Портфоліо Денисюк Олени з теми "Многогранники"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Многогранники

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

основний - математика; другорядні - інформатика, історія, біологія

Вік учнів, клас

16-17 років, 11 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Геометрія навколо нас» розроблено відповідно до навчальної програми академічного рівня вивчення математики для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розділ «Стереометрія», тема «Многогранники».Він об’єднує математику, інформатику, історію та біологію для вирішення проблеми місця геометрії в архітектурі. Під час роботи над проектом учні будуть розвивати навички високого рівня та просторову уяву. Вони будуть проводити різні види робіт: пошук прикладів геометричних фігур, які зустрічаються у нашому житті, розглядати властивості деяких геометричних фігур, створювати і обговорювати мультимедійну презентацію. Учні об’єднаються у групи математиків, архітекторів та біологів. Кожна з груп буде виконувати своє завдання. Група математиків буде створювати мультимедійну презентацію, у якій буде відображена інформація про многогранники, їхні властивості; підібрана добірка задач на виконання малюнків до них, що буде сприяти розвитку їхньої просторової уяви. Група архітекторів буде створювати вікі-статтю. У даній статті будуть відображені архітектурні споруди та їх відповідність геометричним тілам; будуть наведені факти про зв’язок геометрії та архітектури. Група біологів буде вести блог. У даному блозі учні подадуть інформацію про зв’язок біології та геометрії.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Сайт проекту "Геометрія навколо нас"

Оцінювання

Упродовж всього проекту проводиться оцінювання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним презентацію, а також таблицю для визначення рівня знань учнів Таблиця З-Х-Д.На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнююють при цьому Контрольний список для оцінки веб сайтів, (Приклад 1, Приклад 2). Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють Форму оцінювання групового завдання, призначену для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням. Для сприяння розвитку їх самостійності у навчанні вчитель має формувати в учнів самоспрямованість. Для цього розроблені Контрольний список з керівництва власним навчанням, Контрольний список самоспрямування у навчанні. Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує для роботи готові шаблони (Шаблон для групи «Математиків», Шаблон для групи «Архітекторів», Шаблон для групи «Біологи»)та форми (Форма 1, Форма 2, Форма 3) .На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнюють при цьому Контрольний список для оцінки веб-сайтів (Приклад 1, Приклад 2). Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють Форму оцінювання аналізу завдання, документ, призначений для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням - Форма оцінювання самоспрямування у навчанні. Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розроблених вчителем форм: Форма оцінювання блогу, Форма оцінювання вікі-сайту, Форма оцінювання мультимедійних презентацій. Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою Контрольного списку для блогу, Контрольного списку для вікі-сайтів, Контрольного списку для оцінювання презентації під час проведення тижня математики в школі. Форма для оцінювання обраних стандартів програм та сформульованих навчальних цілей

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком роботи в проекті вчитель аналізує Інтернет-ресурси щодо пошуку корисної інформації для навчального проекту (теоретичного матеріалу, презентації, відеоматеріалу, тощо). Результатом роботи є надіслані кожному автору сайту (блогу) листи з проханням про дозвіл на використання приклад листа. До початку навчання за цією темою потрібно: переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі. Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. За два тижні до початку проекту вчитель роздає брошуру (буклет) з основами проектного навчання батькам та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі та визначає рівень знань і вмінь з даної теми (презентація)

Тиждень 1.Спочатку поставте перед учнями Ключове запитання: Все в житті пов’язано з геометрією? Учні реєструються на сайті проекту і заповняють реєстраційну форму. Учні ознайомлюються із презентацією вчителя, після чого варто провести з класом обговорення наступних запитань:

 • Як теоретичні знання допомагають на практиці?
 • Чи впливають знання геометрії на архітектуру?
 • Чи створює природа сама геометрію?

