Портфоліо Дудки Інни Володимирівни для учнів 7 класу з основ здоров"я

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Буклет вчителя

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Назва навчальної теми

Основи здоров»я. Тема. Техногенна безпека .

Навчальні цілі

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи здоров"я, інформатика, біологія,хімія

Вік учнів, клас

7 клас, 13 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Розглянути різновиди техногенних небезпек вміння учнів моделювати виконання загальних правил безпечної поведінки при техногенних НС • формування в учнів мотивації до дбайливого ставлення до життя і здоров’я; • формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей; • виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення; • ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров’я; • формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров’я; • ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров’я; • навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя; • навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я протягом усіх років навчання; • розвиток життєвих навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя. Навчальна програма побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я людини. Зміст тем розгорнуто відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. До кожного розділу програми визначені обов’язкові результати навчання, спрямовані на досягнення учнями здоров’язберігаючої, соціальної, загальнокультурної та інших компетентностей. Конкретним результатом навчання має бути розвиток життєвих (психосоціальних) навичок учнів, зокрема, уміння прийняття рішень, розв’язання проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, протистояння негативному психологічному впливові, подолання емоцій та стресу, а також розвиток співчуття і відчуття себе як громадянина.

План вивчення теми (вставити файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання буде проводитись за допомогою заздалегідь розроблених критеріїв: 1. Критерії оцінювання брошури 2. Критерії оцінювання мультимедійного проекту 3. Критерії оцінювання для оцінювання 4. Критерії оцінювання роботи в блозі 5. Критерії оцінювання командної роботи.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

До початку проекту. Вчитель інформує батьків про навчання за методом проектів за допомогою публікації. На початку вчитель проводить бесіду з учнями з використанням презентації . Учні переглядають презентацію вчителя, виконують завдання для визначення навчальних потреб, які представлені у формі картки оцінювання та таблиці З-Х-Д відповідають на змістові питання у формі комп’ютерного тестування, знайомляться з тематичним та ключовим питанням, намагаються дати на них відповіді, висувають гіпотези. На цьому занняті учні діляться на 3 групи. Перед кожною групою ставиться тематичне питання, яке пропонує вчитель. Учні продумують план проведення дослідження, вибирають дослідницькі методи, форми представлення результатів, знайомляться із критеріями оцінювання їх робіт. На цьому етапі перед початком дослідження, з учнями обговорюються запитання як знайти джерела достовірної інформації по темі дослідження і використати їх. Під час роботи над проектом вчитель демонструє презентацію вчителя завдань проекту, для залучення, допомоги і заохочення учнів для дослідження. Учні працюють у групах. Свої дослідження вони представляють у вигляді учнівської презентації. Для пошуку необхідної інформації учні використовують підручник, додаткову літературу та Інтернет. Знайшовши відповідну інформацію в Інтернеті діти записують адреси знайдених ресурсів у список використаних джерел . Учні використовуватимуть Інтернет для ефективного спілкування в чаті, для пошуку необхідної інформацію для створення презентації чи публікації; участі в інтерактивних обговореннях, отримання вражень та відгуків інших людей щодо створеного ними продукту. По завершенню роботи над проектом. Учні заповнюють журнал взаємного оцінювання. Протягом усієї роботи над проектом вчитель використовує електронну пошту для нагадування учням про наближення до наступного етапу роботи над проектом. Службу миттєвих повідомлень вчитель використовує для консультування учнів по мірі виникнення проблем чи питань (або в разі хвороби дітей). Завершується робота над проектом демонстрацією результатів досліджень кожної з груп на загально шкільній конференції.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Дудка Інна Володимирівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель основ здоров"я,тренер превентивних технологій

Навчальний заклад

Петриківська середня загальноосвітня школа з профільним виробничим навчанням

Місто\село, район, область

смт. Петриківка, Петриківський район, Дніпропетровська область

Контактні дані

1974duda gmail.com 0982972476

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17.12 - 11.01.2013

Місце проведення тренінгу

Петриківська сзш

Тренери

Гулько В.І.