Портфоліо Демченко Світлани з теми "Графіки"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Графіки в житті"
Альтернативный текст для изображенийАльтернативный текст для изображений

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Алгебра, фізика, основи здоров’я, економіка

Альтернативный текст для изображенийАльтернативный текст для изображенийНавчальна тема (як записано в програмі)

ФункціїВік учнів, клас

7 клас, 13 роківСтислий опис проекту

Створення проектів з теми графіки

  Групова робота.
 1. Навчити дітей використовувати знання не лише в навчально-пізнавальному процесі, але і в повсякденному житті.
 2. Даний проект направлений на те, щоб його учасники отримали додаткові знання по використанню графіків.
 3. Дослідження учнів складаються з інтерв'ювання представників різних спеціальностей на тему використання ними графіків в своїй професійній діяльності і аналізу отриманої інформації, а так само в різних навчальних галузях знань.
 4. Учні в ході реалізації проекту знайомляться з роботою людей різних професій, побачать нові професійні якості людей свого міста, що сприяє профорієнтації учнів.
 5. Проект має освітнє і виховне значення.
 6. Робота побудована за принципом – від простих понять і завдань до завдань підвищеній складності.
 7. При роботі над проектом передбачається використовувати Інтернету, пошук, аналіз інформації. Створення блогів, чатів, сайту-закладок, участь у форумах, інтернеті-конференціях, використання веб-сайтів, електронної пошти.Повний План вивчення теми

Графіки в житті. План вивчення проекту

Приклад буклету

Буклет дл учнів та батьківБуклет дл учнів та батьків

Приклади презентацій

УчителяГрупи метеорологівГрупи фізиків

Навчальні цілі

Навчальні програми з алгебри.

  Учень повінен вміти:
 • Наводити приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій.
 • Пояснювати поняття: область визначення функції; область значень функції; графік функції.
 • Формулювати означення понять: функція; лінійна функція.
 • Називати і характеризувати способи задання функції.
 • Описувати побудову графіка функції, заданої таблично або аналітично.
 • Розв’язувати вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; з’ясування окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі).


Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів

 • Сформувати навички інтерпретації графіків реальних подій.
 • Розвивати вміння читати графіки.
 • Розвивати інтерес до предмету; показати практичное направлення теми "Графіки".
 • Виховувати средствами математики уявлення про здоровий спосіб життя.
 • Формування навичок користування интернет-ресурсами для розкриття теми, перегляд ресурсів, запропонованих учителем.Цілі 21 століття:

  Творчість і інноваційність
 • Здатність оригінальності та інноваційності в діяльності
 • Розвиток, впровадження та донесення нових ідей до інших
 • Відкритість до та сприяння новим та різноманітним перспективам

  Комунікативні навички та навички співробітництва
 • Ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання
 • Демонстрація можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами
 • Гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання
 • Прийняття відповідальності за результати спільної роботи

Опис оцінювання

1. Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Оцінювання ґрунтується на відповідях на запитання , які попередньо записані вчителем для учнів для їх журналів спостережень з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу дослідження, креативності мислення, використання ІКТ, таблиця З-Х-Д2. Оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання демонстраційного зразка графіків та мультимедійного продукту для представлення результатів учнівських проектів.3. Учні використовують форму оцінювання про графіки для самооцінювання свого проекту. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується ця ж форма оцінювання. Контрольний список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання обраного ними проекту. Після обговорення у класі оцініть ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на Основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено в документі на розуміння процесу дослідження.Діяльність учнів та вчителя

 1. Мотивація. З’ясування навчальніх потреб учнів.
  • Визначення тем дослідження (кардіологі, метеорологи, економісти, банкіри, фізики, соціологі).
  • Мотивація на проведення досліждень (( Приклад графіка!!!, просмотр презентації вчителя!!!, прикладу учнівської роботи!!!, тестування в блозі).
  • Створення позитивного емоційного настрою (розподіл на групи, розподіл ролей відносно захоплень учнів, контроль за тестуванням).
  • Знайомлення з критеріями оцінки діяльності над проектом (буклет вчителя для батьків).
  • Визначення цілей та завдань проекту (ключові та тематичні питання).

  Дослідження учнів, що проводяться в рамках проекту.

  • Перша група досліджує питання: Використання графіків у медицині?
  • Друга група досліджує питання: Чи можуть дані знання стати в нагоді у житті?
  • Третя група досліджує питання: Графики и экономика?
  • Четверта група досліджує питання: Банки и графики?
  • П’ята група досліджує питання: Нужны ли графики при исследовании физических процессов?
  • Шоста група досліджує питання: Что в моей жизни можно изобразить графиком?
  • Cьома група досліджує питання: Графики и музыка?


 2. Підготовчий. Складання плану дослідження.
  • групи по 4-6.
  • Визначення плану дій для кожної групи чоловік (отримання пакету документів по групах з методичними рекомендаціями!!! і заготівкою презентації, яку потрібно буде заповнити).
  • Складання «Листа планування роботи в групі».
  • Робота з таблицею З-Х-Д!!!.


 3. Інформаційно-технологічний.
  • Збір матеріалу.
  • Робота з джерелами інформації і друкарськими матеріалами.
  • Корекція матеріалу.
  • Створення презентації!!!, публікації, вікі-статті і блогу для захисту проекта.
  • Експеріментальна робота в группі.
  • Узяти інтерв'ю у представників професій, які відносяться до проекту.
  • Запис відео-фільму.!!!
  • Складання графіку за темою.
  • Опитування та обробkа результатів.!!!
  • Робота з таблицею З-Х-Д!!!.
  • Ведення «Листа індивідуальної роботи в проекті».
  • Відзначення участі в колективної роботі!!!! у «Листі самооцінки роботи групи».
  • Визначення оцінки своєї роботи в «Листі самооцінки роботи групи».
  • Звірка результатів дослідження з критеріями.
  • Перегляд дидактичних матеріалів для кожної групи.
  • Консультації вчителя «Лист консультацій».
  • Використання Інтернету при вивченні теми, виконанні проектів (перегляд запропонованих ресурсів).
  • Вибір засобів Інтернет-комунікації (спілкування у відповідних блогах, за допомогою електронної пошти, миттєвих повідомлень) 4. Фасилітація навчального процесу.


 5. Рефлексійно-оціночний


  Відомості про автора

  Ім'я, прізвище

  Демченко Світлна Миколаївна

  Фах, навчальний предмет

  вчитель математики
  математика та інформатика

  Навчальний заклад

  Одеська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №80 Одеської міської ради Одеської області

  Місто\село, район, область

  м.Одеса

  Контактні дані

  sswetik.D@gmail.com

  Відомості про тренінг

  Дати проведення тренінгу

  19-23 червня 2012 року

  Місце проведення тренінгу

  м.Одеса, Одеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Освітні ресурси та технологічний тренінг" №94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики Одеської міської ради Одеської області

  Тренери

  Шевчук Лариса Петрівна, Скрипка Анна Володимирівна