Портфоліо Войтович Ірини з теми

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

«Математичні ілюзії неможливих фігур»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, інформатика, креслення

Вік учнів, клас

ІІ курс учнів ПТНЗ, 15 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект «Геометрична ілюзія неможливих фігур» вивчає наскільки об’єктивним є те, що ми бачимо, тобто геометричні ілюзії зору, як і чому вони відбуваються. Чи можна заставити бачити людину не те, що є насправді? Мета проекту: Даний проект дозволяє продемонструвати вплив суб’єктивних факторів на характер оцінки властивостей об’єктів, а це досить важливо для професій пов’язаних з сприйняттям зорових образів. Даний матеріал спирається на вміння правильно зображати геометричні тіла, а основна діяльність учнів носить практичний характер. Під час роботи над проектом учні проведуть дослідження щодо використання знань з геометрії безпосередньо у своїй професії. На основі отриманих результатів та матеріалів учні роблять висновок про різноманітне застосування знань з геометрії у робітничих професіях. Учні будуть створювати презентації, публікації та веб-сайт, в яких будуть показані їх результати досліджень та висновки.

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям проводиться актуалізація опорних знань з метою виявлення їх обізнаності з досліджуваної теми та вмотивування до участі в дослідницькій роботі, учитель демонструє учням презентацію та обговорює її з учнями, пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д або організаційну діаграму. Учитель проводить обговорення основних питань проекту, після чого пропонує учням опитувальник, що дає можливість визначити наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують контрольний список дослідження та блогу для проведення само оцінювання. Після проведення досліджень учні можуть провести аналіз своєї роботи за допомогою таблиці оцінювання дослідження. Під час роботи над проектом учні записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. Після завершення роботи над завданнями навчального проекту учням надається можливість презентувати на відкритому заході створені інтелектуальні продукти та озвучити сформульовані висновки. Знання учнів будуть оцінюватися під час опитування, спостереження за їх роботою і захисту ними кінцевих робіт (презентацій (проводять самооцінку презентацій), публікацій, вікі-статті, блоги) та виконання дидактичних завдань.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Крок 1 Учитель знайомить з методом проектів стор1стор2 та демонструє власну презентцію викладача. Учням пропонується ключове та тематичні запитання,опитувальник,конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять, демонструється презентація для фасилітаціїЧерез використання форм із «З-Х-Д» та організаційними діаграмами визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Крок 2 Учні об’єднуються у групи і отримують завдання. Група 1. Займаються пошуком інформації в бібліотеці та в Інтернеті про ілюзію.Якщо учні використали інформацію з вже існуючих інформаційних джерел тоді вони обов’язково пишуть листи на дозвіл, які стосуються авторського права використаних ними матеріалів. Вчаться працювати в Publisher для створення Веб-сторінки. Учні створюють Веб-сторінку, в якій запрошують до співпраці усіх бажаючих. Група 2. Займаються пошуком інформації в енциклопедіях, збирають цікаві дані з теми «Геометричні ілюзії», шукають неможливі фігури. Створюють публікацію. Група 3. Розв’язують поставлені задачі, добирають малюнки, вчаться комбінувати текст і зображення, а також створюють презентацію в Power Point. Проводять дослідження. Підводять підсумки і приймають участь у проведенні тижня математики в школі. Крок 3. Аналізуючи отримані результати, учні обмінюються власними здобутками, розглядають види ілюзії, класифікують задачі, пов’язуючи їх з цими видами. Учні створюють блог, до якого розміщають результати своїх пошуків із рекомендацією своїм друзям повторити спроби та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. При розміщенні результатів потрібно розмістити у блозі посилання на файли із якими працювали. Результати також вносяться до журналів спостережень. Учні проводять самооцінювання, використовуючи контрольні списки дослідження та блогу. Крок 4. Учні проводять дослідження стосовно того, чи трапляються ілюзії нам у повсякденному житті, чи існують неможливі фігури в архітектурі, природі; проводять опитування. Аналізуючи результати,демонструють учнівську презентацію1,учнівську презентацію2,роблять певні висновки і створюють діаграму результатів. Крок 5. Учитель проводять оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання дослідження, блогу та підсумкової презентації за проектом.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Войтович Ірина Петрівна

Фах, навчальний предмет

математика

Навчальний заклад

Житомирський професійний політехнічний ліцей

Місто\село, район, область

м. Житомир

Контактні дані

(0412)426256

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

8-25 квітня 2014 року

Місце проведення тренінгу

ЖППЛ

Тренери

Нікончук Ф.М. Діденко Т.А.