Портфоліо Врядник Ірини Валеріївни з теми "Чарівна подорож до Південної Америки"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Чарівна подорож до Південної Америки

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія, історія

Навчальні цілі

Мета: Поглибити і систематизувати знання про етапи відкриття та освоєння Південної Америки; забезпечити розуміння особливостей географічного положення Південної Америки; удосконалити практичні вміння та навички характеризувати географічне положення материка, його історію відкриття та дослідження.

Формувати в учнів:

- формування географічного світогляду й мислення учнів;

- розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість;

- розвивати зв'язну мову, коригувати вимову слів і речень;

- стимулювати творчу активність;

- виховувати інтерес до географії,наполегливість, зосередженість,самостійність мислення, вміння працювати в групах;

Розвивати в учнів:

- пізнавальну активність;

- творчі здібності.

Учні зможуть:

- проводити самостійне дослідження;

- оброблювати та узагальнювати отриману інформацію;

- коротко висловлювати (усно або письмово) результати дослідження.

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Під час вивчення теми учні беруть участь у проекті «Чарівна подорож до Південної Америки». За допомогою нього вони ознайомлюються із загальними відомостями, географічним положенням, історією дослідження материка. Учні аналізують і з`ясовують навчальний матеріал, визначають ідейно-тематичне спрямівання і призначення. Для спільної роботи учні створюють блог і розміщують у ньому напрацювання усіх груп. Упродовж роботи над проектом, учні виконують: роботу на контурних картах, працюють з атласами, працюють в групах, проводяться бесіди, письмові роботи і тестові завдання. Учні зможуть грамотно висловлювати власні думки і судження, обстоювати їх. Ораціонально використовувати навчальний план, здобути інтерес до наслідків власної праці.

Повний План вивчення теми

План вивчиння теми: Чарівна подорож до Південної Америки

Опис оцінювання

Використовуються запитання впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями Основних запитань, а також інших важливих питань з теми.

форма оцінювання виконання групового завдання

контрольний список для оцінювання навичок дослідження джерел інформації

контрольний список для оцінювання навичок планування проекту

контрольний список: вклад в групову роботу

контрольний список під час спостереження того, як учні вміють аналізувати під час виконання проектів і інших завдань

cамооцінювання прикладу учнівської роботи

На початку проекту, для виявлення потреби учнів, заповнюється таблиця З-Х-Я-Д ,в якій учні мають описати, що знають про Південну Америку. Оцінити вміння дітей оцінювати веб-ресурси. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Запросіть учнів використовувати план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. На заключному етапі буде проведене міні-дослідження і підсумкова контрольна робота по виявленню знань, здобутих під час роботи над проектом. Використано Форму оцінювання з балами також і для підсумкового оцінювання, організовано взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним. Оцінено учнів і під час підсумкового обговорення Ключового запитання

Діяльність учнів та вчителя

1этап (1 урок)

Учитель:

 ставит проблемные вопросы, приводит факты по изучаемой теме, чтобы вызвать интерес учеников (в виде публикации или стартовой презентации);

 знакомит с темами исследований, которыми могут заняться ученики в рамках этого проекта;

 знакомит с формами защиты ученических работ;

 знакомит с методикой работы над проектами (если есть необходимость);

 знакомит с критериями оценивания работ учеников

Ученики:

 объединяются в группы;

 выбирают тему исследований

2 этап (1 урок)

Учитель:

 знакомит учеников с правилами оформления работ;

 с правилами заполнения «дневника исследования»;

 помогает ученикам организовать их работу;

 дает советы (при необходимости) по составлению графика работы и распределению обязанностей между членами группы

Ученики:

 составляют график работы над своей темой;

 распределяют обязанности между членами группы;

 знакомятся с правилами оформления работ:

 получают бланки «дневника исследования»;

3 этап (4 урока)

Учитель:

 проводит консультации с учениками;

 просматривает промежуточные материалы;

 направляет детей в нужное русло в их работе, подсказывая лучшие способы решения поставленных вопросов;

 отслеживает продвижение учеников в работе над темой

Ученики:

 ищут теоретический материал по выбранной теме;

 проводят собственные исследования (если есть возможность и необходимость);

 выбирают форму для защиты своей темы;

 оформляют работу в выбранном формате;

 готовят материал для защиты темы

4 этап (2 урока)

Учитель:

 оценивает защиту учениками выбранных тем ;

 ставит вопросы по выполненной работе;

 просматривает оценочные листы самих учащихся;

 подводит итоги исследований учеников

Ученики:

 защищают выбранную тему (в выбранном формате);

 отвечают на вопросы учителя и одноклассников;

 оценивают свою работу и работу своих одноклассников;

 проводят рефлексию

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Врядник Ірина Валеріївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель географії

Навчальний заклад

ОЗОШ № 12 м.Одеса

Місто\село, район, область

м.Одеса,Суворовський район

Контактні дані

Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

13-17 серпня 2012 року

Місце проведення тренінгу

Одеська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Одеської міської ради Одеської області

Тренери

Яйцева Лариса Федорівна