Портфоліо Гуменюк Інни з теми

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Роль мультимедійних технологій (слайдових презентацій) в процесі навчання та повсякденному житті учня"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний - виробниче навчання з професії "Оператор комп'ютерного набору; секретар керівника (організації, підприємства, установи)"; Другорядні (дотичні предмети) - інформатика, інформаційні технології, комп'ютерні технології, технології комп'ютерної обробки інформації.

Вік учнів, клас

Вік учнів - 15-17 (1 курс - після 9 класу)

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Роль мультимедійних технологій (слайдових презентацій) в процесі навчання та повсякденному житті учня» впроваджується в групі учнів І курсу (15-17 років) з професії «Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника (організації, підприємства, установи)» на виробничому навчанні при вивченні теми «Редагування та демонстрація презентацій. Анімація в MS Power Point». Проект розрахований на 2 дні виробничого навчання, тобто в сумі триває 12 годин. Учні спочатку будуть ознайомлені з теоретичною частиною теми програми, яка супроводжуватиметься презентацією майстра. Далі учням пропонується ігровий контролюючий матеріал перевірки засвоєних знань у вигляді кросвордів та гри «Доміно», під час виконання завдань вони поділяться на 4 групи. Після цього учні виконуватимуть творче завдання «Зроби автомобіль в русі» засобами MS Power Point. Наступним етапом впровадження проекту є розробка учнями презентацій на теми різних навчальних предметів з наступним захистом. За час роботи над проектом учні сформують систему знань та навичок з теми програми, усвідомлять роль мультимедійних технологій (слайдових презентацій) в навчанні та повсякденному житті, отримають практичний досвід роботи у команді, розвитку творчих здібностей, наполегливості у досягненні поставленої мети, навчаться захищати власні розробки та аргументовано відстоювати свою думку.

План вивчення теми

План вивчення

Оцінювання

Процес оцінювання учнів відбувається постійно на всіх етапах впровадження проекту. Перед початком роботи над проектом учні відповідатимуть на питання анкети, що дасть змогу визначити, що вони знають про презентації і програму для їх створення MS Power Point. Результати будуть представлені у вигляді діаграми.

Перед ознайомленням з темою проекту учням буде запропоновано відповісти на питання онлайн-опитувальника задля визначення зацікавленості майбутньою темою та імовірним попереднім володінням теоретичними знаннями з теми, що вивчається. Потім учні створюватимуть організаційну діаграму, на якій визначать свій рівень володіння кожною зі складових пакету програм MS Office.

На першому етапі після ознайомлення з перевагами методу проектів, теоретичною частиною поданого матеріалу та темою проекту набуті знання будуть перевірятися за допомогою тестових завдань. Далі учням буде запропоновано заповнити таблиці «ЗХД». Під час демонстрації презентації майстром в/н учні працюватимуть над таблицею самооцінки знань.

Під час роботи над проектом знання учнів перевірятимуться за допомогою різнорівневого ігрового контролюючого матеріалу: на 1 етапі – дидактична гра «Доміно», далі - кросворд і для 3 етапу - завдання-гра «Зроби автомобіль в русі» (учні отримують завдання та приклад виконання).

По закінченню роботи над проектом проводиться оцінювання захисту презентацій кожного учня за допомогою форми оцінювання презентації. Також учні заповнюють таблицю «ЗХД».

Діяльність учнів та вчителя

Для ознайомлення з перевагами методу проектів майстер в/н демонструє колегам інформаційний буклет. .

Перед початком проектної діяльності майстер проводить опитування учнів із питанням, що вони знають про презентації і програму для їх створення MS Power Point. Далі учні проходитимуть онлайн-опитування за допомогою опитувальника. Це дає змогу визначити рівень зацікавленості учнями обраною темою. Після ознайомлення учнів з темою проекту, яку майстер в/н розкриває за допомогою презентації, відбувається активне обговорення відповідей на основні питання, що спонукає учнів налаштуватися на активну роботу. Учні створюють організаційну діаграму, на якій визначають свій рівень володіння кожною зі складових пакету програм MS Office.

Під час ознайомлення з теоретичною частиною теми учні працюють над таблицею самооцінки знань, це дасть їм змогу набути навичок аналізу інформації, вміння критично мислити задля визначення суттєвих запитань з метою отримання додаткової необхідної інформації від майстра. Учні отримують завдання: - виконання умов гри «Доміно» та розгадування кросворду; - створити «Автомобіль в русі» засобами Power Point; - обрати власну особисто орієнтовану тему іншого навчального предмету та засобами програми MS Power Point розробити презентацію з обов’язковим застосуванням анімаційних ефектів до переходу між слайдами та об’єктів на слайдах. Під час виконання завдань 1 та 2 рівнів складності учні об’єднуються в групи, де їм потрібно виявити навички співробітництва та вміння брати відповідальність за результати спільної роботи під час обговорення та обрання «капітана» команди для демонстрації результатів спільних завдань.

Розподіл на малі групи відбувається за бажанням учнів, але викладач має можливість корегувати розподіл з урахуванням індивідуальних психологічних, інтелектуальних та інших особливостей учнів. Завдання 3 рівня складності «Автомобіль в русі» розраховане для учнів, які мають достатній та високий рівень знань, оскільки вимагає вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно її оцінювати, вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем, оскільки доведеться обмірковувати, які саме фігури будуть необхідні для створення авто, як їх скомпонувати в одне ціле і "заставити" рухатися в одному напрямку в області слайду.

Для сприяння та скеровування навчання учнів було розроблено презентацію для фасилітації. Далі учням буде запропоновано список тем інших навчальних предметів, на які їм потрібно створити власні презентації. Таким чином учні продемонструють не лише вміння працювати в програмі MS Power Point, а й проведуть дослідження того чи іншого питання у ігровій формі, що спонукатиме їх до зацікавленості предметом, який, на перший погляд, міг здаватися їм нецікавим. В ході опрацювання матеріалів для обраної теми учні навчатимуться узагальнювати знання, набуті раніше, синтезувати вміння, отримані на уроках різних навчальних предметів, проявлятимуть базове розуміння питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації, розвиватимуть інформаційну грамотність для пошуку, відбору, аналізу, узагальнення та оцінювання необхідної інформації.

Учні виконують дослідження практичного використання засобів MS Power Point для розробки та створення презентацій, використовуватимуть Інтернет при підготовці презентації, а також надсилатимуть один одному електронною поштою свої проекти, ділитися думками з приводу змісту та структури. При опрацюванні завдання-гри «Зроби автомобіль в русі» третього рівня складності учні ознайомляться з прикладом виконання цієї роботи, а також перед створенням власного проекту ознайомляться з презентацією – прикладом учнівської роботи. Оцінювання учнівських комп’ютерних робіт відбуватиметься за допомогою форми оцінювання презентації.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Інна Гуменюк

Фах, навчальний предмет

Виробниче навчання з професії "Оператор комп'ютерного набору; секретар керінвика (організації, підприємства, установи)"

Навчальний заклад

Житомирський професійний ліцей легкої промисловості

Місто\село, район, область

місто Житомир

Контактні дані

0412-25-88-03

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

8, 10, 11, 22, 24, 25 квітня 2014р.

Місце проведення тренінгу

Житомирський професійний політехнічний ліцей м. Житомир, вул. Старовільська, 9а

Тренери

Діденко Т.А., Нікончук Ф.М.