Портфоліо Гуменної Оксани з теми "Похідна"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Розділ "Похідна та її застосування". Тема "Похідна"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика

Вік учнів, клас

11 клас, 16-17 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект "Загадковий штрих" розроблено відповідно до навчальної програми академічного рівня вивчення алгебри та початків аналізу у 11

класі загальноосвітніх навчальних закладів, розділ «Похідна та її застосування», тема «Похідна».Під час роботи над проектом учні будуть розвивати навички високого рівня. Вони будуть проводити різні види робіт: досліджувати виникнення похідної, обчислення та використання у житті, створювати і обговорювати мультимедійну презентацію, блог та ментальну карту. Учні об’єднаються у групи, кожна з груп буде виконувати своє завдання. Наприкінці проекту учні будуть звітувати про свою пророблену роботу на звітній конференції, яка буде проводитися на тижні математики у школі.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання

Упродовж всього проекту проводиться оцінювання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань щодо використання статистики на початку

вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним презентацію, а також таблицю для визначення рівня знань учнів про похідну Таблиця З-Х-Д та обговорення основних питань теми, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Також учні знайомляться з Організаційною діаграмою та в ході роботи над проектом заповняють Карту знань.Також учням пропонується заповнити Контрольний список самоспрямування у навчанні для оцінювання того, як вони можуть контролювати власне навчання.На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнюють при цьому Контрольний список для оцінки веб-сайтів (Приклад 1, Приклад 2).Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють Форму оцінювання аналізу завдання,документ, призначений для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням - Форма оцінювання самоспрямування у навчанні, Форму оцінювання виконання групового завдання.Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розробленої вчителем Форму оцінювання блогу та Контрольний список для блогу.Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання створених учнями презентацій вчителем створено спеціальну Форму оцінювання мультимедійних презентацій та Контрольний список для оцінювання однолітками математичної презентації. Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою "Форми оцінювання блогу вчителем", робота з контрольними списками та захист створеного блогу під час проведення тижня математики в школі.

Форма для оцінювання обраних стандартів програм та сформульованих навчальних цілей

Діяльність учнів та вчителя

До початку навчання за цією темою потрібно: Переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі. Перевірити, чи учні

знають,як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. За два тижні до початку проекту вчитель роздає буклет(сторінка 1, сторінка 2) з основами проектного навчання батькам та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі та визначає рівень знань і вмінь з даної теми Презентація. Для фасилітації з використанням ІКТ на початку виконання учнями проектів вчитель ознайомлює з роздрукованим План вивчення теми, де стисло описані основні кроки, графік виконання та кінцеві терміни виконання проектів - допомагає учням зрозуміти очікування вчителя від виконання ними проектів та сформулювати свої очікування від проектів.

Тиждень 1. Учитель проводить роботу з батьками щодо отримання від них дозволів на отримання доступу до електронної поштової скриньки учня,на отримання батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет та збереження конфіденційності учня. Батьки оформляють наступні документи:Лист про дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня, також батьки заповнюють Форму батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет та Форму щодо збереження конфіденційності учня.
Спочатку поставте перед учнями Ключове запитання: Що Ви вважаєте штрихом? Можна провести з учнями мозковий штурм у малих групах. Учні ознайомлюються

із презентацією вчителя, після чого варто провести з класом обговорення наступних запитань: Чи надто старий штрих? Чи має штрих кілька змістів(значень)? Як обчислити штрих?

Учні об’єднуються за інтересом у 3 групи по 7- 8 чол.: 1 група- «Дослідники історії», 2 група- «Шукачі похідної», 3 група- «Рахувальники», і

визначаються із назвою груп, девізом, напрямками дослідження. Для того, щоб презентувати учнів в групах, вчитель пропонує створити візитку кожної групи. Також ознайомити учнів про роль кожної групи в проекті. Для визначення навчальних потреб учні заповнюють Таблицю З-Х-Д. Учні отримують незаповнену Карту знань з навідними питаннями, яку учні мають заповнити впродовж проекту.

Учні реєструються на сайті проекту і заповнюють реєстраційну форму.

Напротязі усього проекту замітки про виконану роботу учні роблять в електронній таблиці Карта успішності команд, щоб відслідковувати завершення окремих етапів/завдань кожного учня чи команди.

