Портфоліо Голубничої Ганни Михайлівни з теми "Подорож у світ вологості"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Подорож у світ вологості.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Відносна вологість повітря.

Вік учнів, клас

16 років, 10 клас

Стислий опис проекту

Даний проект проводиться у 10 класі, з фізики при вивченні теми «Вологість повітря». Під час виконання проекту учні повторюють тиск, теплові процеси(нагрівання, охолодження, випаровування, конденсація). Дізнаються та навчаються як вимірювати вологість повітря та якими приладами, як впливає вологість повітря на життя людини.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

У ході виконання проекту учні оволодівають навичками 21 століття:

• З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей;

• Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відпо-відей на запитання;

• Ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого вислов-лення та написання;

• Демонстрація можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами;

• IКT – грамотність (Грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій);

• Усвідомлення власного розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання;

Учень:

• записує формулу вологості повітря;

• вміє розрізняти насичену і ненасичену пару;

• володіє експериментальними способами вимірювання вологості повітря;

• користується термометром, гігрометром, психрометром;

• розв’язувати задачі застосовуючи формули вологості повітря.

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Оцінювання ґрунтується на відповідях у таблиці попередніх знань З-Х-Д та організаційній діаграмі, опитувальника з метою виявлення знань на початку проекту. На протязі виконання проекту використовуються контрольний список для роботи з інформаційними джерелами для досліджень, форма оцінювання командної роботи та форма оцінювання проведення експериментальної роботи. На кінцевому етапі оцінюються знання та вміння виконання мультимедійного продукту за допомогою форми оцінювання мультимедійної презентації. Після обговорення у класі за допомогою таблиці З-Х-Д та опитувальника оцінюється ступінь розуміння вивченної теми.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

І –етап

Перед початком проекту учитель, презентує дітям публікацію «Використання методу проектів».

На початку проекту учитель демонструє вступну презентацію, яка мотивує дітей та викликає інтерес до проекту. У ході презентації, учитель вибирає методи первинного оцінювання з використанням таблиці попередніх знань З-Х-Д, та організаційну діаграму. Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в 2 групи, кожна з груп отримує своє завдання, для відповідей на які їм потрібні нові знання.

1 група: Розглядає як надмірна сухість повітря впливає на життя людини та засоби її нормалізації.

2 група: Розглядає як надмірна вологість повітря впливає на життя людини та засоби її нормалізації.

II - етап

Кожна з груп розділяє між собою ролі та обов’язки, виконує дослідницькі функції, учні можуть використовувати різноманітну літературу глобальну мережу Інтернет, за допо-могою чого вони знаходять потрібний матеріал:

1 група:

- знаходе та опрацьовує матеріал за допомогою яких приладів можна визначити вологість повітря;

- досліджує проблему надмірної сухість повітря:

o чому виникає надмірна сухість повітря в приміщенні;

o наслідки надмірної сухості повітря;

o запропонувати засоби нормалізації вологості повітря;

o визначити вологість повітря у приміщенні;

- робить висновки.

2 група:

- знаходе та опрацьовує матеріал про вологість повітря;

- досліджує проблему надмірної вологості повітря:

o чому виникає надмірна вологість повітря в приміщенні;

o наслідки надмірної вологості повітря;

o запропонувати засоби нормалізації вологості повітря;

o визначити вологість повітря на вулиці;

- робить висновки.

На протязі проекту вчитель спрямовує діяльність учнів у проекті. За необхідністю вчитель роздає інструкцію з питаннями щодо вивчення теми та посилання на Інтернет-ресурси


III – етап

Після опрацювання та систематизації матеріалу, учні подають результат своєї роботи у вигляді презентацій. Захищають роботи та дають відповіді на питання опитувальника.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Голубнича Ганна Михайлівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель фізики, фізика

Навчальний заклад

Старомихайлівська ЗШ

Місто\село, район, область

смт.Старомихайлівка

Мар'їнський район

Донецька область

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

з 11.06.2012 по 16.06.2012

Місце проведення тренінгу

ДонІППО

Тренери

Стрига Марія Валеріївна