Портфоліо Демченко

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Духовний світ давніх слов'ян

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Російська мова, література, географія

Навчальна тема

Східні слов'яни та їх сусіди

Вік учнів, клас

13-14 років

Стислий опис проекту

Цей проект має на меті познайомити учнів з витоками культури та релігії давніх словян; зацікавити їх таємницями історії, які повязані з дохристиянськими віруваннями та традиціями наших предків;показати,як ці традиції вплинули на розвиток української культури

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

• В учнів будуть формуватися навички створення презентацій, які будуть переконливими для лідерів місцевої громади; • В учнів будуть вдосконалюватися навички формлення, аналізу та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання • В учнів будуть формуватися навички ефективного формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання • учнів будуть формуватися навички розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах. • В учнів будуть вдосконалюватися навички вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем. • В учнів будуть формуватися навички встановлення та слідування високим стандартам і цілям для якісного і вчасного виконання роботи

Опис оцінювання

Оцінювання здійснюється впродовж всього навчання та виконання проекту за темою. Перше оцінювання здійснюється з метою виявлення знань учнів в момент входження в проект за допомогою тестів, розроблених в електронній тестовій оболонці з теми «Духовний світ слов’ян». Впродовж виконання проекту учні використовують щоденник виконання роботи та картку успіху для того, щоб спрямовувати свій процес навчання, відслідковувати зміни та здійснювати самостійну оцінку свого власного прогресу у навчанні. Записи в щоденниках виконання роботи та картках успіху допомагають як вчителю, так і учням здійснювати моніторинг прогресу та краще розуміти зміст. Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення вищих рівнів та самостійно виконувати складові проекту. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів, коригування термінів виконання кожного етапу проекту. Учні використовують розроблену форму оцінювання презентації та блогу для здійснення самооцінювання своєї роботи та отримання взаємооцінки з боку їх однокласників. Цю інформацію бажано отримати до того, як робота завершена, щоб мати можливість виправити помилки і вдосконалити свою роботу. Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал вчитель використовує ту ж саму форму оцінювання презентації та блогу

Оцінювання WEB План оцінювання Оцінювання блогу учнів Шаблон презентації проекту

Діяльність учнів і вчителя

Перед оголошенням про початок роботи над проектом, вчитель з’ясовує, якими знаннями володіють учні при вході в проектування за допомогою розроблених тестів з теми «Східні слов’яни та їх сусіди». Вчитель знайомить учнів з методом проектів і використовує для цього буклет, в якому про метод все розписано. Далі презентує тему проекту. Ставить ключові та тематичні питання. Далі проводить обговорення наступних питань: Чи необхідно знати сучасникам свою історію? Що ви знаєте про язичництво давніх слов’ян? Що ми можемо сьогодні зробити для того, щоб зберегти культуру свої предків? Вчитель знайомить учнів з документом для фасилітації. Учні об’єднуються в групи. Кожна група отримує завдання і складає план реалізації цього завдання з часовою градацією. Складають щоденники виконання роботи та картки успіху, в яких в процесі виконання роботи будуть прописувати свої успіхи в досягненні поставленої мети. Разом створюють презентацію за відповідним шаблоном та електронний документ – блог, на якому розміщують всі етапи роботи над проектом, свої роздуми з питання «Як стати успішним і що нам в цьому допоможе» і роблять висновки. Як результат – захист проекту та представлення блогу, на якому розміщені всі матеріали проекту, для обговорення однокласникам і всім, кому не байдуже їх майбутнє.

Презентація основних питань Блог учня Фасилітація

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Демченко Юлія Сергіївна

Фах, навчальний предмет

Викладач історії та суспільствознавства. Навчальний предмет - історія, художня культура

Навчальний заклад

ЗОШ №11

Місто\село, район, область

Дніпропетровська обл., м.Павлоград

Контактні дані

Ел.адреса juli.jsd@gmail.com

Про мене

Мій внесок

Мої проекти

Портфоліо з теми

Мої файли

Мої закладки

ТРЕНІНГИ