Портфоліо Гамара Руслана Богдановича з теми "Вплив алкоголю на здоров’я людини"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Ведення здорового спосубу життя "Вплив алкоголю на здоров’я людини"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізична культура,біологія.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Здоровий спосіб життя, вплив шкідливих звичок на організм людини.

Вік учнів, клас

13-14 років, 9 клас

Стислий опис проекту

В проект приймають участь учні 9х класів.Проект направлений на розуміння дитини про шкідливого впливу алкоголю на організм людини, до яких негативних результатів приводить вживання алкоголю і наслідки його, на майбутьнє покоління, розуміння і освідомлення дітьми для чого потрібно вести здоровий спосіб життя. Метою проекту є ознайомлення з впливом алкоголя та шкідливих звичок на організм дитини, навести конкретні факти, які про це засвідчують. Допомогти учням зрозуміти шкідливість вживання спиртних напоїв, показати негативний наслідок їх дії на організм. Працюючи в парі і в групах, і проводячи різні опитування, учні отримують навики ділового спілкування і співпраці, які знадобляться їм у майбутньому. Учні, працюючи над проектом, оволодівають системою нових знань і вмінь, необхідних для застосування в практичній діяльності. Для успішного завершення проекту кожний із учасників повинен зробити свій вклад в його реалізацію. Учні створять мультимедійну презентацію, вікі-сайт.

Повний План вивчення теми

План

Навчальні цілі

На початку дослідження учні визначають цінність проекту для себе,знайомляться з публікацією вчителя (буклет) та презентацією вчителя Вибирають один із запропонованих напрямків роботи. Учні проведуть дослідження та створять звіти про них, створивши презентацію, публікацію, wiki-сторінку. На підготовчому етапі учні обговорюють хід проекту, об’єднуються в три групи та організовують розподіл завдань для виконавців. Далі вони досліджують матеріали бібліотек, друковані та електронні публікації, шукають інформацію в Інтернеті 1234567 Добирають ілюстрації відповідно до змісту Створюючи презентацію в режимі Power Point, учні досліджують статистику з теми, навчаються будувати діаграму в середовищі Excel, вчаться порівнювати, аналізувати, співставляти цифри, події, факти, знаходять інформацію з різних джерел, набувають вмінь аргументовано доводити власну думку.Учні вчаться ефективно використовувати засоби електронних комунікацій, оволодівають навиками посилатися на використані джерела інформації. По закінченню роботи над проектом учні зможуть: - Оцінювати знайдену в Інтернеті інформацію; - Відбирати та систематизувати інформацію з різних джерел; - Збирати дані, впорядковувати їх, готувати для демонстрації, надавати пояснення, аргументувати та робити висновки; - Представляти результати своїх досліджень у вигляді вікі-статті, презентації, публікації; - Здійснювати самоспрямування у своїй навчальній діяльності; - Розуміти та усвідомлювати роль ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового у різних умовах (під час підготовки та проведення презентації результатів навчального проекту).

Опис оцінювання

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення іх інтересів за допомогою опитування. Форму З-Х-Д учні заповнюють під час презентації вчителя. Учні утворюють групи для пошуку відповідей на проблемні питання, обговорюються критерії оцінювання іх проектної діяльності. В ході роботи над проектом учні заповнюють листи прогресу роботи над проектом,також повинні одержати дозвіл від батьків відповідають на контрольні питання, заповнюють листи для самооцінки та взаємооцінки, виконують тестування для оцінки отриманих знань з програмної теми. Створюють свою презетацію Вчитель оцінює вміння дітей обирати корисні веб-ресурси. За допомогою форм оцінювання та контрольних списків оцінюються продукти проектної діяльності учнів. Контрольні списки оцінювання надаються учнів на початку проектної діяльності, форми оцінювання використовуються всередині проекту. Під час консультацій використовуються контрольні списки та підказки для спрямування самостійності учнів у проекті. Після завершення роботи над проектом проводиться учнівська конференція, де учні презентують свої результати проектної діяльності, проводиться самооцінка та взаємооцінка роботи над проектом. Оцінка отриманих портфоліо проктів та продукту проектної діяльності. По закінченню проекту проводиться конференція-презентація проектів учнів, взаємооцінювання та рефлексія.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

На підготовчому етапі учні обговорюють хід проекту, поділяються на три групи та організовують розподіл завдань для виконавців. Досліджують друковані та електронні публікації, шукають інформацію в Інтернеті. Добирають ілюстрації відповідно змісту. Під час реалізації проекту учні 1 групи створюють презентацію в режимі Power Point. Досліджують статистику з теми навчаються будувати діаграму в середовищі Excel, планують створення публікації. Знаходять інформацію з різних джерел та здійснюють опитування своїх однолітків, односельців, знайомих, проводять дослідження. Навчаються створювати публікацію у програмі Publisher. В домашній роботі учні виконують завдання ІІ групи (те що не робили на уроці). Для виконання домашнього завдання вчитель надає презентацію, в який ставить проблемні та уточнюючі питання, послідовні відповіді на які і будуть складати план виконання домашнього досліду та отримання висновків проекту. Завершується проект підготовкою звіту та презентації, у цей термін вчитель організовує он-лайн консультації по групах. Вчитель розвиває навички само спрямованості учнів у навчанні, використовуючи різні інструкції.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Руслан Гамар

Фах, навчальний предмет

Учитель фізичної культури

Навчальний заклад

Долинська спеціалізована школа І - ІІІ ступенів № 6

Місто\село, район, область

м. Долина, Долинський район, Івано - Франківська область

Контактні дані

м. Долина електронна адреса GamarRuslan@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

25.06.2012 - 30.06.2012

Місце проведення тренінгу

Долинська спеціалізована школа І - ІІІ ступенів № 6

Тренери

Тюшко Тетяна Іванівна

Дацьо Іван Володимирович