Портфоліо Гриненко Наталі Вікторівни з теми "Здоровий спосіб життя"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми

"Здоровий спосіб життя"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи здоров'я


Фізична культура

Навчальна тема (як записано в програмі)

1.Здоровий спосіб життя як умова збереження і зміцнення здоров’я. Складові здорового способу життя.

2.Спосіб життя і здоров’я Формування здорового способу життя. Значення навичок і звичок для здоров’я. Правила здорового способу життя. Вибір способу життя.

3.Наркоманія й ВІЛ-інфікування Особливості поширення ВІЛ-інфiкування серед молоді в Україні. Протидія дискримінації щодо ВІЛ-інфiкованих.

4.Хвороби цивілiзації Соціальні чинники ризику “хвороб цивілізації”. Куріння і рак.

5.Соціальні чинники здоров’я підлітків Поняття про соцiальні чинники здоров’я і безпеки підлітків. Соціальні чинники ризику для здоров’я в найближчому оточенні підлітків.

6.Запобігання вживанню наркотиків підлітками Причини вживання наркотичних речовин підлітками. Поняття про наркотичну залежність. Ознаки наркотичної залежності. Невідкладна допомога при наркотичному отруєнні. Кримінальна відповідальність за поширення наркотичних речовин.

Вік учнів, клас

7 клас,13-15 років

Стислий опис

Проект направлений на закріплення і систематизацію знань по темі «Шкідливі звички»,а також на розвиток умінь аргументовано відстоювати свою позицію в учбових дискусіях.В ході виконання проекту учні повинні розглянути альтернативні варіанти способів покращення здоров’я людини, обґрунтувати вірогідність і наслідок такого варіанту й привести факти, що аргументують їх думку.

Повний План вивчення теми

[1]

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

-підбирати матеріали до поставленої теми з різних джерел інформації

-збирати різноманітну інформацію про куріння,алкоголізм,наркоманію, формування здорового способу життя. значення навичок і звичок для здоров’я, правила здорового способу життя, вибір способу життя, причини вживання наркотичних речовин підлітками, поняття про наркотичну залежність, ознаки наркотичної залежності, невідкладну допомогу при наркотичному отруєнні, про кримінальну відповідальність за поширення наркотичних речовин.

-робити висновки,,будувати діаграми,порівнювати

-проводити анкетування та тестування

-спілкуватися з іншими класами на дану тему

-працювати з малюнками і текстовою інформацією,використовуючи Word,Exel,Power Point,Інтернет

-посилатися на використані джерела

-користуватися принтером,засобами зв'язку в Інтернеті для доповнення блогу вчителя

-розуміти, що таке плагіат

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На початку роботи оцінюються наявні знання та вміння учнів за допомогою фронтального опитування. Після перегляду презентації вчителя діти заповнюють 3-Х-Д схеми [2], що дозволить вивчити навчальні потреби. Учні об’єднуються у групи за тематикою по 6 учнів. Об’єднаним у групи учням пропонується використання методу Думаємо-Об'єднуємося-Ділимося. Протягом всього терміну виконання проекту використовуються З-Х-Д таблиця, що дає можливість актуалізувати вже набуті знання, визначити навчальні потреби, а наприкінці проекту особисті досягнення учня. За допомогою методу «План проекту» учень оцінює власний прогрес (регрес),завдяки методу спостереження груп, учні роблять самооцінку власної та спільної роботи. Організовуються зустрічі-консультації, мета яких забезпечення зворотного зв’язку , отримання пропозицій, допомогти із плануванням наступних кроків. Вчитель все це контролює за допомогою : Таблиці порівняння варіантів для учнівських робіт; Організаційних діаграмм [3];Коментарів та відгуків (зворотний зв'язок від однокласників) щодо створення презентації [4]; Контрольного списку для роботи з інформаційними джерелами для досліджень[5]; Контрольного списку « Співробітництво» [6]; Форми оцінювання виконання групових завдань [7],[8];Форми оцінювання вміння аналізувати [9]; Форми оцінювання командної роботи [10]; Форми оцінювання мультимедійної презентації [11]; Форми оцінювання щодо участі в обговореннях [12]; Контрольного списку: вклад в групову роботу. Самооцінки [13] Періодичний перегляд та читання записів та коментарів учнів в блозі [14] вчителя дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку, можливість учням ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надавати час і допомогу для виправлення чи редагування вже створеного продукту. Оцінюється продукт проекту [15], групова робота, відбуваеться само та взаємооцінка

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

1 етап Підготовчий.


