Портфоліо Димової Вікторії з теми "Чи розуміють тварини одна одну?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Запитання до природи

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет, для вивчення якого буде розроблятися ця навчальна тема - природознавство. Тема, яка зазначена в навчальних програмах та Державних освітніх стандартах «Запитання до природи». Навчальні предмети, яких стосується вивчення цієї теми – читання, інформатика.

Вік учнів, клас

1 клас (6-7 років).

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Протягом свого життя першокласники про спілкування тварин у більшості випадків дізнавалися лише з казок або дитячих оповідань, у яких птахи, звірі, комахи, та риби розмовляють між собою, як люди. Даний проект дає можливість ознайомити учнів із деякими дослідженнями та спостереженнями вчених щодо мови тварин. Проект «Запитання до природи. Чи розуміють тварини одна одну?» здійснюється на базі 1 класу загальноосвітньої школи, вік учнів 6-7 років. Учні будуть грати, об’єднуватись в групи, керувати роботою груп, досліджувати завдання проекту. Продукти діяльності учнів в проекті – презентація.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб діагностувати знання та мислення учнів та їх міркування.

Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про тварин відбувається при заповненні ними таблиці З-Х-Д, організаційної діаграми. З метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу інформаційного та навчального дослідження їм надається контрольний список для рефлексії виконання проекту. Учням, які займаються збором інформації, пропонується заповнити контрольний список для роботи з інформаційними джерелами досліджень. Ці ж форми використовуються вчителем для виставлення оцінки кінцевих презентацій. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скерувувати їх навчання в потрібному напрямку. Після закінчення проекту учням пропонується для заповнення форма оцінювання звіту дослідницької роботи та таблиця «ЗХД», яка порівнюється з початковою. Проводиться також взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним відповідно до контрольного списку вкладу в групову роботу.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

1. Під час читання казок, а також перегляду ознайомлювальної презентації учні розуміють, що тварини розмовляють між собою. А чи хотіли б діти дізнатися як це буває в реальному житті. Чи можуть тварини розуміти одна одну? Так якщо можуть, то як вони це роблять? Чи потрібно людині знати мову тварин?

2. Відповідають на змістові, тематичні запитання та намагаються відповісти на ключове.

3. Дивляться сайт музею природи . Слухають коментарі вчителя. Отримують буклети.

4. Заповнюють організаційну діаграму, таблицю ЗХД, контрольний список для оцінювання самоспрямування у навчанні. Вчитель проводить фасилітацію за допомогою презентації.

5. Учням, які займаються збором інформації, пропонується заповнити контрольний список для роботи з інформаційними джерелами для досліджень та контрольний список для оцінки веб сайтів.

6. В процесі відповіді розуміють про необхідність звернутися по допомогу до бібліотекаря.

7. Вчитель разом з батьками організовує проведення екскурсій до Зоопарку та Дельфінарію.

8. Учні отримують завдання знайти інформацію тварин в Інтернеті, скласти список посилань.

9. Учитель пропонує оцінити знайдені сайти.

10. Учням пропонується скласти остаточний список використаних джерел.

11. Учні відповідають на запитання опитувальника, запропонованого вчителем.

12. Вчитель розподіляє учнів на групи:

      - Перша група буде відповідати за збір та оцінку інформації про мову тварин ферми.

Друга група буде відповідати за збір та оцінку інформації про мову тварин поля.

Третя група буде відповідати за збір та оцінку інформації про мову тварин лісу.

Четверта група буде відповідати за збір та оцінку інформації про мову тварин Африки.

П'ята група буде відповідати за збір та оцінку інформації про мову птахів.

Шоста група буде відповідати за збір та оцінку інформації про мову риб.

Штурман кожної групи входить до окремої групи, яка створює презентацію.

14. Для учнів, які мають проблеми у навчанні, вчитель надає шаблон для спільної презентації про тварин

15. Відповідно до плану впровадження проекту на кожному етапі вчитель надає учням необхідні інструкції, наприклад, Інструкцію безпечної поведінки під час роботи з компютером .

16. Захист частин проекту групами учнів у вигляді презентації.

17. Учитель проводить кінцеве оцінювання. Наприкінці проекту (кінцевим результатом) буде захист групами своїх проектів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Димова Вікторія Вікторівна

Фах, навчальний предмет

Учитель початкових класів

Навчальний заклад

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 105 Харківської міської ради Харківської області

Місто\село, район, область

м. Харків

Контактні дані

vitochka105 на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

25.03.2013.-29.03.2013

Місце проведення тренінгу

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 105 Харківської міської ради Харківської області

Тренери

Кожушна Катерина Вадимівна