Портфоліо Гузенкова Сергія з теми «Опівночі у Парижі»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Guzenkov.jpg


Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Навчальний предмет: «Всесвітня історія». Предмети, яких стосується: культурологія, всесвітня література, іноземна мова, людина і суспільство


Навчальні цілі

• В учнів будуть вдосконалюватися навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про фактори розвитку культури у ХХст.

• Учні зможуть пов’язувати події описані в мистецьких творах із історичною реальністю, відрізняти художній вимисел від достовірних фактів.

• В учнів будуть формуватися навички створення презентацій, які будуть переконливо і чітко показувати результати проведеного дослідження громадськості.

• Учні навчаться переконливо демонструвати відомості про історичні події за допомогою хронологічних та синхроністичних таблиць.

Вік учнів, клас

10, вікова категорія 14-15 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект для 10 класу з теми «Розвиток культури у перші десятиліття ХХ ст. передбачає індивідуальну та групову діяльність учнів. В ході роботи учні планують свою роботу, знайомляться з різними видами джерел. Результати роботи представляють у вигляді групової презентації, індивідуальних есе та публікації на шкільному сайті.

Повний План вивчення теми

Повний план вивчення теми

План впровадження

Опис оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи: а) оцінювання на початку проекту б) поточне оцінювання в) наприкінці роботи над проектом Інструментарій оцінювання включає: 1. Самооцінювання: нотатки у щоденнику, списки запитань для самоконтролю 2. Взаємооцінювання: усне, за допомогою анкет із заданими критеріями 3. Оцінювання учителем: письмових творів, презентацій, виступів учнів

Самооцінювання спільної роботи

Оцінювання навчальних потреб учнів

Контрольний список для презентації

Поточне оцінювання

Форма оцінювання презентації

Про оцінювання в проектній діяльності

Форма оцінювання Портфоліо

Діяльність учнів та вчителя

Діяльність учнів Учні створюють навчальні групи. Кожна група отримує набір завдань(дослідження джерел особистого походження (спогадів), дослідження творів художньої літератури, дослідження хронології та створення хронологічних та синхроністичних таблиць;), які учні розподіляють між собою самостійно. Результатом роботи кожного учні є есе. Після написання останнього група обговорює результати і створює спільний продукт (презентацію, або віб-публікацію). Презентації захищаються й обговорюються на підсумковому занятті. Група самостійно обирає того, хто буде представляти проект перед публікою. Кожен з членів групи отримує оцінку від інших учасників. За результатом захисту презентацій кожен учень класу пише есе, в якому відповідає на ключове питання проекту: чому вже в декількох поколіннях існує вислів «Побачити Париж і померти»?

Діяльність вчителя

1. Пояснює учням ціль і мету із представленням презентації. Вступна презентація допоможе:

а) з’ясувати учням, що від них очікується при виконанні проекту;

б) що вони будуть робити під час виконання проекту;

в) як вони будуть представляти результати проекту;

г) які нові знання та навички вони отримають;

2. З’ясовує навчальні потреби учнів за допомогою анкетування;

3. Проводить роз’яснювальну роботу з батьками щодо мети проекту;

4. Консультує учнів під час роботи над проектом;

5. Організовує презентацію учнівських робіт та здійснює підсумкове оцінювання.

Детальніше про метод проектів для батьків

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Гузенков Сергій Григорович

Фах, навчальний предмет

Історія

Навчальний заклад

КЗ "ЗОІППО" ЗОР

Місто\село, район, область

Запоріжжя

Контактні дані

Кафедра філософії та СГ дисциплін 222-25-82

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

10-14.09

Місце проведення тренінгу

КЗ "ЗОІППО" ЗОР

Тренери

Саражинська Наталія