Портфоліо Воткаленко Катерини Юріївни з теми «Найпростіші геометричні фігури та їх властивості»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Геометричні фігури


Назва проекту

Яке місце геометрії у житті людини та мистецтві?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія, історія, креслення.

Вік учнів, клас

12-14 років, 7 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект «Яке місце геометрії у житті людини та мистецтві?» виконуватиметься учнями 7 класу у процесі вивчення теми з курсу геометрії :“ Найпростіші геометричні фігури та їх властивості ”, основні види діяльності учнів, такі, як збір інформації про метод математичного моделювання, дослідження і опис реальних процесів у природі, техніці та оточуючому середовищі за допомогою геометричних фігур, спрямовані на вся діяльність учнів спрямована на досягнення вимог державних освітніх стандартів, навчальних програм та відповідають запланованим навчальним цілям.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми "Найпростіші геометричні фігури та їх властивості"

План впровадження теми "План вивчення теми "Найпростіші геометричні фігури та їх властивості"

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення іх інтересів за допомогою опитування та мозкового штурму. Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і груповх консультаціях.

Самооцінювання учнівського блогу

Оцінювання участі у проекті

Оцінювання захисту мультимедійної презентації

Форма оцінювання Портфоліо

Бали за весь проект можна подивитись у даній таблиці загальної оцінки

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

І етап: Вчителю потрібно разом з учнями переглянути буклет про використання ікт у навчанні; перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати їх та документувати; здійснити роботу з учнями щодо пошуку та оцінювання ними веб-ресурсів та дотримання законів про авторське право; переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті, забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

ІІ етап: Перед учнями ставиться ключове питання і під час проведення мозкового штурму відбувається його обговорення. Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Щоб перевірити рівень володіння учнями записами основних математичних понять, а учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми проекту всім класом заповнюють дві перші колонки таблиці З-Х-Д (знаю – хочу дізнатися) ; виконують завдання по заповненню графічних схем. Учні формують 3 групи, обирають одну з тем для дослідження.

ІІІ етап: Учні розподіляються на групи: І група – «Історики» ІІ група – «Науковці» ІІІ група – «Художники» Ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, займаються пошуком відомостей, складають план діяльності для впровадження своїх планів, використовують форми оцінювання самоспрямування у навчанні. Учні працюють над створенням презентації. Вчитель роздає учням документ Контрольний список. Попередньо відбувається обговорення цих форм з керівниками груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи.

IV етап: Перед завершенням роботи учні, використовуючи критерії перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби. Кожна група здає вчителю документ оцінювання навичок спільної діяльності. У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією учні заповнюють форму оцінювання презентації. Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, відбувається підсумкове оцінювання вмінь і навичок. Виконують контрольну роботу з теми.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Воткаленко Катерина Юріївна

Фах, навчальний предмет

Математика, інформатика.

Навчальний заклад

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Місто\село, район, область

Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

E-mail: katavotkalenko@gmail.com

Блог вчителя математики Воткаленко Катерини

Сайт вчителя математики Воткаленко Катерини

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05 січня - 17 січня 2017 року

Місце проведення тренінгу

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Тренери

Лов'янова Ірина Василівна