Портфоліо Гошко Маргарити з теми "Кримінальне право"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Кримінальне право

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія, математика

Вік учнів, клас

14-16 років, 9 клас

Стислий опис проекту

У проекті «Домашній арешт «за» і «проти» учні 9 класу будуть проводити дослідження з навчальної теми: «Кримінальне право». У цьому проекті учні будуть досліджувати Кримінально-процесуальний кодекс 1961р. і 2012р. з метою з’ясувати, чому так довго не змінювали КПК 1961р. у незалежній Україні; які зміни відбулися у цих кодексах; які європейські стандарти включені до нового КПК. Як результат своєї діяльності учні мають представити власне розроблені буклети, які стануть пам’ятками для учнів середньої школи

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання

Стислий опис оцінювання Використання запитань впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями Основних запитань [1] та для того, щоб перевірити наскільки учні на практиці вміють використовувати свої здобуті навички. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про Кримінальне право відбувається при заповненні ними Діаграми Процедура прийняття законів в Україні [2] та таблиці З-Х-Д [3] . Під час заповнення свого блогу [4] , який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Учитель можуть використовувати план діяльності для того, щоб допомогти учням на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план також частково може слугувати документом для підсумкового оцінювання їх роботи. Учні також використовують Форму оцінювання з балами [5] , за якою вони мають створювати буклет.

До закінчення створення буклету [6]  потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати учасникам проекту можливість зворотного зв’язку щодо покращення наповнення і змісту буклетів. Після консультації з вчителем та іншими учасниками групи  учні мають змогу протягом певного часу (2 дні) виправити чи редагувати свої буклети. Використовуючи Форму оцінювання з балами [7] також і для підсумкового оцінювання,буде  організуйте взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним. Оцінити учнів і під час підсумкового обговорення Ключового запитання- Чому змінюються закони?

Діяльність учнів та вчителя

Підготовка до початку проекту План впровадження проекту план Провести зустріч з дітьми, на якій про інформувати про початок нового проекту з правознавства. Провести інструктаж щодо правил з техніки безпеки при роботі з комп’ютером, бесіду про безпеку в Інтернеті, обмінятися адресами електронних скриньок. Створити каталог ресурсів Інтернет. Створити усі методичні, дидактичні матеріали та вирішити всі організаційні моменти до початку проекту. Реалізація проекту Бесіда з учасниками проекту: Чому закони важливі в житті кожної людини? Чому важливо дотримуватися законів? Як знання законів допомагає у житті? Поговоріть про те, як теми, що вивчалися впродовж цього навчального року, допоможуть нам знайти відповідь на Ключове запитання: «Чому змінюються закони?» Проведіть дискусію в малих групах щодо того, чим схожі та чим відрізняються закони стародавніх часів, середньовіччя та сучасні закони? Дайте учням заповнити діаграму «Процедура прийняття законів в Україні». Проведіть обговорення усім класом про важливість знань сучасного законодавства, і чому саме кримінальне законодавство викликає найбільше дискусій. Всім класом заповніть три колонки таблиці З-Х-Д для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають та наприкінці вивчення теми знову роздайте їх учням, щоб вони пересвідчились, які їх знання та уявлення були помилковими. Потім обговоріть з учнями, чи розуміють вони, як впливають закони на наше життя і сучасний світ. Поясніть, як в цьому навчальному проекті вони будуть працювати, щоб відповісти на Ключове та Тематичні запитання, як їм разом з вивченням тексту, оцінити або, принаймні, зрозуміти важливість дослідження нового законодавства. Поясніть, що учні будуть виконувати проект, в якому вони оберуть собі статтю та проблему цієї статті (тобто, порівняння статей КПК 1961р. і 2012р. ), яка стосується і сьогодення, сучасних проблем, та шукати шляхи покращення або впровадження цієї норми законодавства. Запросіть учнів використовувати Інтернет для того, щоб знайти відомості про КПК та коментарі до нього блогів. Працюючи з Інтернет-джерелами, учні отримують формуюче оцінювання та критерії оцінювання веб-джерел [8] . Ознайомлення з авторськими правами. У проекті учні використають опитувальник [9] після того, як ознайомляться з теорією. Цей опитувальник допоможе дітям зрозуміти важливість їхнього дослідження. Адже коли учні побачать результати опитування вони зрозуміють, що у суспільстві дуже мало проінформованих людей з цього питання). Учні отримують завдання роботи у блозі, де для кожної групи створені окремі сторінки з інструкціями для роботи у блозі. Учні мають використати на практиці набуті теоретичні знання. Ознайомте учнів з Формою оцінювання блогу для того, щоб допомогти їм створити пізніше власний такий блог. Переглядайте ці щоденники у блогах кожного тижня. Ознайомте учнів з правовими та юридичними термінами, для того, щоб вони звертали увагу на них аналізуючи КПК, записували їх приклади використання у юридичній термінології та писали про це у своїх щоденниках і обговорювали їх у малих групах та під час спільних дискусій у класі. Покажіть приклад проведення аналізу статті КПК, який ви очікуєте від них, коли вони обдумуватимуть виконання цієї роботи. Час від часу під час теми, запрошуйте учнів до обговорення Ключового запитання Чому змінюються закони? в їх щоденниках в малих групах та усім класом Запрошуйте учнів співвідносити свій власний досвід з розумінням та інтерпретацією КПК. У малих групах, учні обговорюють свої думки про схожість і відмінність КПК і наводять приклади впливу правопорушень на своє власне життя або приклади з інших життєвих ситуацій або фільмів. Для створення кульмінаційного підсумкового учнівського навчального проекту запросіть учнів до мозкового штурму, щоб записати список соціальних проблем, які штовхають людей до вчинення правопорушень в нашому сучасному житті. Підсумкові учнівські проекти Обговоріть учнівські проекти, в яких вони застосовуватимуть знання з КПК, що стосовно сучасного життя і працюватимуть на вирішення віковічних проблем вчинення злочинів. Розкажіть учням, що вони будуть демонструвати свої висновки та рішення для відповідної аудиторії з громади, що вони створять відповідні продукти, що міститимуть їх висновки, такі як мультимедійні брошури. Їх роботи, наприклад, можуть бути такі: • Учні проводять дослідження ресурсів з затримання підозрюваних під домашній арешт, та поведінку правопорушників під домашнім арештом і створюють буклет, в якому містяться попереджувальні ознаки, що передують таким випадкам. Потім вони створять і представлять свої висновки для конкретної аудиторії - дітям середньої та молодшої школи. Буклети мають бути розповсюджені серед цієї цільової аудиторії, а також передані в учнівські організації.