Учні об’єднуються у 3 групи по 5- 6чол (за інтересом) і визначаються із назвою груп, девізом, напрямками дослідження - Математики, Архітектори, Біологи. Для того, щоб учнів згрупувати і зробити справжньою командою вчитель пропонує створити візитку кожної групи (Приклад візитки). Вчитель проводить роботу з батьками учнів і самими учнями щодо ознайомлення їх з розміщенням інформації в мережі Інтернет з подальшим отриманням від них відповідних дозволів (Лист про дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня, Форма батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет, Форма щодо збереження конфіденційності учня). Для того, щоб презентувати учнів в групах, вчитель пропонує створити візитку кожної групи. Перед початком дослідження, вчитель пропонує створити учням для групи «Біологи» власний блог - блог групи «Біологи»: в даному блозі учні подадуть інформацію про зв’язок біології з геометрією, а також будуть періодично додавати цікаву інформацію. Для групи «Архітектори» - створити Вікі-стаття групи «Архітектори» в проекті «Геометрія навколо нас», у даній статті буде описаний зв’язок геометрії та архітектурою. А групі «Математики» - прозвітувати про свою роботу, створивши презентацію групи «Математики», у якій також буде відображена інформація про многогранники, їхні властивості; підібрана добірка задач на виконання малюнків до них, що буде сприяти розвитку їхньої просторової уяви. Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує для роботи готові шаблони (Шаблон для групи «Математиків», Шаблон для групи «Архітекторів», Шаблон для групи «Біологи»)та форми (Форма 1, Форма 2, Форма 3). Відповіді на будь-які запитання і допомогу всім учасникам проекту "Геометрія навколо нас" можна отримати на сторінці ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ. Під час роботи у проекті з метою фасилітації учні вносять відмітки про виконану роботу в КАРТУ УСПІШНОСТІ КОМАНД. Для того, щоб налаштувати учнів на роботу, вчитель пропонує заповнити їм карту знань, в результаті вона може мати такий вигляд карта знань.

Тиждень 2. Вчитель перед початком роботи ознайомлює учнів із презентацією Авторське право та правомірне використання джерел, для проведення самооцінювання пропонує учням пройти Тест про авторське право, проводить бесіду із учнями щодо безпеки і правил роботи в мережі Інтернет, ознайомлює учнів із Формою оцінювання Інтернет-ресурсів, прикладами заповнення Приклад1,Приклад 2, пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, презентацій) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні визначають для себе перші завдання:

Завдання для групи «Математики»:

 • визначити та проаналізувати типи геометричних фігур;
 • визначити та проаналізувати типи геометричних тіл;
 • дослідити та зобразити типи комбінацій геометричних тіл;

Завдання для групи «Архітектори»:

 • визначити та довести значення геометрії в архітектурі;
 • дослідити та зобразити початкову стадію розвитку геометрії в архітектурі;
 • дослідити та зобразити найбільш поширені геометричні фігури, які використовуються в архітектурі;

Завдання для групи «Біологи»:

 • дослідити та описати, які геометричні фігури спостерігаються в біології;
 • дослідити молекули хімічних речовин;
 • порівняти форми геометричних фігур з найпростішими тваринами;

Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи:Форму оцінювання блогу, Формe оцінювання вікі-сайту, Формe оцінювання мультимедійних презентацій. Для формування самоспрямування у навчанні учні періодично перевіряють себе за такими документами: Контрольний список з керівництва власним навчанням, Контрольний список самоспрямування у навчанні, а також Форму оцінювання групового завдання.

Тиждень 3. На цьому етапі дослідження учні проводять різноманітні опитування відповідно до обраного напрямку дослідження. Завдання для групи «Математики»:

 • скласти анкету і провести опитування учнів,батьків та вчителів "Чи потрібні знання з геометрії у нашому житті". Проаналізувати результати за допомогою діаграми;
 • переглянути навчальне відео;
 • визначити та проаналізувати властивості геометричних фігур;
 • дослідити властивості геометричних тіл;
 • описати формули, за допомогою яких можна обчислити площі та об’єми геометричних фігур та тіл
 • результати представити у вигляді презентації.

Завдання для групи «Архітектори»:

 • дослідити та описати найбільш поширені геометричні тіла, які використовуються в архітектурі;
 • розглянути конкретну будівлю та описати геометричні фігури та тіла;
 • результати представити у вигляді статті.

Завдання для групи «Біологи»:

 • дослідити та описати чи можлива біологія без геометрії;
 • результати представити у вигляді блогу.

Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Форма оцінювання блогу, Форма оцінювання вікі-сайту, Форма оцінювання мультимедійних презентацій. Результати діяльності будуть представлені у шкільній презентаційній кампанії учнівських інформаційних проектів – «Геометрія навколо нас», на яку планується запросити батьків та вчителів. Наприкінці всі відомості проекту «Геометрія навколо нас» будуть об'єднані у таблицю ПІДСУМКИ.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Денисюк Олена Валентинівна

Фах, навчальний предмет

математика

Навчальний заклад

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Місто\село, район, область

м.Вінниця

Контактні дані

adenisjuk6 на gmail

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05.02.2015

Місце проведення тренінгу

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Тренери

Кобися Алла Петрівна