Перед початком дослідження, вчитель пропонує створити учням групи «Дослідники історії» власний блог - блог, до якого учні будуть періодично додавати цікаву інформацію, група «Шукачі похідної» створює вікі-статтю і група «Рахувальники» створюють презентацію.

Тиждень 2. Вчитель перед початком роботи ознайомлює учнів із презентацією «Авторське право та правомірне використання джерел», для проведення самооцінювання пропонує учням пройти «Тест про авторське право», проводить бесіду із учнями щодо безпеки і правил роботи в мережі Інтернет, ознайомлює учнів із Формою оцінювання Інтернет-ресурсів, приклади заповнення форми Приклад 1, Приклад 2, пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, презентацій) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі.

Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні визначають для себе перші завдання:

Завдання для групи «Дослідники історії»:

1.Дослідити історію виникнення похідної.

2.Визначити хто першим досліджував похідну.

3.Проаналізувати з якою метою виникла похідна.

Завдання для групи «Шукачі похідної»:

1.З'ясувати, які задачі приводять до поняття похідної.

2.Дослідити геометричне значення похідної.

3.Проаналізувати фізичне значення похідної.

Завдання для групи «Рахувальники»:

1.Проаналізувати різні означення поняття похідної.

2.Дослідити правила обчислення похідної.

3.Дослідити обчислення похідної простої функції.

Відповіді на питання і допомога всім учасникам проекту "Загадковий штрих" можна отримати на сторінці "Питання та відповіді".

Тиждень 3. На цьому етапі дослідження учні проводять різноманітні опитування відповідно до обраного напрямку дослідження.

Завдання для групи «Дослідники історії»:

1.Мають скласти анкету і провести опитування у вчительському колективі щодо вчених, які досліджували поняття похідної.

2.Проналізувати результати опитування за допомогою діаграм.

3.Дослідити хто створив перші познвчення похідної.

Завдання для групи «Шукачі похідної»:

1.Мають скласти анкету і провести опитування між учнями школи щодо їх знань з геометричного та фізичного змісту похідної.

2.Проналізувати результати опитування за допомогою діаграм.

3.Дослідити використання позначення похідної у фізиці.

Завдання для групи «Рахувальники»:

1.Мають скласти анкету і провести анкетування в класному колективі щодо практичних навичок розв'язування завдань на знаходження похідної.

2.Проналізувати результати опитування за допомогою діаграм.

3.Дослідити та оформити таблицю похідних.

Впродовж роботи над проектом учні групою заповнюють відведену їм частину Карти знань. По завершенню карта матиме такий вигляд Заповнена Карта знань. Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють Форму оцінювання аналізу завдання,документ, призначений для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням - Форма оцінювання самоспрямування у навчанні, Форму оцінювання виконання групового завдання.

Тиждень 4. На цьому етапі дослідження учні визначають наступні завдання.

Завдання для групи «Дослідники історії»:

1.Переглянути навчальне відео про похідну.

2.Оцінити доступність переглянутого відео.

Завдання для групи «Шукачі похідної»:

1.Переглянути навчальні відео (відео1, відео2) про похідну.

2.Оцінити доступність переглянутих відео.

Завдання для групи «Рахувальники»:

1.Переглянути навчальне відео про похідну.

2.Оцінити доступність переглянутого відео.

Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розробленої вчителем Форму оцінювання блогу та Контрольний список для блогу.Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання створених учнями презентацій вчителем створено спеціальну Форму оцінювання мультимедійних презентацій та Контрольний список для оцінювання однолітками математичної презентації. Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою "Форми оцінювання блогу вчителем", робота з контрольними списками та захист створеного блогу під час проведення тижня математики в школі.

Тиждень 5.

На цьому тижні учні підбивають підсумки зробленої роботи, завершують створення блогу, вікі-сайту та презентації. Також учні готуються до завершального звітування про пророблену роботу на тижні математики у школі, куди будуть запрошені вчителі, батьки та учні. Наприкінці проекту вчитель підводить підсумки проекту, експертна група визначає переможців та призерів і відмічає великий творчий потенціал усіх команд, вміння взаємодіяти, спілкуватись та вирішувати поставлені задачі під час співпраці засобами ікт Підсумки.

Відомості про автора

Ім'я,прізвище

Гуменна Оксана Василівна

Фах, навчальний предмет

Математика

Навчальний заклад

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Місто\село, район, область

м. Вінниця

Контактні дані

lady.gumenna на gmail

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05.02.2015

Місце проведення тренінгу

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Тренери

Кобися Алла Петрівна