Підготовлений вчителем шаблон плану дій може допомогти учням , які мають проблеми у навчанні, організувати свою роботу. Для прикладу ознайомте їх з Планом попередження втеч з під домашнього арешту. Поясніть їм, що це робочий документ, який може допомогти їм при проведенні мозкової атаки, плануванні, а також на стадії запровадження свого плану для того, щоб вплинути на ситуацію в своїй громаді, школі, і можливо, навіть, і в світі. Забезпечте їх Формою оцінювання з балами на початку роботи над проектами, щоб учні могли відслідковувати і самі себе оцінювати в ході створення продукту, і донести до аудиторії своє головне повідомлення та висновки щодо теми. Шаблон брошури є дуже корисним тільки для учнів, які мають значні утруднення в навчанні, але ви маєте спонукати учнів до створення свого власного продукту, створеного за власними унікальними ідеями для того, щоб допомагати вирішувати конкретну проблему їх спільноти. Впродовж виконання учнями їх проектів періодично зустрічайтеся з кожною з груп для того, щоб переглядати їх план дій і бути впевненими, що вони рухаються у вірному напрямку. Спонукайте кожну групу вдосконалювати та редагувати їх плани, щоб вони враховували, наприклад, взаємооцінювання того, як всі члени групи беруть участь у спільній роботі щодо виконання проекту та створення підсумкових презентаційних матеріалів. Після того, як кожна група зустрінеться з вами для консультацій, надайте їм можливість працювати самостійно, а також організуйте зустрічі однієї групи з іншою для того, щоб розказувати про свою роботу. Спонукайте групи надавати одна одній зворотній зв’язок впродовж роботи над учнівськими проектами. Завершіть вивчення теми обговоренням відповідей на Ключове запитання: Чому змінюються закони?

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Маргарита Гошко

Фах, навчальний предмет

Історія, правознавство

Навчальний заклад

Спеціалізована школа №155

Місто\село, район, область

Київ

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

25 листопада-30 листопада 2013 року

Місце проведення тренінгу

місто Київ, Оболонський район, СЗШ №168

Тренери

Шевчук Лариса