Портфоліо Гловацька Ольга Іванівна "Що треба знати про Ферум та залізо"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Фото з презентації

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, біологія, географія, інформатика,основи здоров’я, історія.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Прості речовини метали та неметали.

Вік учнів, клас

7-й клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії.


Тема: Прості речовини. Метали та неметали. Проект спрямований на формування уявлення про властивості заліза та його сполук, вміст Феруму в організмі людини та продуктах харчування, його значення для людини. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про властивості Феруму та заліза,з’ясовують основні напрямки застосування хімічних знань, визначають позитивний і негативний вплив Феруму в організмі людини. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у групи до п’яти чоловік, робота груп координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет–ресурсів з приводу даних питань, підтверджують літературні дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію (бюлетень, буклет або веб-сайт) для показу в навчальному закладі.

Повний План вивчення теми

Шаблон плану вивчення теми


план впровадження

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Підготовка до вивчення теми Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, як користуватися нагрівальними приладами, які будуть використані під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.


Перше заняття


Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Що ми повинні знати про Ферум та залізо? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: - Які етапи в розвитку суспільства відносно відкриття металів ви знаєте? – Як відкриття сполук Феруму вплинуло на розвиток господарства? Учні мають ознайомитися і розглянути властивості заліза та його сполук. Для кожної групи розроблене власне завдання. Група 1. 1. Дослідити розвиток «металевих» епох на Україні. 2. Відповісти на питання: Яку роль зіграла залізна епоха в розвитку суспільства? Група 2. 1. Дослідити фізико-хімічні властивості заліза 2. Відповісти на питання: Залізо за своєю активністю відноситься до активних чи неактивних металів? Група 3. 1. Дослідити вміст Феруму в продуктах харчування 2. Відповісти на питання: Які продукти багаті на вміст Феруму? Група 4. 1. Дослідити вміст Феруму в організмі людини 2. Відповісти на питання: Як впливає вміст Феруму на розвиток дорослого та дитячого організмів? Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний список. Об’єднання в малі групи відбувається автоматично (документ для фасилітації). Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів.


Друге заняття


Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем та запрошеним фахівцем, бажано науковцем з даної галузі знань. Науковець та вчитель надають учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет або веб-сайт.


Третє заняття


Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень або веб-сторінка. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.

Навчальні цілі

1.Ознайомити з властивостями заліза та властивостями його сполук.

2.Розглянути вміст Феруму в організмі людини та його роль для розвитку організму.

3.Розвивати уявлення про еволюцію природничих знань про розвиток металургійної промисловості.

4.Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета.

5.Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.

6.Формувати вміння працювати в колективі.

7.Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.

8.Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання)

9.Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.

10.Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

11.Опановувати основи авторського права.

12.Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.

13.Навчитися презентувати свою роботу (презентація, буклет).

Опис оцінювання

Самоспрямування

Таблиця оцінювання

Учнівська презентація ходу та результатів проекту

Форма для оцінювання веб

Форма для оцінювання wiki

Чи маємо ми вибір

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Гловацька Ольга Іванівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель хімії Предмет: хімія

Навчальний заклад

м. Дніпропетровськ, КЗО "Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю"

Місто\село, район, область

м.Дніпропетровськ

Контактні дані

antilopa36@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

9 жовтня - 23 жовтня 2012р

Місце проведення тренінгу

м.Дніпропетровськ, КЗО "Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю"

Тренери

Філюк Галина Іванівна

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Дніпропетровськ, 9 жовтня - 23 жовтня 2012