Портфоліо Доній Ольги з теми "Проблема людського щастя"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Проблема людського щастя(за драмою І.Франка"Украдене щастя")

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література,світова література

Вік учнів, клас

15-16 років (10 клас)

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Учні читають драму «Украдене щастя», досліджують історичне тло , щоб краще зрозуміти твір; використовують тему та проблеми з п’єси в житті сьогодення для вирішення вічних проблем. Десятикласники працюють у малих групах, щоб планувати та розробляти проектні продукти, які б стосувалися обраного ними питання . Вони визначають план дій, досліджують проблему та шукають шляхи її вирішення, презентують свої результати .

План вивчення теми (вставити файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Використання запитань упродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями основних запитань, а також інших важливих проблем п’єси. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про драму «Украдене щастя» відбувається при заповненні ними Діаграми Вена та таблиці З-Х-Я-Д. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і скеровувати їх навчання в потрібному напрямку.

Запросіть учнів використовувати план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, упровадження своїх планів. Цей план також частково може слугувати документом для підсумкового оцінювання їх роботи. Учні також використовують Форму оцінювання з балами, за якою вони мають створювати презентацію.

До закінчення створення презентацій потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати допомогу щодо покращення презентації. Надайте можливість учням ознайомитися з думками та пропозиціями інших та час для виправлення чи редагування вже створеної презентації.

Використайте Форму оцінювання з балами також і для підсумкового оцінювання, організуйте взаємооцінювання у групі, враховуючи те, який саме внесок зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним. Оцініть учнів і під час підсумкового обговорення Ключового запитання.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

• Учні проводять дослідження інтернет-сайтів і друкованих джерел. Вони створюють вікі-сайт (укр. мовою) , щоб мати місце для представлення своїх ідей та обговорення їх з однолітками, батьками . Учитель створює малі групи та просить їх (методом мозкової атаки) обговорити питання, форми представлення результатів досліджень і можливі цільові аудиторії для своїх проектів. Десятикласники обговорюють компоненти плану дій і складають план дій для роботи над учнівським проектом.

Підготовлений вчителем шаблон плану дій може допомогти учням , які мають проблеми у навчанні, організувати свою роботу.  Поясніть їм, що це робочий документ, який може допомогти  при проведенні мозкової атаки, плануванні, а також під час роботи над проектом. Упродовж навчального дослідження попросіть учнів дотримуватися списку ресурсів і відповідно до цього визначити план дій. Деяким учням, можливо, знадобиться використати форму дослідження, щоб допомогти їм організувати дослідження. Обговоріть з  ними мінімальні вимоги щодо проведення дослідження та підготовки кінцевого продукту (брошури, презентації, вікі-сторінки тощо). Забезпечте їх Формою оцінювання з  балами на початку роботи над проектами, щоб учні могли відслідковувати і самі себе оцінювати в ході створення продукту,  донести до аудиторії своє головне повідомлення та висновки щодо теми. 

Ознайомте учнів із прикладами учнівських робіт (презентація, буклет) для того, щоб надати учням уявлення про те, чого від них очікують, та не показуйте ніякі приклади занадто довго, щоб вони їх не копіювали. Упродовж виконання учнями їх проектів періодично зустрічайтеся з кожною з груп для того, щоб переглядати їх план дій і бути впевненими, що вони рухаються у правильному напрямку. Спонукайте кожну групу вдосконалювати та редагувати плани. Почніть обговорення питання, яке буде темою дискусії цього уроку: Чи кожна людина може бути щасливою? Усім класом заповніть три колонки таблиці З-Х-Я-Д для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають та наприкінці вивчення теми. Запросіть учнів використовувати інтернет для того, щоб знайти відомості про Франка,історію написання драми, а також поділитися тим, що вони вивчили за допомогою творів та вікі-статей, блогів. Покажіть учням, як вести читацький щоденник для відповідей.Поясніть,що щоденник дає можливість документувати читання, записувати свої думки та відповідати на важливі запитання, наводити приклади пояснення літературних термінів. Деякі учні можуть вести читацькі щоденники у вигляді блогів. Ознайомте учнів з Формою оцінювання блогу для того, щоб допомогти їм створити такий блог.

 Під час вивчення теми пропонуйте учням різні альтернативні способи навчання, враховуючи різні навчальні (когнітивні) стилі: читання вголос, перегляд відео,  роботу в групах та індивідуально.  

Ознайомте учнів із літературними термінами. Покажіть приклад проведення літературного аналізу, який ви очікуєте від них.

Дайте можливість учням записати свої думки та відповіді на ці запитання щодо п’єси  у своїх журналах читачів. У малих групах, учні обговорюють свої думки про щастя  з інших літературних творів або філь 

Для створення кульмінаційного підсумкового учнівського навчального проекту запросіть учнів до мозкового штурму, щоб записати список соціальних проблем, які є в п’єсі і в сучасному житті. Обговоріть учнівські проекти, в яких вони застосовуватимуть теми і питання з п’єси стосовно сучасного життя і працюватимуть на вирішення вічних проблем. Розкажіть учням, що вони створять відповідні продукти, що міститимуть їх висновки, такі як: мультимедійні презентації, брошури, бюлетені, листівки .

Відомості про автора

==Ім'я, прізвище

Ольга

Фах, навчальний предмет

Учитель української мови та літератури

Навчальний заклад

Гімназія "Міленіум"

Місто\село, район, область

Київ,Солом'янський

Контактні дані

Відомості про тренінг

==Дати проведення тренінгу 25-30 листопада

Місце проведення тренінгу

м.Київ,Оболонський район,сзш№168

Тренери