Портфоліо Грабовського П.П. з теми "Атомна енергетика в житті суспільства

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми

Атомна енергетика в житті суспільства

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

фізика, інформатика, біологія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Атомна енергетика

Вік учнів, клас

11 класи, вік учнів 16-17 років

Стислий опис

Пропонований проект слід реалізовувати учнями 11 класів, оскільки вона пов'язана з відповідною темою, що вивичаєтся в курсі фізики. Виконання проекту дозволить поглибити знання учнів з теми атомна енергія. Прицьому передбачається пошуку відповідної інформації як в середовищі інтернет так і серед класичних джерел інформації, аналіз отриманої інформації, визначення суспільної думки щодо проблем, на яких акцентується увага у проекті, представлення результатів дослідження у вигляді презентацій, публікації, створення відповідної сторінки на сайті wiki тощо.

Повний План вивчення теми

План проекту

Навчальні цілі

Знати про позитивні і негативні сторони атомної енергетики;

Вміти використовувати отримані знання для безпечної життєдіяльності;

Проведення пошуку у мережі Інтернет з критичним оцінюванням ресурсів, придатних для навчання та досліджень;

Вміння демонструвати цільовій аудиторії результатів дослідження;

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і груповх консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують контрольний список для презентації, контрольний список оцінювання для вікі або контрольний список для інформаційного бюлетеню, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, бюлетеня (чи вікі)

Діяльність учнів

Перший день

Перед початком реалізації проекту учитель знайомить батьків та своїх колег із основними принципами та перевагами використання методу проектів у навчанні за допомогою відповідних інформаційних бюлетнів. Потім учитель знайомить учнів та їх батьків з темою проекту, ключовими та тематичними питаннями на які буде потрібно дати відповідь у ході виконання проекту пропонуючи переглянути підготовлену презентацію.

Перший тиждень роботи над проектом

Підготовка до роботи організаційні моменти

Здійснюється обговорення інформаційних джерел, які використовуватимуться в процесі реалізації проекту, після чого вчитель представляє учням контрольні списки оцінювання робіт, які містять огляд очікувань від створеної ними роботи і проводить їх обговорення з подальшим удосконаленням (з огляду на зауваження учнів). Перед початком роботи з інтернет-ресурсами, учні мають ознайомитися із законом про авторське право, пройти відповідний тест. Крім того, учні знайомляться із шаблонами: листа, для отримання дозволу використання матеріалів потрібного ресурсу; оформлення списку використаних джерел; критичного оцінювання веб-ресурсів. При необхідності учні ознайомлюються з інструкцією пошуку інформації в мережі інтернет. Для фасилітації під час організаційних моментів учням можна запропонувати скористатися відповідним сервісом визначення учасників груп.

Перша група (науковці)

Знаходять в Інтернеті та друкованих джерелах інформацію про атомні електростанції та проблеми повязані з їх діяльність. Крім того для визначення громадської думки з допомогою вчителя (за необхідності) аналізує результати опитування, здійсненого за допомогою відповідної форми

Друга група (дозиметристи) виконують наступні завдання: •Вимірюють радіоактивний фон продуктів харчування із різних районів наошої області. •Складають таблицю з показниками радіоактивного фону. •Порівнюють отримані показники радіоактивного фону з показниками, які надають офіційні джерела (за допомогою гістограми). •Знаходять в Інтернеті та друкованих джерелах інформацію, щодо методик виведення радіонуклідів із продуктів харчування.

Другий тиждень роботи над проектом

-Усі групи узагальнюють та систематизують отримані результати засобами електронних таблиць і проілюструвати їх за допомогою діаграми, після чого: 1 група (науковці)-Створюють презентацію про діяльність АЕС, висвітлюють позитивні та негативні сторони; 2 група (доземетристи)- Створюють вікі-статтю Радіонукліди і продукти харчування, за необхідності ознайомлюються з порадами щодо роботи у вікі з зображеннями.

-Презентують результати своїх досліджень.

Для забезпечення спільної роботи, узгоджених дій під час проведення дослідження, розподілення обов’язків та надсилання проміжних матеріалів учні використовують Skype.

На всіх етапах дослідження учні оцінюють свою роботу за допомогою відповідних контрольних списків (самоспрямування, оцінювання вікі-сторінки)

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Грабовський Петро Петрович

Фах, навчальний предмет

викладач, ІКТ в освіті

Навчальний заклад

Житомирський ОІППО

Місто\село, район, область

м. Житомир

Контактні дані

GrabovskyP@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

23.04.2012-28.04.2012

Місце провведення тренінгу

м. Київ, Університет менеджменту освіти

Тренери

Скрипка Анна, Шевчук Лариса