Портфоліо Висоцької Яни Сергіївни з теми "Кольорова казка"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Кольорова казка

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

фізика, інформатика, біологія

Навчальна тема

Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис

Під час вивчення розділу «Світлові явища» в курсі фізики 7-го класу, на вивчення якого відводиться 15 годин, учні знайомляться з поняттями світла, вивчають способи поширення, відбивання та заломлення світла. Проект передбачає вивчення учнями двох видів отримання кольорового зображення – через накладання променів, які пройшли через кольорові фільтри та відбиті від кольорової поверхні, експериментальне отримання нових знань самостійно. Учні об’єднуються в чотири невеликі групи – теоретики, практики, історики, інженери. Потрібно знайти спосіб розв'язання завдання, підібрати необхідні прилади, виконати експеримент, обміркувати і співвіднести результати, оформити записи, зробити висновки. Розуміння цих фізичних явищ дасть розуміння учням принципів роботи таких пристроїв як принтер, телевізор, проектор, краще зрозуміти сутність процесу отримання кольорового зображення людиною. В подальшому ці знання будуть використані у 9 класі на уроках інформатики при вивченні колірних моделей. Це дасть змогу сформувати предметну компетентність. Використання веб-технологій, групової роботи спрямовані на формування ключових компетентностей – інформаційно-технологічної, життєвої.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

По закінченні роботи над проектом учні повинні

•Оперувати поняттями дисперсія, колір, світловий промінь.

•Оцінювати інтернет-ресурси та знайдену інформацію про різноманітне забарвлення світу.

•Збирати дані кількома способами, аналізувати, впорядкувати, осмислювати та опрацювувати відомості про поширення світла, зафарбування ним тіл та сприймання світла людиною.

•Відбирати та систематизувати інформацію з різних джерел та підручників для підготовки презентації та вікі-статті.

•Розуміти та усвідомлювати значення світла та кольору в житті людини.

•Використовувати елементи оцінювання для оцінки діяльності групи, власної та своїх товаришів.

•Набудуть навиків спілкування та обговорення проблем з використання інтернет-ресурсів.

•Уміти з’ясовувати ознаки, за якими можна охарактеризувати явище дисперсії, кольорову гаму світла, аналізувати світлові явища, які виникають навколо них та з’ясовувати причинно-наслідкових зв’язків; ґрунтовно доводити та розуміти ідеї поширення та сприйняття світла; систематизувати та аналізувати дані отримані під час як практичних так і психічних досліджень.

•Створювати умови, які необхідні для досліджень даного проекту; оформлювати результати дослідження проблеми за допомогою технологій Веб 2.0 для подальшого їх онлайн обговорення; визначати та складати послідовність дій, основних ідей, необхідних для проведення експерименту.

•Формування вміння здійснювати самооцінювання своєї діяльності в групі та свого розвитку за наданими критеріями, вміння працювати та співпрацювати в групі, виконувати ролі в групі, здійснювати взаємооцінювання груп. Формування навичок створення блогу, уявлень щодо основ дизайну, вміння вставляти дописи в блог та їх редагувати, налаштовувати структуру та дизайн блогу.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і груповх консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують:

1. До початку проекту проводиться:

а) діагностика навчальних потреб учнів Таблиця З-Х-Д, організаційна діаграма;

б) рівня їх фактичних знань учнів з теми;

в) рівня сформованості навичок роботи з технологіями Веб 2.0 та створення презентацій.

2. Під час проведення проекту проводиться:

а) анкетування для групування учнів та розподілення ролей;

б) оцінювання навичок використання інтернет-ресурсів Контрольний лист оцінювання веб-ресурсів:

в) відслідковування ходу виконання роботи;

с) поточне оцінювання діяльності учнів згідно критеріїв створення вікі-статті та презентації, Форми оцінювання учнівської вікі-статті, презентації, Контрольні листи оцінювання вікі-статті, презентації; d) оцінювання учнями власної діяльності - ведення Щоденника досліджень.

3. По завершенню проекту проводиться:

а) Визначення самоспрямованості навчання;

б) Взаємооцінювання командною роботою Форма оцінювання командної роботи;

в) визначення рівня здобутих знань з теми "Світлові явища" та сформованих умінь використання технологій Веб 2.0, взаємооцінювання командною роботою.

Діяльність учнів

Учнівська вікі-стаття "Хай буде світло"

До початку роботи Вчитель проводить бесіду з учнями про метод проектів, роздає відповідні публікації для їхніх батьків. Наступним кроком вчителя є знайомство учнів з обраною темою, використовуючи презентацію, яка містить цікаві фото світлових явищ з запитаннями для зацікавлення учнів. Потім вони виконують завдання для визначення навчальних потреб, які представлені у формі таблиці ЗХД та організаційної таблиці, на основі яких формулюються питання які будуть розглядатися в дослідженнях. Проводить опитувальник серед учнів, за результатами якого з’ясовує чи зацікавились учні даною темою. Вчитель знайомить учнів з інструкцією створення вікі-статті та блогу, щоб учні самостійно обрали форму представлення свого звіту. Робить презентацію свого проекту вчителям біології, інформатики, психологу з метою залучення їх до роботи з дітьми та роздає їм переконливі в проектній діяльності, буклети. Діти отримують інструкцію виконання експериментальних завдань.

