Портфоліо Громка Григорія Юрійовича з теми "Основи мікроелектроніки в школі"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Основи мікроелектроніки в школі

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика, технології, фізика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Технології: "Елементи автоматики та електроніки (напівпровідникові прилади). Поняття про автоматичні системи"
Інформатика:"Основи роботи за комп’ютером"

Вік учнів, клас

13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Основною метою проекту є створення умов для розвитку інформатичної та технологічної складових навчальних компетентностей учнів через науково-технічну творчість (проектування та розробку мікроелектронних пристроїв).

Проектно-конструкторська компетенція - одна зі складових у структурі діяльності учнів, спрямованої на формування інженерного мислення. Тому дуже важливо вчити підлітків:
- знаючи результат діяльності, створювати нове на основі розуміння роботи існуючого прототипу;
- ознайомившись з принципом побудови (конструкції) пристрою, перенести його на власну (нову) конструкцію;
- на основі характеристики передбачуваного продукту діяльності знайти нове рішення для його створення;
- створювати умови для поділу великої задачі на частини та організувати їх реалізацію;
- вчити визначати «вузьке» місце в конструкції та усувати недоліки;
- використовувати предмет не за призначенням для знаходження рішень у проблемних ситуаціях;
- вміти розподілити обов'язки в групі для досягнення максимально ефективного результату;
- розуміти, що не існуває "неможливих рішень", існують лише "недоцільні рішення";
- дозволяти учневі бути консультантом: просто і дохідливо пояснити людям, не пов'язаним з технікою, яка їх цікавить тему.

Завдання:
• формування і розвиток в учнів потреб технічної творчості ;
• створення творчої спільноти учнів за обраним напрямом діяльності;
• впровадження інженерної освіти як фактора інтелектуального вдосконалення, сприяючого розкриттю творчого потенціалу учнів;
• виявлення обдарованих дітей, забезпечення відповідних умов для їх освіти та творчого розвитку.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

По закінченні роботи над проектом учні зможуть:

- створювати прості мікроелектронні пристрої;
- представляти результати своєї роботи;
- оцінювати, критикувати чи схвалювати ідеї інших учасників проекту;
- аналізувати знайдену інформацію та раціонально її використовувати при реалізації власного проекту;
- проводити дослідження з подальшою обробкою, аналізом та інтерпретацією даних, отриманням обґрунтованих узагальнень, висновків і рекомендацій;
- визначати позитивні та негативні сторони розробленої конструкції;
- складати прості програми для мікроконтролера Arduino;
- усвідомлювати соціальну та технологічну важливість мікроелектронних пристроїв;
- дотримуватись правил безпечної праці при виконанні робіт;
- пропагувати ідеї проекту серед однолітків, батьків та вчителів.

Опис оцінювання

Оцінювання учнів проводиться упродовж всієї навчальної теми.

До початку проекту:

Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань застосовується Опитувальник з теми «». Окрім цього учні заповнюють таблицю: Знаємо, вміємо, хочемо дізнатися та навчитися.

В ході реалізації проекту:

За допомогою Контрольного списку процесу дослідження учні оцінюють рівень проведеної дослідницької роботи. Використовуючи Контрольний список: вклад у групову діяльність учні кожної групи оцінюють себе.

Після закінчення проекту:

Учні презентують створені мікроелектронні пристрої. Для оцінювання залучаються і самі учні, об’єднані у групи, які заповнюють Форму оцінювання та Лічильник балів.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

За тиждень до початку роботи над проектом учитель готує публікацію для учнів та їх батьків про проектну діяльність.


1 день. Для зацікавлення учнів проектом вчитель показує свою презентацію, в якій описана проблема проекту, сформульовані ключове та тематичні питання. Для перевірки попередніх знань учнів з теми проекту вчитель проводить опитування за допомогою Опитувальника.

Для визначення навчальних потреб учні заповнюють таблиці-анкети.

Учні об’єднуються у групи (за результатами анкетування).

1 тиждень. Учні ознайомлюються з технологією виконання мікроелектронних пристроїв, принципами роботи Arduino та процесом створення програм для мікроконтролера. Для виконання перших (типових) проектів-прототипів надаються інструктивно-технологічні картки. На основі отриманих знань учні здійснюють пошук необхідної інформації у Всесвітній Мережі щодо існуючих мікроелектронних пристроїв що використовують платформу Arduino. На основі отриманих знань в ході "мозкового штурму" кожна група учнів висуває ідею власного пристрою, під час обговорення учні розглядають можливості пристрою, принцип його роботи, "сильні" і "слабкі" місця відповідно до Критеріїв оцінювання проекту. Оцінюють складність конструкції, доступність використовуваних матеріалів та складність програми керування пристроєм.

2 тиждень. Створення пристрою під час роботи в групах. Учням пропонується переглянути презентацію вчителя-фасилітатора, в якій регламентовано роботу кожного учасника групи під час виконання проекту та вимоги до кінцевого продукту. Вчитель організовує он-лайн консультації. Використовуючи Контрольний список: вклад у групову діяльність учні кожної групи оцінюють себе.

3 тиждень. Учні завершують виконання проекту та презентують результати своєї діяльності. Відбувається рефлексія, оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до Форми оцінювання та Лічильника балів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Григорій Громко

Фах, навчальний предмет

Вчитель інформатики та математики

Навчальний заклад

Нечаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Ю. І. Яновського

Місто\село, район, область

с. Нечаївка, Компаніївський район, Кіровоградська область

Контактні дані

ggromko на mail.ru

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього". м. Кіровоград, 20 - 25 серпня 2012

Дати проведення тренінгу

20 - 25 серпня 2012 року

Місце проведення тренінгу

Кіровоградській обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Тренери

Скрипка Ганна Володимирівна, Литвиненко Ольга Валентинівна