Портфоліо Войцеховского Николая Алексеевича

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукСервісне обслуговування комп’ютера

Навчальний предмет – інформатика.

Апаратна та програмна складова ПК.

8-10 клас

===Навчальний проект «Сервісне обслуговування комп’ютера» для учнів 8-10 класів, за програмою курсу за вибором «Апаратне та програмне забезпечення персонального комп’ютера (ПК)» (автори Бойко Ю.В., Войцеховський М.О., Дзюба С.М.). Основні види діяльності учнів: 1. Вивчення основних дій при сервісному обслуговуванні ПК, 2. Вивчення ринку праці спеціалістів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 3. Вивчення ринку праці спеціалістів у сфері сервісного обслуговування ПК та мереж, 4. Основні ризики при роботі ПК та їх вирішення, 5. Основи комунікативних навичок. Можливі учнівські ролі: • клієнт сервісного центру (СЦ), • оператор центру підтримки СЦ, • технік по обслуговуванню ПК, • інженер СЦ, • менеджер по зв’язкам із клієнтами, • піар-менеджер СЦ.===


Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Мета та завдання проекту «Сервісне обслуговування комп’ютера» Як основні цілі навчання, виділяються наступні: • отримання учнями основ професійних навичок у роботі та налаштуванні сучасних обчислювальних систем та мереж; • розвиток системного мислення кожного учня, навчання системному аналізу, формування навичок дослідницької і пізнавальної діяльності; • формування інформатичної культури учня, рівень якої визначають: o знання і уміння цілеспрямованої роботи з комп’ютером, його апаратною та програмною складовими; o уміння застосовувати, аналізувати, перетворювати інформаційні моделі реальних об'єктів і процесів на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; o навички комунікабельності; • формування теоретичної бази знань учнів з основ апаратного та програмного забезпечення сучасних комп’ютерів; • закріплення теоретичної бази знань учня з основ інформатики та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній діяльності; • розвиток логічного мислення, творчого і пізнавального потенціалу учня, його комунікативних здібностей на базі сучасного комп'ютерного інструментарію; • набуття учнем досвіду використання інформаційних технологій в індивідуальній і колективній діяльності; • підготовка учнів до самостійної, поглибленої науково-практичної та пошуково-дослідницької роботи; • виховання відповідального відношення до дотримання етичних і правових норм інформаційної діяльності; • ознайомлення з методами та функціями забезпечення безпеки, доступними для автономного або мережного комп'ютера; • набуття стійких навичок безпеки життєдіяльності при роботі з обчислювальною технікою; • отримання учнем компетентностей в ІКТ для отримання професійного сертифікату міжнародного зразку. Мета проекту досягається через проектну діяльність та практичне оволодіння учнями роботи з апаратним та програмним забезпеченням сучасних комп’ютерів, мережних технологій. Передбачається, що учні не тільки працюють з комп’ютером під час практичних занять, але і відпрацьовують вдома певний обсяг домашніх завдань. Тому на уроках потрібно передбачити перевірку і пояснення домашніх завдань, захист власних розробок (презентацій, блогів, веб-сторінок, буклетів, тошо). Необхідна теоретична база знань ґрунтується на системному підході до понять апаратного та програмного забезпечення сучасних комп’ютерів, мережних технологій. До практичних навичок відносяться: навички роботи з апаратними засобами, налагодження їхньої роботи, визначення та вміння знаходити та локалізувати нестандартні, хибні процеси їхньої роботи. Необхідними є навички роботи з сервісами глобальної мережі Інтернет. Учні повинні вільно складати, описувати та реалізовувати різні алгоритми спілкування з клієнтами сервісних центрів. Завданням проекту є розвиток в учнів уміння: • використовувати правила щодо формулювання проблем і постановки задач, побудови відповідних інформаційних моделей; • самостійно одержувати нові знання та вміння працювати з новим обладнанням, опановувати нові програмні засоби загального та цільового призначення, виконувати науково-практичну та пошуково-дослідницьку роботу; • використовувати інформаційні технології в індивідуальній і колективній, науково-практичної та пошуково-дослідницької діяльності; • використовувати правила техніки безпеки при роботі з апаратними засобами сучасних комп’ютерів та мережних систем; • використовувати правила комунікативного спілкування з клієнтами сервісного обслуговування в сфері ІТ; • використовувати нові знання для розвинення навичок роботи з апаратними та програмними засобами в сфері ІТ.

Опис оцінювання

Як основу системи оцінювання у даному курсі використовується система on-line тестування що розроблена корпорацією CISCO. З допомогою аналізу що здійснює система тестування (Gradebook) учні можуть отримати відомості про помилки та виправити їх при повторному тестуванні. На основі відомостей системи тестування можна складати різноманітні графічні схеми та карти знань, нотатки у щоденнику, контрольні списки, списки запитань для самоконтролю. Також при практичних роботі в групах по пошуку та аналізу інформації, лабораторних роботах учні створюють презентації, буклети статті, які публікують в Інтернеті у вигляді веб-сторінок та блогів. Для оцінювання цієї діяльності розроблені спеціальні форми.

Діяльність учнів

Вступна презентація показує учням можливості програми, перспективу професійної підготовки.ж Учні досліджують: скільки грошей отримує ІТ-спеціаліст; потребу у спеціалістах у сфері інформаційних технологій на ринку праці; систему промислової сертифікації в царині IT;.з чого складається ПК; проблеми в роботі ПК та шляхи їх усунення; проблеми спілкування з клієнтами сервісних центрів, психологічні та морально-етичні норми поведінки клієнтів, робітників кол-центрів, технічного персоналу та інженерів; порядок та зміст питань які потрібно задавати клієнту, щоб здійснити попередню діагностику ПК. Учні вивчають правила: техніки безпеки при ремонті ПК; протипожежної безпеки; утилізації відходів роботи та запчастин ПК; здачі тестових іспитів. Учитель знайомить учнів із критеріями оцінювання діяльності учнів у проекті. В Інтернеті учні знаходять інформацію про ринок праці ІТ-спеціалістів з обслуговуванню ПК. Учні створюють блоги груп в яких описують рефлексію проходження тем курсу та висновки свєї пошукової діяльності. Крім того учні створюють сайт роботи групи у якому демонструють свої досягнення. Оцінювання роботи учнів здійснюється в декількох шарах: по-перше, індивідуальне on-line оцінювання за методикою корпорації CISCO (модульні та фінальні іспити); по-друге, в групі – взаємооцінювання, само оцінювання (весь час роботи у проекті); по-третє, іншими гупами, вчителем, батьками на основі работи блогів та сайтів. Оцінки виставляються на основі тестування за іспити та як середня оцінка взаємооцінювання, само оцінювання та оцінка вчителя за лабораторні та практичні роботи. Учитель формує групи таким чином, щоб поєднати в ній учнів з різними здібностями, для допомоги «слабким» учням

Відомості про автора

Микола Войцеховський

Вчитель інформатики, Заслужений вчитель України, вчитель вищої категорії, вчитель-методист

Гімназія № 167

Місто Київ

nickalexv@gmail.com

nickalexv@hotmail.com

Відомості про тренінг

23.04 – 28.04 2012

Місце проведення тренінгу - Київ, Інститут менеджменту освіти

Тренери:

Лариса Шевчук,

Анна Скрипка