Портфоліо Дяченко Наталії з теми "Корисні копалини України"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Мінерально-сировинні ресурси України

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, хімія. біологія, природознавство, математика

Вік учнів, клас

8 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

Географія. 8 клас. Тема: «Мінерально-сировинні ресурси». Навчальна тема передбачає комплексне вивчення різноманітності і багатства різноманітних мінерально-сировинних ресурсів, які розташовані на території України, їх зв'язок із геологічною будовою. Проект «Мінерально-сировинні ресурси» передбачає вивчення тем : «Паливні корисні копалини та їх ефективне використання», «Рудні корисні копалини», «Нерудні корисні копалини України», «Раціональне використання корисних копалин у господарській діяльності людини». При створенні проекту застосовуються такі види діяльності учнів : практична, творча, групова, дослідницька, картографічна. На початку вивчення теми учням поставлено ключове питання: Чи можливо на території Турецького містечка видобувати корисні копалини? Які? Відповідь обґрунтувати. Учні повідомлені, що те що створення проекту буде здійснюватися на протязі 4 уроків. Під час вивчення теми учні застосовують різні методи досліджень, а саме: картографічний, статистичний, порівняльний, математичний. При вивченні теми застосовується інтеграція знань ( застосування навичок і знань з фізики, хімії, математики). При створенні проекту доцільно розподілити учнів на групи . Кожна група отримує конкретне завдання яке обмежене в часі. В кінці вивчення теми учні діляться своїми дослідженнями, оприлюднюють результати, захищають свої проекти аргументуючи власні висновки.

План вивчення теми (вставити файл)

При створенні проекту учні досліджують тектонічну та геоморфологічну будову території України , визначати особливості поширення основних родовищ корисних копалин, визначення ККД різних груп корисних копалин. Розвивати навички роботи з картами атласу, інтернет-ресурсами, статистичними даними. Розвивати економічне мислення. При виконанні проекту перед учнями поставлені цілі : прослідкувати взаємозв’язок між геологічною, тектонічною Основні запитання

Ключове запитання Чи можливий видобуток корисних копалин на території Турецького містечка? Які саме? Відповідь обґрунтуйте. Тематичні запитання З якими тектонічними структурами пов’язано залягання паливних корисних копалин? Рудних? Нерудних? Змістові запитання 1.Назвати і показати на карті основні басейни паливних, рудних і нерудних корисних копалин. 2. Визначити найбільші родовища корисних копалин.

