Портфоліо Грекової Вікторії з теми "Життя найвища цінність!"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми (творча назва)

Життя - найвища цінність!


Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

 • Світова література (11 клас)

Навчальна тема

Із літератури першої половини ХХ ст.

Вік учнів, клас

11 клас, 16-17 років

Стислий опис

Даний проект поєднує чимало проблем, пов’язаних не лише із навчальними предметами. Під час роботи над проектом старшокласники заглибляться в етичні та моральні проблеми існування окремої людини, її особистої відповідальності як за власне життя, так і перед оточуючими. Під час роботи над проектом старшокласники познайомляться із соціологічними дослідженнями з проблеми агресії та нерозуміння збоку інших до себе. Окрім цього, робота над проектом сприятиме формуванню у школярів розуміння найвищої цінності життя, виробленню переконання про необхідність переборювати труднощі та проблеми.

Проект спрямований на розвиток особистих вмінь та навичок, які в процесі роботи розвивають критичне мислення високого рівня, навички життєтворчості та впевненої особистої поведінки у житті. Учні зможуть визначати та розуміти літературну мову, образність та гру слів в творах Франца Кафки. Визначать, які саме літературні методи та прийоми використовує автор, та проаналізують зв’язок між життєвою ситуацією письменника і головного героя Грегора Замзи. Під час підготовки та створення презентаційних матеріалів (зокрема блогів) удосконалять навички аналізувати, порівнювати, систематизувати отриману інформацію, вміння аргументовано переконувати співрозмовника, використовувати допоміжні джерела інформації, користуватись різними електронними та друкованими ресурсами для накопичення та структурування інформації.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Проект спрямований на розвиток особистих вмінь та навичок, які в процесі роботи розвивають критичне мислення високого рівня, навички життєтворчості та впевненої особистої поведінки у житті. Учні зможуть визначати та розуміти літературну мову, образність та гру слів в творах Франца Кафки. Визначать, які саме літературні методи та прийоми використовує автор, та проаналізують зв’язок між життєвою ситуацією письменника і головного героя Грегора Замзи. Під час підготовки та створення презентаційних матеріалів (зокрема блогів) удосконалять навички аналізувати, порівнювати, систематизувати отриману інформацію, вміння аргументовано переконувати співрозмовника за допомогою фактів, використовувати допоміжні джерела інформації, користуватись різними електронними та друкованими ресурсами для накопичення та структурування інформації.

Опис оцінювання

Будуть використовуватись запитання впродовж вивчення всієї теми для того, щоб з’ясувати наскільки учні орієнтуються в темі, розуміють Основні запитання, головну ідею новели та інші важливі проблеми твору. Визначення попередніх знать та умінь учнів, а також очікуваних результатів відбувається за допогою Таблиці З-Х-Д. Під час заповнення та ведення свого блогу, який учні ведуть впродовж всього проекту, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу. Під час наповнення та пошуку інформації на сайт керуються документом Критичне оцінювання веб-сторінок. Ці документи допоможуть їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне баження проблематики твору та самого навчання вцілому. Періодичний перегляд та читання їх записів на відповідні коментарі та відгуки дозволяє оцінити розуміння учнів і за потребою скерувати їх навчання в правильне русло. В процесі роботи над блогом учні створюють публікацію та куруються при цьому методичними вимогами щодо створення та планування публікацій. На різних етапах проведення та реалізації проекту, планування та провадження своїх планів, учні використовують план діяльності. В підсумку роботу учнів оцінють як вони самі (само оцінювання з використанням Форм та Контрольних списків), так і вчитель, котрий керується Формою оцінювання. Під час підсумкового оцінювання учні обговорюють Ключове питання – Заради чого потрібно жити та презентують свій блог.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Після вивчення новели Франца Кафки «Перевтілення» учні обговорюють життєві ситуації головних героїв. Далі переглядають вчительську презентацію, котра стосується проблеми агресивної поведінки та нерозумінн серед молоді. Проводять обговорення усім класом про цінність людського життя та як це питання висвітлюється в літературі, зокрема світовій літературі І половини ХХ століття.

Проводять мозкову атаку з основних причин так званого «перевтілення» головного героя у комаху та постійного нерозуміння його з боку близьких та рідних людей. Багато уваги приділяється образності новели та простежується зв’язок між долею письменника та головного героя. Всім класом заповнюють три колонки таблиці З-Х-Д, аби зрозуміти, освідомити та оцінити свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають. Наприкінці вивчення теми та завершені створення проекту вони знову отримають цю таблицю і переглянуть результати. Вчитель обговорює з дітьми життєву позицію Кафки, його нелегкий творчий та життєвий шлях. Багато уваги приділяється образності новели та схожості Кафки із головним героєм твору – Грегором Замзою. Вчитель акцентує увагу на тому, що і батько Кафки у свій час відвернувся від сина. Учні розповідають як вони розуміють творчість Кафки, його образність та стиль написання. Говорять про основну ідею та композицію новели.

