Портфоліо Гарізана Антона з теми "Подібність трикутників"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Схожість в простоті (Подібність трикутників).

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика 5-6 класи. Алгебра, Геометрія 7-9 класи. Інформатика 5-11 класи.

Вік учнів, клас

13-14 років, 8 клас.

Стислий опис проекту

Це міжпредметний проект з математики, географії, інформатики, праці; розроблений для учнів 8 класів. Проект передбачає проведення досліджень, розв’язання практичних, пошукових задач з теми «Подібність трикутників». Для реалізації проекту учні організовуються у різні групи за інтересами (але під керівництвом вчителя):

Калькулятор – роблять обчислення, пов'язані з подібністю трикутників; Вікіпедія – знаходять, опрацьовують та аналізують інформацію щодо вивчення подібності трикутників (означення, ознаки подібності і т.д.); Вимірювачі– вимірюють зріст людини, довжину від великого пальця до долоні, довжину від плеча до долоні. Учням пропонується здійснити дослідження у різних галузях. В кожній сфері вони матимуть свої завдання, виконання яких вимагатиме від них знань з теми. Виконавши дослідження, учні роблять звіт у вигляді публікацій, усних доповідей з використанням електронних презентацій.

Мета проекту: засвоєння учнями означення подібності, ознак подібних трикутників, застосування вивчених знань в побуті; сформувати в учнів поняття про подібні прямокутні трикутники; вдосконалити навички розв’язування задач про трикутники, шляхом вивчення подібних трикутників; розвивати творчу активність учнів під час вибору завдань; виховувати в учнів прагнення до самовдосконалення. Задоволення пізнавальних потреб.

План вивчення теми

План

Оцінювання

Етап Методи оцінювання Інструменти оцінювання
На початку проекту Методи оцінювання, які допомагають визначити попередні знання, уміння, навички учнів: опитування, спільні обговорення, робота з презентаціями, таблицями. Для оцінювання учнів я використав: опитувальник, який створилв у документі Microsoft Word за допомогою малюнку SmartArt, щоб перевірити знання учнів з навчальної теми; Мережевик опитувальник (Google форма), який створилв за допомогою Google форм, для того, щоб визначити уміння учнів; таблиця ЗХД - Знаємо-Хочемо дізнатися-Дізналися створена в Google документі, щоб перевірити набуті знання учнів та уміння формулювати запитання.         Робота з презентацією основних питань, учні визначать основні питання, над якими будуть працювати. Ознайомивши учнів з переліком нивичок ХХІ століття вчитель спрямовує на набуття цих навичок.
 1. [[Таблиця ЗХД]]
 2. Опитувальник
 3. Презентація основних питань
 4. Вправа на LearningApps
Впродовж роботи над проектом Продовження роботи з таблицею ЗХД. Оцінювння вміння учнів оцінювати веб-ресурси. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка спрямовує їх у навчанні. Періодичний перегляд записів учнів  дозволяє оцінити їх розуміння і скерувати їх навчання в потрібному напрямі. Потрібно заохочити учнів використовувати План впровадження для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план може слугувати для підсумкого оцінення роботи. Результати роботи подаються в google-таблиці оцінювання роботи учнів над проектом.
 1. Таблиця З-Х-Д
 2. Презентація основних питань
 3. Онлайн таблиця для контролю за проектом
Наприкінці роботи над проектом

Проводиться учнівська конференція, де учні демонструють результати проективної діяльності. Проводиться оцінка, самооцінка та взаємооцінка роботи за допомогою таблиці З-Х-Д; робота з таблицями; аналіз оцінених робіт. Заповнюються листи оцінювання проекту.

       Під час виступу з презентацією використовуюють такі форми: Форма оцінювання презентації, Форма оцінювання блогу призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Використовують форми:Форма оцінювання готовності до критичного мислення, Форма оцінювання щодо самооцінки вікі-сайту, ​Форма оцінювання запитань до рефлексії, Загальні критерії оцінювання роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним. 

       По закінченю проекту проводиться презентація проектів учнів, взаємооцінювання та рефлексія.

 1. Таблиця З-Х-Д
 2. Форми оцінювання.

Діяльність учнів та вчителя 

Етап Діяльність
І етап – Підготовчий

Перед початком роботи над проектом вчитель 

 • створює проекту, де висвітлюються Сторінка вчителя, Сторінка учнів, Гостьова книга.

До початку роботи над проектом вчителю потрібно: 

 •  разом з учнями переглянути Публікація "Навчання за методом проектів"
 • переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з Word, PowerPoint, Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті, мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.
ІІ етап – Мотиваційний
 • Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту.
 • Щоб перевірити рівень знань учнів з теми "ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ" та щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають, пропонуємо заповнити дві перші колонки таблиці З-Х-Д (знаю-хочу дізнатися-дізнався).
 • Щоб оцінити знання учнів для виконання проекту виконується завдання по заповненню графічних схем.
 • Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням Goole-таблицю, в якій відображаються результат роботи над дослідженням.
 • Проводиться міні-лекція «Авторські права в мережі Інтернет».
ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень.

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою.

Другий тиждень.

Учні працюють над створенням презентацій.

 • І група – «Калькуляторі», повинні представити результат своєї роботи у вигляді Звіт Калькуляторів, де повинні подати конкретний результати вимірів.
 • ІІ група – «Вимірювачі»,  також представлятиме результат своєї роботи у вигляді Звіт Вимірювачів, де вони подають результати вимірів людини, її окремих частин.
 • III група - "Вікіпедія" результати своєї роботи представили у вигляді  Звіт дослідників, які подають результати пошуку етапів розвитку методів обчислювання.

Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні Таблиця оцінювання учнів.

IV етап – захист проекту
 • Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, проводимо підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється  третя колонка таблиці З-Х-Д. Учні разом з учителем переглядають таблицю З Х Д оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити. 
 •  Учні пишуть підсумкову письмову роботу
 • Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з google-таблиці.
 • Роблять висновки та обговорюють одержані результати.

Форма оцінювання комп'ютерних робіт

Форма оцінювання готовності до критичного мислення

Форма оцінювання вікі-сайтів

Форма оцінювання блогу

Оцінювання учнів

Буклет з теми "Подібність трикутників"

Таблиця ЗХД

Презентація основних питань

Вікторина "Трикутники"

План впровадження проекту

Опитувальник

Презентація в Prezi

Шаблон учнівської презентації

Оцінювання учнів

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Антон Гарізан

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та інформатики.

Навчальний заклад

Криворізький педагогічний університет.

Місто\село, район, область

місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

Контактні дані

+38 098 61 86 375

Відомості про тренінг

Гарізан Антон Андрійович

Крамаренко Тетяна Григорівна

Дати проведення тренінгу

5.01.18 - 18.01.18.

Місце проведення тренінгу

Криворізький державний педагогічний університет.

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна.