Портфоліо Дмитрохіної О.В. з теми: "Жити у світі, в якому є СНІД"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Жити у світі, в якому є СНІД"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи здоров'я

Навчальна тема (як записано в програмі)

Соціальні чинники здоров’я підлітків. ВІЛ/СНІД

Вік учнів, клас

7 клас, 12-14 років

Стислий опис

Проект розроблений для вивчення теми з основ здоров’я в 7класі «Соціальні чинники здоров’я підлітків. ВІЛ/СНІД». Передбачає засвоєння та вдосконалення учнями основних знань щодо безпечної поведінки в соціумі, виховання толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих людей. Направлений на розвинення навичок 21ст.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Підвищити рівень усвідомленості ситуації з поширенням ВІЛ в Україні;

з'ясувати, як стигматизація сприяє поширенню інфекцій;

закріпити знання щодо безпечної поведінки щодо зараження ВІЛ;

продовжити формування гігієнічно доцільних поведінкових навичок.

Учні навчаються:

• Підбирати матеріал до поставленої теми;

• Робити висновки, аналізувати, порівнювати;

• Проводити анкетування;

• Спілкуватися з іншими класами на дану тему;

• Організовувати різноманітні види діяльності;

• Працювати з малюнками і текстовою інформацією, використовуючи Word, Publisher, PowerPoint, Інтернет.

• Посилатися на використані джерела;

В учнів формується:

• вміння ефективно співпрацювати в групі, розподіляти обов’язки;

• вміння стисло та чітко представляти результати своєї роботи;

• навички мислення високого рівня;

• вміння здобувати інформацію з Інтернету та друкованих джерел на побутову тематику, ефективно та толерантно спілкуватись з однолітками;

• активна життєва позиція ; професійна адаптивність.

• толерантне ставлення до людей з ВІЛ, особистісна та соціальна компетентність дітей, які вимушені жити в умовах епідемії ВІЛ/СНІД.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Перед початком роботи над проектом: Представлення батькам учнів короткої інформації про проектний метод (інформаційний бюллетень стор.1 стор.2) навчання та отримання від них згоди на роботу дітей в Інтернеті.

1етап — Навчальна тема розпочинається з демонстрації вступної презентації та ознайомлення учнів з Ключовим запитанням:Як жити у світі, в якому є ВІЛ? Попросіть учнів подумати самостійно про запитання, а потім обговоріть їх відповіді. Запитайте, хто добровільно хоче поділитися своєю відповіддю з класом. Роздайте контрольний список самоспрямування у навчанні, контрольний список "вклад у групову роботу", журнал рефлексії. Запропонуйте теми для досліджень учням; форми для захисту учнівських робіт; ознайомте з критеріями оцінювання робіт, а саме: формою оцінювання мультимедійної презентації, Формою оцінювання буклету, Формою оцінювання журналу рефлексії, формою оцінювання командної роботи.

2 етап — Об’єднайте учнів у групи за жеребкуванням. Методом мозкового штурму визначте можливі теми для проведення досліджень. Обговоріть та оцініть ідеї учнів, які вони запропонують, заповніть таблицю З-Х-Д, організаційну діаграму.

Учні

- Розробляють план роботи в кожній групі.

- Обuрають лідера та розподіляють обов’язки

- Добирають потрібну інформацію з інформаційних джерел

- Виконують завдання згідно вимог

3 етап — Виконання проекту.


Учні проводять соціологічне дослідження з ключового та тематичних питань проекту (учителем надається приклад анкети):

- Опитування респондентів

- Обробка одержаних результатів

- Оформлення результатів

Робота над створенням інформаційного бюлетеню для висвітлення ходу підготовки до проведення заключної конференції та дискусії з ключового питання :

- Створення структури бюлетеню

- Пошук інформації для бюлетня

- Розміщення інформації та елементів оздоблення в бюлетні

- Випуск бюлетеню

- Робота з пропозиціями читачів бюлетеню

Робота над презентацією для ілюстрації виступу під час заключної конференції та дискусії з ключового питання

- Відбір інформації, що буде найповніше доводити гіпотезу з ключового питання

- Створення презентації у PowerPoint

Учитель

- координує роботу груп,

- виконує роль консультанта.

4 етап - Захист проекту та дискусія з ключового питання

- Планування та підготовка виступу під час обговорення поставленої проблеми

- Виступ під час обговорення основного доповідача

- Доповнення та відповіді на питання з боку опонентів

- Формулювання висновку

5 етап - Підведення підсумків

Учитель оцінює роботу груп, робить висновки щодо проведення учнями дослідницької роботи та їх участі в проекті. Виставляє оцінки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ольга Дмитрохіна

Фах, навчальний предмет

вчитель інформатики

Навчальний заклад

Новоекономічна загальноосвітня школа I-III ступенів

Місто\село, район, область

с.Новоекономічне, Красноармійський р-н, Донецька обл.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

28.05.2012-02.06.2012

Місце провведення тренінгу

м.Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валеріївна