальні критерії, рубрики, основні критерії та принципи оцінки; оцінювання дослідницького процесу форми оцінювання дослідницького процесу, контрольний список для оцінки веб сайтів, вікі-сайтів форми оцінювання вікі сайтів. в) відслідковування ходу виконання роботи, виконання групоких завданьформи оцінення виконання групових завдань. г) поточне оцінювання діяльності учнів згідно критеріїв вікі-статті, або блогу форма оцінення блогу , або презентації, Форми оцінювання учнівської вікі-статті, учнівського буклету форма оцінення буклету, учнівського блогу, або презентації; д) оцінювання учнями власної діяльності. 3. По завершенню проекту проводиться: а) Визначення самоспрямованості навчання; б) Взаємооцінювання командною роботою Форма оцінювання командної роботи Форма взаємооцінювання групової роботи. в) визначення рівня здобутих знань з теми «Країни Європи» та сформованих в умінь використання технологій Веб 2.0, взаємооцінювання командною роботою.

Діяльність учнів та вчителя

Діяльність вчителя: Починаючи роботу над проектом, необхідно сформулювати ключове та тематичні питання, тобто скласти план проекту. Наступним етапом є : створення презентацій презентація , публікацій публікації публікація , вікі-сторінок Учнівська вікі сторінка до проекту "Країни Європи", підготовка буклету про проектний метод, створення презентації про даний проект. Впродовж проекту вчитель спостерігає за роботою учнів, контролює та консультує їх, у разі необхідності певна корекція. Наприкінці проекту вчитель залучає учні до обговорення, самоаналізу, самооцінювання та оцінює роботи. Діяльність учнів: Учні знайомляться з планом проекту вчителя, з критеріями оцінювання кожного виду робіт, вчаться створювати презентації, публікації, вікі-статті, готувати буклети згідно з темою проекту. Повинні вміти самостійно працювати, обробляти інформацію, виділяти головне та висловлювати власну точку зору, вміти готувати презентації презентації. Учні повинні зрозуміти що така робота вимагає ретельної обробки знайденого матеріалу, виділення головного з безліч інформації, аналіз, синтез, дотримання логіки викладення інформації, грамотного написання та оформлення, використання комп'ютерних технологій. Головне - кожен повинен бути задіяним, кожному - цікаво.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Світлана Дяченко

Фах, навчальний предмет

Вчитель географії, біології, економіки, екології.

Навчальний заклад

Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с. Новий Стародуб, Петрівський район, Кіровоградська область

Контактні дані

1967sveta06@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

02 - 09 жовтня 2012 року

Місце проведення тренінгу

Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів


Тренери

Гончарук Віталій Дмитрович