Портфоліо Гончарової Зінаїди з теми "Задачі на рух"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Задачі на рух

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Натуральні числа

Вік учнів, клас

Клас 5- 6

Стислий опис

Рішення задач на рух - важлива складова курсу математики. Уміння вирішувати завдання є одним з основних показників рівня математичного розвитку школяра. Математична задача незмінно допомагає учневі виробляти правильні математичні поняття, глибше з'ясовувати різні сторони взаємозв'язків у навколишньому його життя, дає можливість застосовувати досліджувані теоретичні положення. Рішення задач сприяє формуванню в дітей повноцінних знань, які визначаються програмою. Завдання дають можливість зв'язати теорію з практикою, навчання з життям. Через рішення задач діти ознайомлюються з важливими в пізнавальному і виховному відношенні фактами. Матеріал проекту "Завдання на рух" вивчається в курсі математики 4,5,6 класу. Матеріал цікавий для учнів і дозволяє використовувати метод проектної діяльності. Учні можуть проявити самостійність у здобутті знань з даної теми, показати свою творчу активність, проявити фантазію у підборі та оформленні додаткового матеріалу з використанням комп'ютера.

Повний План вивчення теми

Повний План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

розкриття ролі та можливостей математики у пізнанні та описанні реальних процесів і явищ дійсності, забезпечення усвідомлення математики як універсальної мови природничих наук та органічної складової загальної людської культури; розвиток логічного, критичного і творчого мислення учнів, здатності чітко та аргументовано формулювати і висловлювати свої судження; забезпечення оволодіння учнями математичною мовою, розуміння ними математичної символіки, математичних формул і моделей як таких, що дають змогу описувати загальні властивості об’єктів, процесів та явищ; Вставте спочатку всі основні вимоги Державних стандартів щодо навчальної теми. В Стандартах знайдіть відповідну освітню галузь та скопіюйте основні вимоги щодо вивчення теми. Після вдосконалення та скорочення переліку вимог для обраної навчальної теми, кінцеві вимоги повинні містити пріоритетні, головні навчальні цілі, яких ваші учні мають досягти (а не торкатися), та які ви маєте і можете оцінити наприкінці вивчення цієї теми.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення іх інтересів за допомогою опитування та москового штурму. Форму З-Х-Д та організаційну діаграму учні заповнюють під час вступної презентації вчителя. Учні поділяються на групи для пошуку відповідей на проблемні питання, обговорюються критерії оцінювання іх проектної діяльності В ході роботи над проектом учні заповнюють листи прогресу роботи над проектом, відповідають на контрольні питання, заповнюють листи для самооцінки та взаємооцінки, виконують тестування для оцінки отриманих знань з програмної теми. Вчитель оцінює вміння дітей обирати корисні веб-ресурси. Для кожної групи створюється блог для рефлексії. За допомогою форм оцінювання та контрольних списків оцінюються продукти проектної діяльності учнів. Контрольні списки оцінювання надаються учнів на початку проектної діяльності, форми оцінювання використовуються всередині проекту. Під час консультацій використовуються контрольні списки та підказки для спрямування самостійності учнів у проекті. Після завершення роботи над проектом проводиться учнівська конференція, де учні презентують свої результати проектної діяльності, проводиться самооцінка та взаємооцінка роботи над проектом. Оцінка отриманих портфоліо проктів та продукту проектної діяльності. По закінченню проекту проводиться конференція-презентація проектів учнів, взаємооцінювання та рефлексія. проектів учнів, взаємооцінювання та рефлексія

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

1 тиждень. Учні знайомляться з темою проекту переглядаючи презентацію вчителя, в ході презентації заповнюють форми для вхідного оцінювання навчальних потреб учнів. За допомогою результатів оцінювання формулюють питання, що цікавлять учнів, повідомляються проблемні питання проекту. З презентації вчителя учні отримують завдання та питання, на які їм необхідно відповісти під час виконання проекту. Учні діляться на 3 групи за власним бажанням або за результатами вхідного оцінювання. Кожна група складає план проектної діяльності та розподіляють ролі, що виконують різні члени групи. Учні отримують контрольні списки до своїх продуктів проектної діяльності. 2 тиждень. Учні здійснюють пошук необхідної інформації в тому числі і в мережі Інтернет. Оцінюють знайдену в Інтернеті інформацію згідно до критеріїв, що роздаються роздаються вчителем. При використанні матеріалів в проектній діяльності учні вказують посилання на джерело інформації. Посилання на знайдені матеріали розміщуються на блозі, що створено для розміщення проміжних результатів. Учні спілкуються між собою з приводу своєї проектної діяльності за допомогою блогу, в якому організовується співробітництво учнів в середині окремої групи, з іншими однокласниками та з експертами. При необхідності на блозі можна розмістити посилання на інші засоби спілкування, які будуть використовуватись. Виконують завдання на перевірку отриманих знань з теми. Заповнюють форми для само оцінювання та взаємооцінювання. 3 тиждень. Працюючи в групах учні створюють кінцевий продукт своєї діяльності. Кожна група презентує свою роботу на підсумковій конференції, роблячи презентацію для класу. Відбувається рефлексія, оцінювання навчальних досягнень учнів, рівень розвитку навичків мислення ви сокого рівня. Чіткий послідовний опис діяльності учнів в ході вивчення теми та реалізації проектів – обсяг та послідовність вправ і пояснення того, як учні задіяні у плануванні власного навчання

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Гончарова Зінаїда

Фах, навчальний предмет

вчитель математики

Навчальний заклад

Макіївська загальноосвітня школа 50

Місто\село, район, область

Макіївка

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17.08-23.08.2012 рік

Місце провведення тренінгу

Макіївська загальноосвітня школа 50

Тренери

Прилуцька Наталія Василівна