Портфоліо Демченко Ольги Володимирівни з теми "Поняття про оксиди. Окиснення. Горіння. Умови виникнення та припинення горіння"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Поняття про оксиди. Окиснення. Горіння. Умови виникнення та припинення горіння

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, екологія, фізика, інформатика

Навчальні цілі

В учнів будуть вдосконалюватися навички збирання даних кількома способами – пошук навчального матеріалу в інтернеті, опрацювання наукової літератури, перегляд науково-пізнавальних журналів та публікацій в бібліотеці, відвідування екскурсій на місцеві підприємства, де відбувається практичне впровадження даної теми и тісний зв'язок з життям. Учні матимуть змогу: називати склад молекул кисню; навести приклади реакцій розкладу і сполучення; описати поширеність Оксигену і Феруму у природі; охарактеризувати фізичні та хiмічні властивості кисню та заліза, складає рівняння відповідних реакцій, використовуючи прилад для добування кисню; визначити наявність кисню дослідним шляхом; пояснити суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, горіння, колообіг Оксигену; проаналізувати умови процесу горіння; обґрунтовати застосування кисню; оцінити роль кисню в життєдiяльності організмів.

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Під час роботи над проектом клас поділяється на 5 груп: 1 група "Хіміки" опрацьовує додатковий матеріал з теми "Горіння". складає рівняння реакцій горіння простих та складних речовин. 2 група "Фізики" досліджують збір цікавої інформації з теми "Повільне окиснення". 3 група "Екологи" підводять підсумки та роблять висновки про умови виникнення і припинення горіння та шкідливий вплив продуктів реакцій горіння на довкілля. 4 група "Пожежники" з'ясовують заходи протипожежної безпеки в побуті та на виробництві. 5 група "Інформатики" створює презентацію з теми "Умови виникнення і припинення горіння та шкідливий вплив продуктів реакцій горіння на довкілля. Значення горіння."

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і груповх консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують: 1. До початку проекту проводиться діагностика: а) навчальних потреб учнів З-Х-Д б) рівня їх фактичних знань учнів з теми; в) рівня сформованості навичок роботи з технологіями Веб 2.0 та створення презентацій. 2. Під час проведення проекту проводиться: а) анкетування для групування учнів та розподілення ролей з урахуванням інтересів учнів та психо-фізіологічних можливостей кожної дитини; б) оцінювання навичок використання інтернет-ресурсів: оцінювання мультимедійного проекту: загальні критерії, рубрики, основні критерії та принципи оцінки; контрольний список для оцінки веб сайтів. Середні класи в) відслідковування ходу виконання роботи; с) поточне оцінювання діяльності учнів згідно критеріїв вікі-статті, або блогу, або презентації, Форми оцінювання учнівської вікі-статті, учнівського блогу, або презентації. d) оцінювання учнями власної діяльності 3. По завершенню проекту проводиться: а) Визначення самоспрямованості навчання; б) Взаємооцінювання командною роботою Форма оцінювання командної роботи; в) визначення рівня здобутих знань з теми та сформованих умінь використання технологій Веб 2.0, взаємооцінювання командною роботою.

Діяльність учнів та вчителя

Вікі - стаття групи учнів 7 класу "Екологи"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Демченко Ольга Володимирівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель хімії, хімія

Навчальний заклад

Злинська загальноосвітня школа №1 І - ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с. Злинка Маловисківський район Кіровоградська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17.09 - 30.09.2012

Місце проведення тренінгу

Злинська загальноосвітня школа №1 І - ІІІ ст.

Тренери

Шверненко Тетяна Василівна|