Вчитель пояснює як саме вони будуть працювати над проектом. Ставить перед тими Ключові, Тематичні та Змістовні запитання. Оцінюють популярність творчості Кафки та його роль в літературі. Обговорюється питання агресії серед молоді. Багато уваги надається такій життєвій ситуації, коли твої рідні ігнорують тебе та зовсім не приділяють уваги. З’ясовуються та аналізуються можливі шляхи вирішення даної проблеми.

Вчитель демонструє презентацію із захисту авторських прав. Обговорюється дана проблема. Учні проводять опитування свого ставлення до цього Закону та проблем порушення авторських прав.

Учні збирають інформацію щодо біографії письменника, працюють з образністю новели, відстежують тісний зв’язок між головним героєм новели та письменником в Інтернеті та інших засобах масової інформації (при цьому керуються Інструкцією користувацького пошуку), систематизують інформацію.

Оцінюють достовірність обраних ними веб-ресурсів за допомогою форм оцінювання. Переглядають чи дотримуються закони про дотримання авторських прав в даних ресурсах.

Вчитель знайомить дітей із правилами роботи в Інтернеті. Показує як вести читацький щоденник (блог). Обговорює з учнями питання про те, що блог надає можливість документування їх читання, запису своїх думок та творчих наробок, відповідей на важливі запитання, котрі їх бентежать. Знайомить учнів з Формою оцінювання блогу Для того, щоб допомогти створити свій власний, цікавий та неповторний блог. Кожного дня вчитель переглядає ці блоги для можливості відстеження як саме учні розуміють основну проблему, композицію та образність новели «Перевтілення» і роль Грегора Замзи в цьому всьому.

14129704-17977090.JPEG
Учні ділять на деякі групи для проведення ефективного проектного дослідження.
 • «літератори» - котрі аналізують текст твору, з’ясовують його головну ідею, детально описують дії сестри Грегора, його матері та батька. Наводять цитати інших письменників щодо цієї новели та їх особисте ставлення до головних персонажів.
 • «літературознавці» - працюють з образами та вчинками головних героїв. Аналізують основну ідею та композицію новели. Детально описують три етапи відношення родини Грегора до його перевтілення. Намагаються знайти причини таких дій. Описують внутрішній стан Грегора, його почуття та переживання.
 • «біографи» - вивчать біографічні відомості письменника та їх вплив на подальше життя і вчинки. Детально описують біографію Кафки, проводять паралелі між ним та головним героєм новели «Перевтілення». Багато уваги приділяють сімейним відносинам Кафки. Наводять факти, котрі дають зрозуміти, що цей твір багато в чому був для Франца Кафки автобіографічним та досить близьким.
 • «психологи» - досліджують психологічні фактори, які слугували умовою та причиною для Кафки при написанні новели «Перевтілення», з’ясовують чому саме в такому вигляді – «…малої комахи у величезному людському тілі…» автор зобразив перевтілення головного героя, відстежують його відносини з сім’єю та намагаються пояснити ці причини;
 • «соціологи» - вивчають статистичні дані з проблеми та здійснюють обробку і аналіз результатів, створюють узагальнені таблиці та графіки;
 • «журналісти» - проводять інтерв’ювання оточуючих та фахівців з проблеми дослідження, читають книги, критику новели, проводять дослідження друкованих джерел та Інтернет-видань, що стосуються новели «Перевтілення». Розміщують інформацію на блозі. Журналісти всі зібрані матеріали узагальнюють та оформляють у вигляді публікації.

Вчитель надає учням Список соціальних проблем для мозкового штурму і просить учнів від слідкувати та проранжувати особисто для них, що саме може наштовхнути до агресії серед молоді. Результати опитування розміщуються соціологами на блозі «Життя найвища цінність». http://vik992989.blogspot.com/p/blog-page_9263.html

Актив Проекту розробляє сценарій презентації проекту, зокрема блогу. Обговорюються учнівські проблеми та потреби. Які методи вони застосовували на кожному етапі свого дослідження. Розповідають які висновки вони зробили, їх рішення щодо даного літературного твору, що винесли особисто для себе. Також оцінюють свою роботу з веб-ресурсами.

В результаті даної діяльності школярі переконуються у цінності людського життя і необхідності його берегти. Очікувані результати:

 • розвиток навичок, необхідних для адаптації до проблем сучасного життя;
 • навички креативного мислення,
 • рішення соціальних проблем, комунікативні навички,
 • формування вміння співпереживати, нести відповідальність за тих, хто тебе оточує,
 • формування вміння формулювати свою думку та аргументувати її.Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Грекова Вікторія Сергіївна

Фах, навчальний предмет

науковий співробітник відділу інформаційних технологій та відкритих систем

Навчальний заклад

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

відвідайте сайт ДОІППО

Місто\село, район, область

м. Дніпропетровськ

Контактні дані

 • E-mail: vikgrekova@gmail.com
 • тел: 732 - 47 - 66

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

23-28 квітня 2012 року

Місце провведення тренінгу

Киів, Інститут менеджменту

Тренери