Портфоліо Гичко Артема Олександровича на тему "Оптичні явища в природі"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Оптичні явища в природі

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика. Астрономія. Інформатика. Історія

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект «Оптичні явища в природі» призначений для поглиблення вивчення теоретичного матеріалу на уроках фізики під час вивчення розділу «Світлові явища».

Над проектом працюють учні 7 класу. В процесі виконання завдань вони набувають практичного досвіду аналізу, узагальнення, систематизації, оцінювання пізнавальної інформації з метою створення власного інтелектуального продукту та його подальшої презентації.

Проект має на меті розширити кругозір учнів, заохотити їх до дослідницької діяльності, показати важливість ролі фізики як науки у сучасному житті людини.

В процесі роботи школярі мають:

– з’ясувати, які оптичні явища природи відомі людству та як людина намагалася їх пояснити до появи фізичного тлумачення;

– проаналізувати умови, за яких виникають певні оптичні явища в природі з точки зору сучасної фізики;

– дослідити можливість протікання того чи іншого оптичного явища на інших планетах Сонячної системи (на прикладі планети Марс);

– оформити свою роботу у вигляді учнівського блогу чи вікі-статті та презентувати її.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання учнів здійснюється протягом вивчення всієї навчальної теми.

До початку проекту:

Для оцінювання навчальних потреб учнів та їх попередніх знань з теми використовується Опитувальник «Що ми знаємо про оптичні явища?». Окрім цього учні заповнюють в таблицях «ЗХД» 2 стовпчики: Знаємо та Хочемо дізнатися.

В ході виконання проекту:

За допомогою Контрольного списку процесу дослідження учні оцінюють рівень проведеної роботи, а за допомогою Контрольного списку: вклад у групову діяльність здійснюють власну самооцінку.

Використовуючи Контрольний список блогу чи вікі-статті, в залежності від того, яку форму представлення результатів вони обрали, постійно оцінюють рівень проведеного дослідження.

Оцінювання вчителем здійснюється щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів.

Після закінчення проекту:

Учні презентують свої інтелектуальні продукти, заповнюють Форму оцінювання Wiki-статті чи блогу, Лічильник балів для презентації та закінчують заповнення таблиць «ЗХД».

Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням контрольного списку запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

За тиждень до початку роботи над проектом учитель готує публікацію для учнів та їх батьків про проектне навчання.

Publbubl.png Publbubl1.png

Перший день.

Для з’ясування рівня обізнаності учнів з темою, технологіями веб 2.0 та бажання виконувати ту чи іншу роль у групі, робота над проектом розпочинається із заповнення Опитувальника «Що ми знаємо про оптичні явища?».

Також, для зацікавлення учнів проектом вчитель показує свою презентацію, в якій описана проблема проекту, сформульовані ключове та тематичні питання.

Учні об’єднуються у три групи за інтересами: Історики, Фізики та Астрономи.

Історики: з’ясовують, які оптичні явища природи відомі людству та як людина намагалася їх пояснити до появи фізичного тлумачення.

Фізики: аналізують умови, за яких виникають певні оптичні явища в природі з сучасної фізичної точки зору.

Астрономи: досліджують можливість протікання того чи іншого оптичного явища на інших планетах Сонячної системи, зокрема це пропонується їм зробити на прикладі планети Марс.

Проте сама робота учнів над проектом відбувається у складі трьох дослідницьких команд, кожна з яких формується із представників кожної з груп.

1а команда: досліджує оптичні явища, які виникають внаслідок заломлення, дисперсії та дифракції світла (веселка, гало, «Брокенський привид»).

2а команда: досліджує оптичні явища, що відбуваються в результаті рефракції (міражі, «Фата Моргана», мерехтіння зірок).

3я команда: досліджує явища пов’язані із розсіюванням сонячного світла (колір неба, Сонця, присмерки).

Далі за допомогою мозкового штурму визначаються навчальні потреби учнів шляхом заповнення перших двох стовпчиків Таблиці «ЗХД».

Перший тиждень.

Кожна з команд отримує від вчителя інструкції по пошуку інформації в Інтернеті, Критерії оцінювання веб-сайтів та Критерії оцінювання продукту діяльності.

Учням пропонується переглянути презентацію вчителя-фасилітатора, в якій чітко прописано чим повинна займатися кожна група та команда.

Здійснюється обговорення інформаційних джерел, які доцільно використати в процесі реалізації проекту.

Учні розпочинають пошук необхідної інформації, оцінюючи її згідно критеріїв та зберігаючи посилання на джерела.

Другий тиждень.

Працюючи у дослідницьких командах учні розпочинають створення продуктів своєї діяльності. Представники однойменних груп різних команд постійно взаємодіють між собою, обмінюючись позитивним досвідом. Вчитель спостерігає за роботою команд, організовує консультації. Кожний учень, використовуючи Контрольний список: вклад у групову діяльність, оцінює себе.

Третій тиждень.

Учні завершують свої роботи та демонструють результати досліджень на загальношкільній конференції. Відбувається рефлексія і оцінювання навчальних досягнень учасників проекту.

Приклад учнівського блогу

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Гичко Артем Олександрович

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики, фізики, основ здоров'я, інформатики

Навчальний заклад

Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4

Місто\село, район, область

м. Бобринець, Бобринецький район, Кіровоградська область

Контактні дані

email: agychko@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17-23 січня 2013 року

Місце проведення тренінгу

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Тренери

Скрипка Анна Володимирівна, Литвиненко Ольга Валентинівна, Голодюк Лариса Степанівна