Портфоліо Волкотруба Дениса з теми "Вплив Інтернету на наше життя"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Вплив Інтернету на наше життя

Основний навчальний предмет

Інформатика.

Навчальна тема

Інформатика. Тема: "Глобальна мережа інтернет"

Вік учнів, клас

9 клас (15 років)

Стислий опис

Навчальний проект «Вплив Інтернету на наше життя». Даний проект передбачає вивчення мережі інтернет. Метою дослідженя є визначення позитивних і негативних сторін мережі інтернет. В роботі над проектом учні збирають інформацію про інтернет. Використовуючи отримані дані, вони аналізують, як всесвітня павутина впливає на людину, суспільство, цивілізацію. Дізнаються як за допомогою інтернету вирішуються світові проблеми. Роблять висновки стосовно даного питання: Інтернет - це розвиток людства чи його деградація? Учні будуть розробляти інформаційний бюлетень та розробляти веб-сторінки з фотографіями, малюнками та статтями для шкільного веб-сайту. Учні створюватимуть та демонструватимуть свої результати у блозі.

Повний План вивчення теми

Вплив Інтернету на наше життя

Навчальні цілі

Учні зможуть: -Розвивати вміння знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати її з результатами звичайного навколишнього життя -Після аналізу проблеми вони навчатимуться формулювати, висловлювати та доводити власну думку, робити вибір і пояснювати позицію, вести дискусію. -Учні вчитимуться усвідомлювати прочитане, аналізуватимуть побачене, також виховуватимуть в себе дбайливе ставлення до використання електроресурсів. -Працюючи в групах, учасники проекту вчаться аналізувати готові роботи та створювати нову публікацію. -Стисло подавати інформацію для публікацій. -Створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами -Створювати інформаційні бюлетені та вікі-сайти, блоги, в яких будуть проводитись обговорення, містити ідеї, результати експериментів та рекомендації. -Виділяти головне та робити висновки. -Працювати в середовищі Microsoft Publisher. -Працюючи у мережі інтернет використовувати блоги, ел. пошту, соціальні мережі. -Використовувати інтернет ресурси для опитувань.

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням публікацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д та організаційні діаграми, таблицю самоспрямування. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують блог для проведення самооцінювання, контрольний список, список з самомспрямування. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання публікації, презентації (продукту). Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання, журнал самоспостереження. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника.

Діяльність учнів

Підготовка Вчитель повинен пересвідчитись чи розуміють учні поняття глобальна мережа інтернет та її функції, уміють створювати блоги, розробляють систему координації роботи над проектом за допомогою інтернет ресурсів (ел.пошта, блоги, соц.. мережі, WIKI). Учитель та учні розглядають напередодні роботи над проектом публікацією, для ознайомлення, адміністрації школи, учнівському колективу, батькам. Учитель починає свою розповідь засобами презентації. Учням пропонуються ключові та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форм «З-Х-Д» та організаційної діаграми визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Учням пропонується форма для самоспрямування, де діти записують свої ідеї та спільні ідеї, визначають їх важливість і відповідальних за впровадження, роблять нотатки щодо реалізації ідей, свої коментарі. Учні шукають в підручнику і додаткових джерелах, мережі Інтернет інформацію про позитивні і негативні сторони інтернету та його послуги, стан розширення мережі в нашій місцевості; добирають цікаві факти про глобальну мережу,вивчають історію мережі Інтернет, і як користуватися послугами цієї мережі. Дослідження. Діти діляться на 3 групи. Кожна із груп має свої завдання. Група презентаторів. Учні цієї групи будуть: Збирати інформацію про комп'ютерні мережі, мережу Інтернет та послуги які надає Інтернет; Розробляти мультимедійні презентації на дану тематику; А також представляти всі свої роботи перед групою. Група інформаторів. Основна ціль: Щоб якомога більше учнів школи довідалися про історію мережі Інтернет, і як користуватися послугами цієї мережі; Для цього учні розроблять інформаційні презентації та 2 розповсюдять їх між учнями школи. Група дослідників. Мета роботи даної групи полягає в тому, щоб дослідити думку учнів інших шкіл про користь і негатив Інтернету в нашому житті. Для цього учні створюють блог, який міститиме інформацію про Інтернет та його послуги, виділять позитивні і негативні його сторони та зроблять опитування серед відвідувачів блогу про те що приносить Інтернет в наше життя. Висновки. Презентація роботи. За допомогою вчителя учні створюють учнівський блог проекту «Вплив Інтернету на наше життя», вони будуть викладати в ньому (очікування від проекту, результати своїх досліджень та спостережень із рекомендаціями своїм друзям. Результати розміщуються у блозі. Учні проводять самооцінювання, використовуючи форму З-Х-Д, інформаційних діаграм.. Наприкінці проекту учні за допомогою вчителя будують діаграми в Excel на основі проведених досліджень. Створюють блог, який містить узагальнені результати дослідження. Висновки та результати досліджень розміщаються у блозі. Результати роботи оцінюються за формою.. Вчитель оцінює результати роботи над проектом, використовуючи форми оцінювання дослідження та блогу. Учні презентують свою роботу за допомогою засобів ІКТ.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Волкотруб Денис Васильович


Фах, навчальний предмет

Інформатика, трудове навчання


Навчальний заклад

Браїлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів


Місто\село, район, область

Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів


Контактні дані

0977227714


Denis.Volkotrub#gmail.com