Портфоліо Дрижала Олександра з теми "Інформаторій людини"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукІнформація. Інформаційні процеси (Інформаторій людини)

Інформатика і як дотичний предмет біологія

Інформація. Інформаційні процеси

13-15 р, 9 клас

Стислий опис

Під час вивчення Теми "Інформація. Інформаційні процеси", згідно програми з інформатики для 9 класу учні мають змогу створити власний проект про інформацію та інформаційні процеси, виконавши завдання проекту. Впродовж виконання проекту учні створюють шукають інформацію в Інтернеті, власний блог, проводять анкетування. Вони стають дослідниками інформації і самі для себе отримують нову і важливу для них інформацію. Учні в повному обсязі використовують навички роботи з ІКТ, які дуже важливі у ХХІ столітті.

Повний План вивчення теми

План розміщений в Інтернеті Плaн теми "Інформаторій людини"

План впровадження

Навчальні цілі

Учні повинні розрізняти типи інформації. Пояснювати поняття інформації та інформаціїних систем. Описують способи оцінювання інформації, різновиди інформаційних процесів. Дають означення одниць вимірювання та систем числення.

Учні навчаться розрізняти види інформації, навички перетворення інформації, і знаходять для себе саме корисну інформацію. У учнів формується алгоритм знаходження і перетворення інформації, потрібної для досягнення їх життєвих цілей. Учні навчаться швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення поставлених завдань.

Опис оцінювання

Важливим інструментом в оцінюванні діяльності дітей є таблиця З-Х-Д. Також впродовж роботи використовую форми запису узагальнень і запитань. В даному проекті важливим є не кількісне виконання завдання, а якісне. Тому що учні творять зовсім нову для себе інформацію.

Діяльність учнів

Вчитель пропонує учням аркуш паперу, який потрібно розграфити на 3 колонки (ЗХД) Спочатку учні заповнюють таблицю ЗХД. Вчитель допомагає зробити розподіл обов’язків учнів у групі. Згідно виконаного розподілу обов’язків учні шукають інформацію в Інтернеті, систематизують знайдену інформацію, спостерігають за навколишнім світом. Відбувається обговорення результатів роботи учнів за допомогою Мозкового штурму. Вчитель заготовлює кольорові папірці різної форми (прямокутники, круги, трикутники, трапеції (за потребою)). Фігурки також різного кольору. Фігурки одного типу мають бути різних кольорів. Перемішує дані фігурки і кладе в непрозорий пакет (шляпу). Учні по черзі тягнуть фігурки. Показують своїм одноліткам. Учитель оголошує. Що поділ на групи ми будемо робити за кольорами. Учні групують у міні групи. Прямокутник – роль Дослідник Круг – роль Аналітик Трикутник – роль Системотехнік Трапеція (за потребою)- роль Трансінженер Можливі ще ролі: Презентатор, Дизайнер.

Вчитель спрямовує роботу учнів за допомогою Схеми вивчення Інформації (навчальні потреби учнів). Роздає роздруковані Схеми для учнів Учні заповнюють Схему вивчення інформації Вчитель організовує для дітей показ презентації. Включає проектор (налаштовує мережеву програму) Учні сідають по зручніше і переглядають, уважно читають текст на слайдах презентації Вчитель зачитує життєві ситуації для учнів. Учні формулюють по черзі своє бачення вирішення цих проблем. Вчитель оголошує КЛЮЧОВЕ питання. Учні по черзі роблять коментарі вголос. Вчитель формулює ТЕМАТИЧНІ питання Учні записують Ключове та тематичні питання Учитель каже дітям «Давайте переглянемо наші записи у таблиці вивчення нашої теми», показує слайд з можливими записами таблиці ЗХД, після того як учні відредагувавши, зачитують свої записи з аркушів таблиці ЗХД Вчитель запитує учнів чи заповнили вони свої Схеми. Учні зачитують свої записи у схемі. Після робиться мозковий штурм. Вчитель організовує роботу в міні групах. Відповідно до розподілу ролей учні збираються у групи і обговорюють перелік Змістових питань (Які типи інформації існують? В який спосіб можна перетворювати інформацію? Чи кожна інформація доступна для людини? Від чого це залежить? Що таке інформаційна система? Яке існує забезпечення інформаційної системи? )

Вчитель знайомить з законом про авторське право, демонструючи презентацію. Учні переглядають презентацію та знайомляться з законом про авторське право, знайомляться із способами запису використаних джерел. Вчитель знайомить з формою оцінювання сайтів, роздає аркуші з формами для оцінювання сайтів. Учні заповняються форми оцінювання сайтів. Вчитель формулює завдання для учнів «Знайдіть в Інтернеті визначення слова інформація та Інформаційні системи» Учні запускають браузер, заходять на сайт GOOGLE і шукають визначення Інформації і порівнюють її з поданим на сайті ВІКІПЕДІЯ Учні аналізують знайдену інформацію, формують схеми, роблять розподіл властивостей інформації. Вчитель запитує «Які властивості має інформація», «В який спосіб можна перетворювати інформацію» Учні згідно знайденої інформації формулюють властивості та способи перетворення інформації Вчитель створює таблицю, де учні записують свої е-mail. Потім робить розсилку для учнів із даними про електронні скриньки своїх коллег-учнів. Учні отримують листа. І відправляють листа своїм однокласникам

Учні у якості презентування свого дослідження використовують блог «Інформаторій людини» - БЛОГ. Також розробляють веб-опитування своїх однолітків

Учні оцінюють свій вклад у групову роботу за допомогою контрольного списку. Вчитель після презентації учнями свого блогу проводить за допомогою форми оцінювання їх блогу

На початку створення групи учитель проводить психологічне тестування, за допомогою якого, можна раціонально провести розподіл за ролями. Вчитель формує групову діяльність учнів, об’єднуючи їх у пари. Учні отримують нову для себе інформацію від своїх однолітків, що є дуже ефективним для отримання нових знань

Учням буде представлена презентація, яка розміщена у мережі Інтернет, яку вони зможуть заповнювати, коментувати по ходу їхньої діяльності. Складений графік використання міні-групами учнів класу Комп’ютерів у після урочний час

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олександр Дрижал

Фах, навчальний предмет

Математика та інформатика, практична психологія, навчальний предмет - інформатика

Навчальний заклад

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Місто\село, район, область

м. Хмельницький

Контактні дані

druzhal на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

23-28 квітня 2012р

Місце проведення тренінгу

м. Київ, університет менеджменту освіти академії педагогічних наук України

Тренери

Скрипка Ганна Володимирівна, Шевчук Лариса Петрівна