Портфоліо Горецького Володимира з теми "Оборона Києва 1941 року"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Оборона Києва в 1941 році

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія України, Всесвітня історія

Вік учнів, клас

16-17 років, 11 клас

Стислий опис проекту

Дослідницький проект з історії України 11 кл. «Наш край в 1941-45р», робота в групах, учні створюють презентацію, відеофільм та блог.

План вивчення теми

план вивчення теми

Оцінювання

Використовуються запитання впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями Основних запитань,а також інших важливих питань з теми. Поточне оцінювання ґрунтується на відповідях на запитання, які попередньо записані вчителем для учнів до контрольних списків з усіх видів діяльності, що передбачена у завданнях, які надаються групам учнів з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу інформаційного та експериментального дослідження, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання. На початку проекту, для виявлення потреби учнів, заповнюється таблиця З-Х-Д. Оцінити вміння дітей оцінювати веб-ресурси. Використано Форму оцінювання з балами також і для підсумкового оцінювання, організовано взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його\її вклад був цінним. Оцінено учнів і під час підсумкового обговорення Ключового запитання.

Діяльність учнів та вчителя

Діяльність учнів та вчителя o Під час проекту учні досліджують кількісні та якісні показники сторін, досліджують КуР та доти що залишились. Ведуть щоденник дослідження. Створюють учнівську презентацію. o За допомогою опитування З-Х_Д визначаємо цікавість до теми. Проводимо початкову презентацію, де подаємо терміни та мотивацію, Визначаємо критерії оцінювання робіт o Вказуються основи авторського права щодо інтернет ресурсів. Чітко окреслються вимоги інтернет – посилань. Одна з форм роботи – учні створють блог, в якому ведеться опис роботи, моніторинг досягнень. Зворотній зв'язок із всіма членами групи та вчителем. o Використовуючи скаффолдінг вчитель створює приблизний зразок учнівської презентації, пропонує головні ідеї учнівського фільму, допомагає у веденні блогу o Протягом виконання проектів відбувається оцінювання роботи в групах, само оцінювання, учнями ведеться журнал роботи над проектом. Оцінка результатів проекту o Диференціація навчання проводиться шляхом розподілу завдань, аналізу відслідковується їх прогрес у навчанні. При організації навчального процесу, який будується навколо навчальних потреб учнів, не лише вчителі оцінюють учнів, також учні оцінюють один одного, а головне - оцінюють себе. Коли вони оцінюють власні процеси мислення та результати своєї роботи, не просто звертають увагу на помилки, а й засвоюють стандарти та критерії, за якими оцінюються результати їхньої роботи. o Проводиться постійна робота та консультації з групами учнів З метою з,ясування навчальних потреб учнів вчитель використовує схему ЗХД. Під час вступної презентації вчителя визначаються конкретні цілі та завдання учнів відповідно поділу на групи.Інтернет ресурси використовуються учнями на протязі всього проекту з метою отримання наукової інформації,обміну інформацією між різними групами та в межах груп, створення мультимедійних презентацій, доступу вчителя до ресурсів учнів задля поточного моніторінгу виконання проекту.Вчителем створюється окремий блог, з метою демонстрації учням можливостей дінамічного обміну інформацією, моніторингу поступового здійснення плану виконання проекту, проведення поточного оцінювання учнів в on -line режимі. Можливостей самооцінювання та т.і.Створюється презентація для зацікавлення роботи учнів. На початку вивчення теми вчитель проводить опитування учнів, з метою диференціації начальних завдань при поділі класу на групи .При тому учні відразу отримують певні форми та читкі крітерії оцінювання, що дозволяє розвинути самоспрямованність учнів та отримати певний прогрес у навчанні. Фасилітація є необхідною умовою виконання проекту.Вчитель заздалегіть оголошує учням план впровадження проектної діяльності в межах певної теми або курсу, розробляє мультимедійну вступну презентацію, мотиваційна презентація для учнів , можливо й для батьків, отримує необхідні дозволи, проводить з учнями бесіди да надає інструкції, щодо безпечної та етичної спільної праці, розробляє читкі крітерії оцінювання різних видів діяльності.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Горецький Володимир

Фах, навчальний предмет

викладач історії та правознавства, історія України

Навчальний заклад

Київська спеціалізована школа 1-3 ступеня з поглибленим вивченням англійської мови №57

Місто\село, район, область

м.Київ

Контактні дані

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього".

Дати проведення тренінгу

25-30 листопада 2013 року

Місце проведення тренінгу

м. Київ, Оболонський район,вул.Озерна,2

Тренери

Шевчук Лариса