Під час роботи

І тиждень Вчитель проводить анкетування з’ясовуючи рівень підготовленості учнів, з урахуванням чого формулює завдання для різних груп. Формує чотири групи та розподіляє завдання в кожній групі, оберає форму звітності кожного завдання. Учні переглядають презентацію вчителя, знайомляться з тематичними та ключовим запитаннями, намагаються дати на них відповіді, висувають гіпотези.

Історики досліджують історію відкриття дисперсії: 1. спроби пояснення веселки, як природничого явища на початку XVII ст.; 2. перша спроба наукового роз'яснення веселки в середині XVII cт.; 3. досліди Ньютона з дисперсії світла (друга половина XVII ст.). Учні вивчать рекомендовану вчителем літературу та знаходять відомості в Інтернеті, оцінюючи інформацію на Інтернет-сайтах, щоб переконатися в її достовірності. Форма звітності - мультимедійна презентація.

Теоретики досліджують причину різноманітності кольорів. При дослідженні спираються на орієнтований план, складений вчителем: 1.Що таке колір? 2. Звідки він береться? 3. Як око розрізняє кольори? 4. Чому утворюється веселка? 5. Чому Сонце впродовж дня змінює колір? 6. Чому підводне полювання на рибу поширене, а надводне неможливо. Учні з вчителем біології вивчають будову ока та його здатність сприймати кольори. З'ясовують хвороби очей, від яких залежить здатність розрізняти людиною якомога більше кольорів. Проводять екперементи, суть яких полягає в наступному: розглядають колір тіл при денному та електричному освітлені, роблять відповідні висновки; розглядають тіла через різнокольорові світлофільтри; фотографують пейзажі фотоапаратами з різними світлофільтрами; фотографують Сонце в різні моменти дня. Таким чином учні приходять до висновку, що колір тіла залежить від: професії людини; під яким кутом зору ми спостерігаємо предмет; від джерела освітлення тіл. Форма звітності - вікі-стаття.

Практики досліджують заломлення світла через тригранну призму, виконуючи експеременти, описані в інструкцію виконання експериментальних завдань Інструкції для учнів. Приходять до висновку, що біле світло є складеним, тобто всіх кольорів веселки: червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, та отримання кольорів шляхом змішування основних трьох: жовтого, червоного, синього. А також роблять висновки появи таких світлових явищ як: веселка, полярне сяйво та ін. Форма звітності - вікі-стаття.

Інженери досліджують принципи роботи таких пристроїв як принтер, телевізор, проектор, щоб краще зрозуміти сутність процесу отримання кольорового зображення людиною. Для цього вивчають рекомендовану літературу, щодо принципу роботи цих приладів та знаходять відповідну інформацію в Інтернеті. Форма звітності - презентація. В групах здійснюється складання планів дослідження (учні отримують підказки) та розподіл обов’язків, обговорення інформаційних джерел, які використовуватимуться в процесі реалізації проекту, пошук необхідної інформації. Вчитель знайомить учнів із критеріями оцінювання робіт та законом про авторське право. Учні отримують від вчителя форму самооцінки статті,презентації, контрольний список статті, презентації, контрольний лист оцінювання Інтернет-ресурсів, самооцінювання учнів у груповій діяльності, оцінювання учнями власної діяльності – ведення щоденника досліджень. Учні створюють у якості журналу ведення спостережень та дослідження вікі-статтю групи, де записують сформульований ними план дослідження, мету, гіпотези, відмічають хід роботи та отримані результат, а також сформульовані висновки. Використовують статтю для ведення журналу проведення дослідження.

Для забезпечення спільної роботи, для формулювання узгоджених висновків дослідження, для обговорення підготовки підсумкового звіту, розподілення обов’язків та представлення звіту, надсилання власних матеріалів учні використовують Skype. Практики, отримавши, результати експериментальної діяльності, розміщують їх на вікі-статті та роблять відповідні висновки на поставлені перед ними завдання, після чого теоретики доповнюють статтю матеріалами знайденими в Інтернеті та в літературі, записуючи адреси знайдених ресурсів у список використаних джерел. Інженери знаходять зображення та технічні характеристики приладів, які працюють за цією технологію, адреси ресурсів зберігають в списку посилань та створюють презентацію своїх досліджень разом з істориками. Після знаходження результатів вносять в журнал виконання проекту дані, по яких вони здійснили пошук: ключові слова, кількість знайдених ресурсів, власна оцінка ролевантності пошуку (шаблон відповіді надається). Після виконання лабораторної роботи всі групи учнів отримують документ для поточного оцінювання, де вчитель виступає в ролі фасилітатора.

ІІ тиждень

По завершенню роботи над дослідженням учні заповнюють форму самооцінювання власної роботи в групі та отриманих в ході роботи навичок щодо виконання досліджень. Для оформлення результатів виконання дослідів вчитель надає учням шаблон звіту. В домашній роботі учні виконують завдання те що не робили на уроці. Завершується проект підготовкою презентації істориками та інженерами, wiki-сторінки теоретиками та практиками. У цей термін вчитель організовує он-лайн консультації по групах. Вчитель розвиває навички самоспрямованості учнів у навчанні, використовуючи різні інструкції.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Висоцька Яна

Фах, навчальний предмет

Фізика

Навчальний заклад

Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с. Чечеліївка, Петрівський район, Кіровоградська область

Контактні дані

Visocka_Yananamail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20.08.12 - 25.08.12

Місце провведення тренінгу

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педогогічної освіти ім. Сухомлинського

Тренери

Скрипка Анна Володимирівна, Литвиненко Ольга Валентинівна