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання ґрунтується на відповідях та запитаннях на протязі вивчення теми для зясування розуміння учнями основних питань. Необхідне визначення попередніх знань учнів для того, щоб спланувати напрямок і методи застосування при вивченні та засвоєнні матеріалу. Доцільно використовувати діаграму Вена та таблиці З-Х-Д. На початку вивчення теми створити контрольний список питань до проекту ( можна для кожної групи окремо), який допоможе учням спланувати свої дії, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання проекту конкретної теми. Під час створення проекту учні ведуть блог, тому можна використовувати форму оцінювання блогу. Це дозволить їм ставити навчальні цілі та здійснювати самоаналіз власного навчання. Самооцінювання можна проводити на протязі всього часу створення проекту. Усвідомлення учнями кінцевого результату може бути представлено у вигляді публікацій, презентацій, звіту. Використовуючи самооцінювання і рефлексію, учні вчаться оцінювати власне навчання і покращувати його. Щоб навчитися оцінювати власне навчання, учні потребують ясних цілей навчання, можливості створення якісної роботи в постійному зворотному зв'язку і в можливості коригувати свою роботу, перш ніж її виконати. Після закінчення роботи над проектом учні повинні оцінити сильні й слабкі сторони своєї роботи, скласти план поліпшень і об'єднати оцінювання з тим, чому вони вже навчилися (Paris & Ayres, 1994; Stiggins, 1997; Wiggins, 1998). Використовуючи оцінювання, учні стають відповідальнішими за своє навчальне зростання, вдумливішими, незалежними, мотивованими і ефективними. Учнівське самооцінювання - необхідна частина навчання, оскільки воно підкріплює зусилля і досягнення учнів. Самооцінювання прискорює процеси спілкування між учнями, оскільки учні краще дізнаються області, в яких у них можуть виникнути труднощі і можуть краще сформулювати свої потреби (Kulm, 1994). Самооцінювання може відбуватися в декількох формах: • Письмові повідомлення • Обговорення (всім класом або в малих групах) • Журнал рефлексії • Перевірочний аркуш самооцінювання • Інтерв'ю, яке дає учень вчителеві • Форми оцінювання Ці типи оцінювання побудовані однаковим чином: учнів просять визначити, що вони дізналися, як вони це дізналися, які області залишилися незрозумілими. Учні оцінюють своє просування в знаннях, уміннях, стратегіях, процесах і інтересах. Додаток Оцінювання проектів містить безліч Форм оцінювання, які можуть допомогти учням оцінити свої індивідуальні зусилля, роботу в групі, розумові процеси, письмові роботи і презентації, уміння і процеси. Учні зазвичай не вчаться самостійно оцінювати своє навчання; вони потребують допомоги в освоєнні стратегій самоконтролю і самооцінювання. Ефективними стратегіями можуть бути: • Розбір оцінювання фрагменту письмової роботи за допомогою контрольного списку або форми оцінювання з перевіркою кожного критерію • Учні намагаються використовувати цю техніку самостійно у своїх письмових роботах • Учні оцінюють чужі роботи і роблять коментарі • Учні обговорюють, наскільки успішно працює техніка оцінювання і як вони її використовуватимуть наступного разу Ефективний спосіб здійснювати самооцінювання - запропонувати учням розробити власні критерії оцінювання своїх робіт. Для того, щоб зробити це, учні повинні проаналізувати всі сторони свого навчального процесу, що веде до глибшого розуміння навчання. Спостереження учнів допомагають уточнити і відкоригувати навчальний процес. Коли учні обговорюють своє навчання і стратегії, які вони використовували, стежте за їх відповідями, щоб побачити, чи навчилися вони саме тому, що очікувалося, і у разі потреби видозмініть навчання. Коли учні дістають можливість запропонувати, яким чином вони можуть допомогти в навчанні, і вказати, які заходи або навчальні стратегії є найбільш ефективними, учні стають відповідальнішими й активніше беруть участь в процесі навчання.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

При вивченні теми учні використовують різні методи досліджень: математичний, статистичний, картографічний, математичний, інформаційний, історичний. Вивчення теми базується на попередніх , а саме: рельєф, тектонічна будова, геоморфологічна будова території України. Розвиток умінь та навичок роботи з комплексними картами атласу. Навчити учнів ефективно використовувати інтернет-ресурси у навчальних цілях. При цьому ознайомити учнів із відповідальністю про використання авторських програм, а батьків – фільтрацію доступної інформації. Доцільність використання блогів, інтернет-сторінок, скапу при проведенні різнопланових досліджень по заданому проекту. Учням вчитель чітко прописує поетапні кроки створення проектів. Можна учням привести приклади проектів, які складені іншими учнями, класами. Учні виконуючи проект працюють з контуром України, інтернет- ресурсами при створенні власної карти залягання корисних копалин на території України, статистичними даними при визначенні ресурсозабезпеченості різними типами корисних копалин. Внаслідок створення проекту учні на кінцевому етапі мають знати і вільно володіти картами . Учні створюють презентацію. Оцінювання учнівських комп’ютерних робіт може здійснюватися при спілкуванні в блогах, обговоренні в чатах. При цьому можна контролювати виконання проекту згідно плану. Фасилітація навчального процесу.

Відомості про автора

Дяченко Наталія

вчитель географії та економіки

Гімназія "Міленіум" №318

місто Київ, Соломянський район

Контактні дані

Відомості про тренінг

25-30 листопада 2013р.

місто Київ, Оболонський район, сзш №168

Шевчук Лариса