Перед початком роботи з дітьми над учбовим проектом вчитель на засіданні педагогічної ради презентує свій буклет про використання методу проектів в учбової діяльності «Метод проекту – що це таке?» [16]для загального ознайомлення колег з методом проекту та розповідає про майбутню роботу з учнями над реалізацією проекту «Здоровий спосіб життя»[17].


2 етап. Основний.


1 урок.


Перед початком проекту учні ознайомлюються із вчительською презентацією, з якої вони дізнаються про сам проект, його етапи, цілі та завдання. Учні поділяються на групи, розподіляють обов’язки. Ознайомлюються з критеріями оцінювання виконаної ними роботи в цьому проекті. Вчитель використовує початкове формуюче оцінювання знань та вмінь учнів перед початком вивчення теми, залучає учнів на початку роботи з проектом до усвідомлення того, що очікується від них у проекті, які цілі навчання, якими є критерії оцінювання.


2 урок


Вчитель ставить задачі для всіх учнів та для кожної групи окремо, підготовлює необхідні дидактичні та методичні матеріали, пам’ятки по роботі із літературою. Надає необхідні консультації. Організовує спілкування в мережі Інтернет. Дає форми та таблиці завдань для кожної групи. Провести дослідницьку роботу у своєму класі щодо розуміння пагубного впливу шкідливих звичок. 1.Провести тестування "Профілактика зловживання заборонених речовин, наркозалежність." Провести анкетування "Тютюнопаління. Добро чи зло?","Викрадач розуму алкоголь." Підсумувати та обробити получені результати. Результат представити у вигляді діаграм, схем , таблиць.рекомендації. 2.Створити власний продукт профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії. Описати хід створення презентацій та шляхи пошуку інформації з різних джерел. Представити кінцевий продукт. 3.Дослідити загальні питання здорового способу життя,на що впливає куріння, алкоголізм, наркоманія, наслідки. Підібрати матеріали, статті з газет, інформацію в інтернеті. Результати оформити у вигляді рефератів. Учні складають план роботи згідно отриманих завдань, використовують план проекту для проведення моніторингу процесу свого власного навчання та роботи у напрямку само спрямованого навчання. Для виконання всіх цих завдань учні повинні почати роботу в Інтернеті. Для цього перед початком роботи в Інтернеті вчитель надає інструктаж щодо безпечної роботи в Інтернеті та при використанні комп’ютера, принтера, сканера; розповідає про авторське право та плагіат, дає інструкції по пошуку в Інтернеті, дає каталог пошукових машин, розповідає про правильність оформлення використаних джерел, дає знання по формі оцінювання сайту чи веб-страниці, дає каталоги сайтів, де учні можуть знайти колекції зображень, звуків і фонів в Інтернеті, каталог освітніх ресурсів та каталог сайтів де викладена інформація з обраної тематики.


3-4 урок


Учні групи «Статисти» запропонували зробити Інтернет - опитувальник та розмістити його в мережі інтернета для збору статистичних даних. Учні групи «Аніматари» створили мультимедійні презентації з заданої тематики . В своїх презентаціях учні використовували результати роботи «Статистов» та «Журналістов» та свої власні наробки. Учні групи «Журналісти» зібрали інформацію, щодо заданої тематики та оформили її в вигляді рефератів, доповідей, статей для стінгазет. Учні оцінюють себе самостійно Вчитель проводить моніторинг виконаних на даному етапі завдань учнів та індивідуальної поведінки та поведінки учнів у група .Повністю консультує учнів, веде з ними обговорення їх навчання з метою забезпечення зворотного зв’язку, отримання їх пропозицій, забезпечення подальшого навчання та відповідає на запитання учнів. Надає учням заплановані підказки впродовж виконання проекту для того, щоб учні обмірковували те, як вони навчаються.


5-6 урок


Учні презентують свої готові продукти.Рефлексія. Учні групи «Статисти» презентують опитувальник та посилання на нього в мережі Інтернет для збору статистичних даних, опрацьований результат зібраних статистичних даних з мережі Інтернету та опитування у школі. Учні групи «Аніматари» презентують мультимедійні презентації з заданої тематики . В своїх презентаціях учні використовували результати роботи «Статистов» та «Журналістов» та свої власні наробки. Учні групи «Журналісти» зібрали інформацію, щодо заданої тематики та оформили її в вигляді рефератів, доповідей, статей для стінгазет.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Гриненко Наталя Вікторівна

Фах, навчальний предмет

Неповна вища, спеціаліст, вчитель початкових класів, педагог-організатор

Навчальний заклад

Загальноосвітня школа-інтернат № 2

Місто\село, район, область

м.Єнакієве,Донецька область

Контактні дані

+3080994242253 uhbytyrj0@gmail.com uhbytyrj@mail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

28.05.2012-02.05.2012

Місце провведення тренінгу

м.Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валеріївна